Ekskursion

Tirsdag d. 17. april kl. 19.00

Ekskursion til Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og Hallund Sogne


Arkivet ligger i kælderetagen på plejehjemmet ”Elmehøj”, Elmevej 89 i Øster Brønderslev. Fra motorvejsafkørsel 7, Brønderslev Syd, køres mod øst ad Øster Brønderslevvej, der bliver til Elmevej. Arkivet ligger tv. lige efter kirken. Arkivleder Per Drustrup orienterer om dets indhold, som der bliver mulighed for at søge i. Arkivet serverer kaffe til vores medbragte arkivkringle. 

Nordjyske Historiske Avisarkiv.

Også i 2018 er der mulighed for at købe adgang til Nordjyske Mediers Historiske Avisarkiv. Du kan som medlem af Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn, eller som deltager i Slægtsforsknings Caffen, købe et årsabonnement for adgang til arkivet til favørpris - 250 kr for et år (normalpris er 500 kr).

Arkivet omfatter følgende aviser:
Nordjyske Stiftstidende, Vendsyssel Tidende, Morsø Folkeblad, Thisted Dagblad, Løgstør Avis, Fjerritslev Avis, Skagens Avis og Frederikshavns
Avis.

Vær venligst opmærksom på, at såfremt du har abonnent på Nordjyske Stiftstidende, omfatter dette abonnement også adgangen til det Historiske Avisarkiv.

Du kan “snuse” til Avisarkivet ved at klikke her, nordjyske-avisarkiv.dk

Såfremt du ønsker at købe adgang til Avisarkivet fra starten af en ny abonnementsperiode, til favørpris, bedes du rette henvendelse til undertegnede pr. telefon eller mail senest den 18. februar 2018. Du skal ved tilmeldingen oplyse navn, adresse, telefonnummer og mail adresse.

Generalforsamling - referat

Tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 19.00
Sted: forsamlingshuset
Deltagere: 29 deltagere fra Slfhj.

Referent: Gunvor Johnsen

1. Valg af dirigent. Mogens Thøgersen foreslået og valgt. Indkaldelse og dagsorden rettidigt udsendt og dagsorden godkendt.

2. Formandens beretning. Godkendt.
Underpunkt: sammenlægning af DIS og SSF. Foreløbig plan for nye regler udsendt i december 2017 til alle medlemmer. På dette grundlag fik formanden mandat til at deltage i SSFs generalforsamling i april med det formål at ned-lægge SSF. Dog er dette på betingelse af at det endelige sammenlægningsforslag ikke afviger væsentligt fra det udsendte. Er dette tilfældet, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Slfhj inden mødet i april.

3. Kassereren forelagde regnskab og budget. Godkendt
Cafe bestyrerne bestemmer, om cafeen kan opfordre til frivillig betaling af kaffe. Spørgsmål om gebyr til banker, som er gået fra 450 kr til 1200 kr. Dette skyldes nyt krav om forsikring til CVR registrerede foreninger.

4. Kontingent uændret. 117 medlemmer d. 1.1.2018

5. Genvalgt til bestyrelsen: Jan Rasmussen, Gunvor Johnsen og Lise Surland

6. Genvalgt som suppleant: Knud Møller Andersen

7. Genvalgt som revisor: Anna Lise Christoffersen

8. Ingen forslag modtaget fra medlemmerne

Tak og gave til Asger Bruun for mange års arbejde med hjemmesiden og tak og gave til Cai-Erik Kjøller Andersen for at ville overtage arbejdet med hjemmesiden og for meget rost fornyelse af denne.
Opfordring fra Cai-Erik til at indmelde stort som småt til hjemmesiden, der kan have interesse for andre slægtsforskere.

Traditionen tro fortalte et medlem, Lise Surland, alene for æren, om sin 2x tipoldefa-der, den meget begavede men desværre også temperamentsfulde Heinrich Petersen, 1748-1827, som skulle have været præst og oplagt steget i hirakiet, men måtte ”nøjes” med at blive den sidste degnelærer i Toksværd. Spændende personlige oplysninger om denne mands lange liv og færden.
                                                                                                           

Maria Helleberg: Kvinderne fra Thy

Mandagsmøde i Sognegården, Ll. Kirkestræde i Hjørring
9. april kl. 14.30


Kvinderne fra Thy er en roman om to stærke kvinders vandring gennem et liv, der går brat ned og langsomt op.

Om oldemoren Mariane, der kunne være blevet frue på en herregård, men i stedet ender i Vester Vandet, alene med en stor børneflok, da hendes mand stikker af for at prøve lykken i Amerika.

Om mormoren, Marie Dusine, der derfor vokser op uden en far eller andre mandlige autoriteter. Hun er en vred oprører, der ikke kan bestride arbejdet som stuepige, men som gennem sine stærke holdninger kommer til at danne par med en uventet mand.

Det er en fortælling om upassende forelskelser, om at have lykken inden for rækkevidde og tabe det hele på gulvet og om at udfordre fastlåste normer og skabe muligheder for sig selv. Et portræt af livet på landet og i provinsen, som det tegnede sig for kvinder i 1800-tallet og hen over århundredskiftet – en tid, hvor kærligheden og det frie valg stadig ikke var for alle.

Landbopiger

I samarbejde med Samvirket for de lokalhistoriske arkiver i Hjørring Kommune: 

Foredrag ved forhenværende arkivchef Birgit Løgstrup

Fredag 9. marts 2018 kl. 15 på lærerværelset på Løkken skole 
– adgang gennem Biblioteket – Harald Fischersvej 30B, Løkken.
Gratis adgang

Landbopiger i det 18. århundrede er emnet, når Birgit Løgstrup kommer 
og holder foredrag om sin igangværende forskning.
Almuen på landet var talmæssigt mere end 80% af den samlede danske befolkning den gang, så pigernes for-hold var væsentlige for den samlede befolkning. Hvordan levede de? Hvilke forhold og begrænsninger var de underlagt? De var ikke stavnsbundne som karlene i perioden 1733-1788, selvom nogle godsejere søgte at få indført et kvindestavnsbånd og dermed få samme hold på pigerne som på karlene. Men de var i stedet bundet
af kønnet, hvilket kunne betyde hårde livsvilkår. Arbejdsdeling, fester, dødsvilkår og trosforhold er nogle af
de emner, der vil blive berørt i foredraget.

Find spor af slægten og lokalhistorien

Tirsdag d. 3. april (FU) kl. 19.00

Jørgen Thomsen, stadsarkivar i Odense: Find spor af slægten og lokalhistorien på vore lokal- og stadsarkiver og på arkiv.dk


 Lokal- og stadsarkiverne har gennem de sidste generationer opbygget store samlinger af arkiv- og billedmateriale, der kan belyse lokalsamfundenes historie. I foredraget er der fokus på, hvad det er for et materiale, og hvordan man som slægts- og lokalhistoriker finder ind til det, som er særligt relevant i relation til ens interesser. En del af foredraget vil være helliget arkivernes fælles søgedatabase, Arkiv.dk, som blandt andet rummet over 1,9 millioner billeder og henvisninger til store dele af arkivernes øvrige samlinger.