Medlemsmøde - referat

Tirsdag d. 3. april 2018 kl. 19.00

Find spor af slægten og lokalhistorien på vore lokal- og stadsarkiver og på arkiv.dk                                        

v/ stadsarkivar Jørgen Thomsen, Odense

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 26

Jørgen Thomsen blev i 1978 ansat som redaktør på værket om Odenses historie, der udkom 10 år senere ved 1000 året for det første skriftlige vidnesbyrd om byen. Det gav ham et solidt kendskab til lokalhistorien, og efterfølgende blev han ansat som byens arkivleder. Han har desuden i mange år været formand for Sammenslutningen af lokalhistoriske Arkiver og er dermed bredt orienteret om de ikke-statslige arkiver i Danmark.
Det første lokalarkiv blev oprettet i 1937 af provisor Hans Brandt i Fåborg. Efter kommunalreformen i 1970 øgedes antallet af arkiver væsentligt, og den tredje vigtige begivenhed var, da lokalarkivernes fælles registreringssystem ARKIBAS i 2015 gjorde det muligt at søge i arkivalierne online på adressen www.arkiv.dk.
I dag er der mellem 600 og 700 lokalarkiver i de 98 kommuner. Deres samlinger består af billeder, personarkiver samt virksomheders og foreningers arkiver. Desuden findes her dele af de kommunale arkiver, mere ligger i kommune- og stadsarkiver og fra gammel tid har landsarkiverne også modtaget arkivalier fra kommunerne. 580 af lokalarkiverne er koblet på arkiv.dk, og her registreres antallet af årlige brugere i millionklassen.
Før 1837-40 findes meget lidt i lokalarkiverne af interesse for slægtsforskere. Efterfølgende kommer byråd i byerne og sogneforstanderskaber på landet med gode kilder. Her findes forhandlingsreferater, som ofte indeholder sager om enkeltpersoner. Desuden arkivalier vedrørende skole-, fattig-, skatte- og bygningsvæsen. Foredragsholderen krydrede sine oversigter med konkrete historier fra Odense, og søgninger på arkiv.dk blev også demonstreret.
Forsamlingen fik indtryk af en engageret historiker med stor lyst til at formidle historien. Bag på hans bil findes en streamer med sentensen: Historien kommer man ikke udenom.
Også betydningen af det frivillige arbejde blev pointeret. I Odense udfører de 50 frivillige 7-8 årsværk – det samme som de ansatte.
Om fremtiden for arkiv.dk udtrykte Jørgen Thomsen håbet om at få flere arkiver med ved at få deres registreringer overført til ARKIBAS. Også digitalisering af trykt materiale var ønskeligt. Endelig nævnte han Odensedatabasen.dk, hvor søgning på tværs om enkeltpersoner kan give henvisning til alt materiale, hvor personen optræder.

Referent Per Maack Andersen

Hent præsentationen som PDF-fil - klik her!