Møder efteråret 2018

Tirsdag d. 28. august (FU)
Arkivar Lone Venderby, Kommunearkivet:

Fra fattiggård til plejecenter

Foredrag om fattigvæsen, kommunearkivets kildemateriale og rundvisning i udstillingen på museet, som bl.a. fortæller historien om en person, der tog hele turen fra fattiggården til plejehjemmet.
Bemærk at mødet finder sted i Rådhuskælderen på Torvet i Hjørring. Kaffe og brød fås som vanligt.


Tirsdag d. 11. september (FU)
Anne Holm Christensen, historiker og forfatter:

Sådan skriver du en bog om din families liv

Nogen samler på aner helt tilbage fra 1500-tallet, mens andre jagter de gode historier i deres
nære forgængeres liv. Hvad enten du tilhører den ene eller den anden gruppe, kan det være
tilfredsstillende at samle forskningen og historierne i et skrift eller en bog, som du og din familie
kan samles om.
o  Hvordan foretager du en historisk research af tiden, familiemedlemmerne levede i?
o  Hvordan bygger du den gode historie op?
o  Er det for eksempel i orden at plukke enkelte historier ud af et helt liv?
o  Hvad skal du undgå, hvis du vil have nogen til at læse med?
o  Hvordan gennemfører du det praktiske bogprojekt fra start til slut?


Tirsdag d. 25. september
Kirsten Sanders, formand for Danske Slægtsforskere:

Den ny landsforening og lokalforeningerne.

I maj blev SSF og DIS-Danmark sammenlagt til Danske Slægtsforskere. Den samler slægtsforskerne i én slagkraftig landsorganisation, men betyder også forandringer for lokalforeningerne med nye muligheder økonomisk og administrativt og for deres enkeltmedlemmer i relation til hovedforeningen. Herom orienterer Kirsten Sanders og lægger op til diskussion af de nye vilkår.

.
Tirsdag d. 30. oktober 

Samarbejdsaften 

med slægtshistoriske oplevelser, spørgsmål og fortællinger fra de fremmødte medlemmer.


Tirsdag d. 13. november (FU)
Asbjørn Romvig Thomsen, arkivar:

Bidrag til jævne folks levnedsbeskrivelse i første halvdel af 1800-tallet.

Hvor findes de arkivalske kilder til historierne om vore aner?


Tirsdag d. 4. december (FU)
Historiker Agnete Birger Madsen, Århus:

- et meget ilde berygtet Fruentimmer.

I sin bog med denne titel bruger forfatteren sine egne aner til at beskrive fattigfolk og kvindfolk på landet i midten af 1800-tallet. Det er en fortælling om fattigfolk og udstødelse, om forbudt kærlighed, om myndighedernes magtudfoldelse, om fattige lurendrejere og ikke mindst om kampen for at overleve.

Gotisk Skriftlæsning 2018 - opdateret

Lørdage på datoerne 8.9., 13.10., 10.11. og 8.12. kl. 10-12 i Rådhuskælderen, hvor vi læser deltagernes egne dokumenter. Alle er velkomne, kom på deltagerlisten ved at maile til per.maack@andersen.mail.dk

Workshop 2018 - opdateret

To tirsdage i måneden på datoerne 11.9, 25.9., 9.10., 23.10., 13.11., 27.11., 11.12.  kl. 9-12 på Historisk Arkiv. Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen. Kontaktadresser: kc@teka.dk eller gerda@logy.dk

Slægtsforskningscaféen 2018 - opdateret

Den første torsdag på datoerne 6.9., 4.10., 1.11. og 6.12. kl. 14.30-16.30 i det gamle rådhus med korte oplæg om emner fra slægtsforskningen, spørgsmål, diskussion og kaffe. Gratis adgang for alle. Få reminder forud for caféen ved at maile til knudma1@gmail.com

Tid og sted

Alm. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring.

Kaffe og brød kan købes i pausen ved møderne for 20 kr.

Kontingent for foreningen: 175,- kr. pr. år.

Mærket (FU) betyder at arrangementet er i samarbejde med Folkeuniversitetet.