Workshop for slægtsforskere

Historisk Arkiv's hjemmeside
To tirsdage i måneden på datoerne 9.1, 23.1., 13.2., 27.2., 13.3., 27.3., 10.4., 24.4., 8.5., 22.5. og 12.6.  kl. 9-12 på Historisk Arkiv.

Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen.

Kontaktadresser: K... på mail kc@teka.dk eller Gerda ...  på mail gerda@logy.dk