Medlemsmøde, referat

Tirsdag d. 14. november 2017 kl. 19.00

Om at finde personer i 1900-tallet

v/Per Andersen

Sted: forsamlingsbygningen
Deltagere: 33 Slfh og FU

Al slægtsforskning handler om flid, tålmodighed og fantasi  -og så selvfølgelig om kilder. Det gælder også søgninger i 1900tallet, som oven i belastes med hensyntagen til nulevende, etiske overvejelser og tidsregler for offentliggørelse af data. Per Andersen, der hjælper mange slægtsforskere her og i udlandet, belyste alle problemerne ved interessante eksempler, som han havde fundet gennem sit arbejde. Disse refereres af etiske hensyn naturligvis ikke. Per Andersen havde også en masse gode og for de fleste ukendte ideer til, hvor man måske kan være heldig at finde noget guf. Disse adresser udsendes af Slfh til medlemmerne. Fire gode steder at skaffe hjælp: dels FamilySearch (der lige nu udvides med rigtig meget nyt materiale) og Dis Danmarks hjemmeside med kildelister og bibliotek, dels sammes forum for medlemmerne samt facebooks Slægtsgruppe.


Referent: Gunvor Johnsen 

Gotisk skriftlæsning

Lørdage på datoerne 6.1. (bemærk første lørdag), 10.2., 10.3. og 14.4. kl. 10-12 i Rådhuskælderen, hvor vi læser deltagernes egne dokumenter.

Alle er velkomne.

Kom på deltagerlisten ved at maile til Per Maack på adressen per.maack@andersen.mail.dk

Workshop for slægtsforskere

Historisk Arkiv's hjemmeside
To tirsdage i måneden på datoerne 9.1, 23.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 22.5. og 12.6.  kl. 9-12 på Historisk Arkiv.

Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen.

Kontaktadresser: K... på mail kc@teka.dk eller Gerda ...  på mail gerda@logy.dk

Slægtsforskningscafé

Den første torsdag på datoerne 4.-1., 1.-2., 1.-3. og 5.-4. er kl. 14.30-16.30 i det gamle rådhus med korte
oplæg om emner fra slægtsforskningen, spørgsmål, diskussion og kaffe.

Gratis adgang for alle.

Få reminder forud for caféen ved at maile til K... på adressen knudma1@gmail.com

Museumsforeningen

Vendsyssel Historiske Museum's hjemmeside

Slægtshistorisk Forenings medlemmer har adgang til arrangementer i Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum.
Se indlæg i VHM-Nyt eller på https://vhm.dk/