VINTERSÆSONEN`S SIDSTE SLÆGTSFORSKNINGS CAFE.

På torsdag den 5. April fra kl.14.30 til 16.30 indbydes til vintersæsonens sidste Slægtsforskning's Cafe, der er en aktivitet under Slægtshistorisk Forening.

Cafe'en afholdes som sædvanlig i den tidligere byrådssal på det Gamle Rådhus i Hjørring, der jo i dag ejes af Vendsyssel Historiske Museum.

Vi får besøg af IT konsulent Cai-Erik Kj. Andersen, Hjørring , der vil fortælle om det altid aktuelle emne nemlig
“SIKKER OPBEVARING AF SLÆGTSDATA PÅ COMPUTEREN”.

Jeg kommer,siger Cai-Erik,både ind på sikring af data og sikring generelt i form af adgangskoder, og sikring mod virus og andet uønsket indblanding.
Hovedemnet er sikkerhed generelt, og en gennemgang af metoder til at gemme lokalt og gemme i “skyen”.
Niveauet bliver for begyndere, men tilstedeværende nørder er velkomne til at dele ud af deres erfaringer siger Cai-Erik Kj. Andersen videre.

Alle kan gratis deltage i arrangementet, og der IKKE krav om medlemskab af Slægtshistorisk Forening.

Under mødet bydes der som sædvanlig på kaffe/the med småkager og en god snak, samt dialog med instruktøren.

Vel mødt.

ADRESSEÆNDRINGER

Flytter du eller ændrer du telefonnummer eller e-mailadresse, så skal der gives besked til kasserer Erik W. Christiansen. Du finder hans telefonnummer og e-mailadresse under "Praktisk Information".

Fødsler, jordemødre og kirkegangskoner

Medlemsmøde
Tirsdag d. 13.03.2018 kl. 19

Fødsler, jordemødre og kirkegangskoner 
v/Torben Albret Kristensen

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere Slfhj og FU: 30

Hos vores aner, der primært boede på landet, var det vigtigt, at familien fik mindst én levedygtig dreng, der kunne arve gården.
Der var helt frem til år 1900 knyttet meget overtro og mange ritualer til graviditet og fødsel bl.a.: Piger med spidse knæ kan kun få piger. 
Drenge, der får sand på sig, kan ikke avle børn. 
Kønnet er pigens ansvar. 
Kan kvinden ikke avle børn, er det Guds straf, kan manden ikke, er det hekseri.     

I 1750 blev Fødselsstiftelsen i København  oprette, så ugifte piger kunne føde under ordnede forhold og barnet blive bortadopteret. De fleste kvinder fødte hjemme med erfarne nabokoner som hjælpere. Indtil langt op i 1900-tallet var fædrene ikke til stede. Efter fødslen blev der holdt barselsgilder/barselsstuer for nabokvinderne, der kom med ”barselspotter”.

Vi fik en fin beskrivelse af udviklingen fra 1537, hvor de første uuddannede jordemødre nævnes, til uddannelse, løn og pligter bliver formaliseret.

GUDHJEMTID

Medlemsmøde
Tirsdag d.27.02 2018 kl. 19.00

GUDHJEMTID v/Poul Duedahl 

I samarbejde med biblioteket.

Bogen Gudhjemtid er første bind i Århus Universitets nye 100 sider/100 måneder/ 100 kr.s serie, og handler om tidens historie. Og ligesom bogen er morsom, var også forfatteren virkelig værd at høre på.
Vi hørte om tidsangivelsens historie fra vand- og sandure til Bornholmerure og allemandseje. Og det der gjorde størst indtryk på referenten: vi hørte om, hvordan man i det urløse bondesamfund for ikke så længe siden måtte alliere sig med ejeren af den mest stabile hane. Hvor er det mærkeligt at tænke på, at hvis man var tilsagt hos herredsfogeden eller godsejeren kl 10, så havde man dels ingen anelse om, hvornår kl 10 overhovedet var, men heller ikke om, hvor lang tid det tog at komme derhen.
I byerne indrettede man sig efter, hvad klokkeren, der passede kirkeuret, nu lige syntes, men helt galt gik det, hvis der var mere end et kirkeur i byen, og da vi nåede hen i 1880erne, hvor kirkerne, telegrafvæsenet, postvæsenet og togene mente, de hver især havde patent på den rigtige tid.
Man havde virkelig 4 tider samtidig i alle byer i en periode.
Noget måtte gøres, og da først englænderne som tidens største søfartsnation og koloniherre i 1884 havde sat sig på GMT, 0 grader gennem London, og længdegraderne, var det nemt at indføre fælles tid, selv om det tog nogle år.
Franskmænd!!!
Alle beliggenheder inden for hver 15 grader, som svarer til en klokketime, øst eller vest for Greenwich, fik samme time, minut og sekund, og den mest korrekte tid inden for den 1-times zone, måtte være lige midt i. Og i Danmark er det derfor den astronomiske tid lige udenfor Gudhjem. Det var synd, at foredraget ikke var solgt under en mere fængende titel, for vi, der mødte, havde en dejlig, fornøjelig aften.

Sted: Hjørring bibliotek
Deltagere: 50

Referent: Gunvor Johnsen 

ÆNDRING! ÆNDRING!

Slægtsforsknings Cafe skulle have haft besøg af Bibliotekar Helle Dorf, der skulle have fortalt om “Lokalbøgerne og Slægtsforskning”. Hun har imidlertid, her til aften, desværre måttet melde afbud pga. en pådraget influenza. 

Så dette indlæg må vi gemme til senere.

I stedet har Formanden for Slægtshistorisk Forening for Hjørring og omegn Per Maack Andersen, med kort varsel lovet at være substitut og fortælle om sin oldemor, modehandlerinde Justine Sløk fra Lemvig og processen frem mod den skrevne historie om hende.

Vi beklager naturligvis denne sene ændring, men sygdom er jo alle mands og damers herre.


Så vel mødt til Per’s indlæg.

OBS: Helles foredrag er nu planlagt til torsdag d. 6. september 2018