Ordinær Generalforsamling

I HENHOLD TIL FORENINGENS VEDTÆGTER INDKALDES HERVED TIL DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING

TIRSDAG DEN 23. JANUAR 2018 KL. 19.00 
I FORSAMLINGSBYGNINGEN, Østergade 9 i Hjørring.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
5. Valg
a. Bestyrelse:  Jan Rasmussen, Gunvor Johnsen og Lise Surland er på valg                                   
b. Suppleant:  Knud Møller Andersen er på valg
c. Revisor: Anna Lise Christoffersen er på valg
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt.