Landbopiger

I samarbejde med Samvirket for de lokalhistoriske arkiver i Hjørring Kommune: 

Foredrag ved forhenværende arkivchef Birgit Løgstrup

Fredag 9. marts 2018 kl. 15 på lærerværelset på Løkken skole 
– adgang gennem Biblioteket – Harald Fischersvej 30B, Løkken.
Gratis adgang

Landbopiger i det 18. århundrede er emnet, når Birgit Løgstrup kommer 
og holder foredrag om sin igangværende forskning.
Almuen på landet var talmæssigt mere end 80% af den samlede danske befolkning den gang, så pigernes for-hold var væsentlige for den samlede befolkning. Hvordan levede de? Hvilke forhold og begrænsninger var de underlagt? De var ikke stavnsbundne som karlene i perioden 1733-1788, selvom nogle godsejere søgte at få indført et kvindestavnsbånd og dermed få samme hold på pigerne som på karlene. Men de var i stedet bundet
af kønnet, hvilket kunne betyde hårde livsvilkår. Arbejdsdeling, fester, dødsvilkår og trosforhold er nogle af
de emner, der vil blive berørt i foredraget.