Fødsler, jordemødre og kirkegangskoner

Tirsdag d. 13. marts (FU)

Cand. mag. og slægtsforsker Torben Albret Kristensen, Næstved: Fødsler, jordemødre og kirkegangskoner 

Som slægtsforskere støder vi uvægerligt på et hav af børnefødsler gennem tiderne, men
hvordan har vores formødre og deres omgivelser oplevet graviditet og fødsel? Hvilke traditioner og ritualer har de skullet forholde sig til? Spørgsmålene søges besvaret i foredraget, som også sætter særligt fokus på jordemødrene: Deres uddannelse og arbejde, og hvor vi kan møde dem i kilderne.