JULEMØDE!

Julemødet tirsdag den 4. december med Agnete Birger Madsen finder sted i byrådssalen på det gamle rådhus på Torvet i Hjørring. Desværre var stedet ikke kommet med i programmet for 2. halvår 2018.

Bemærk at vores nye landsorganisation Danske Slægtsforskere frem til nytår har et specielt tilbud om medlemskab frem til 31.12. med 3 numre af bladet Slægtsforskeren.
Personligt medlemskab er en betingelse for at modtage fremtidige blade.

Tilmelding finder man på www.slaegtogdata.dk – bliv medlem nu – dsshop.dk – bliv medlem/”slægtsforskeren” i grøn bjælke – medlemstilbud 62,50 – køb – til kassen.

Medlemsmøde - Referat

Tirsdag d. 14. november 2018

Bidrag til jævne folks levnedsbeskrivelse  i første halvdel af 1800-tallet

v/ arkivar og seniorforsker Asbjørn Romvig Thomsen

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: ca. 30

Asbjørn Romvig Thomsen, fotograf Flemming HansenDa Asbjørn gik i 8. klasse, var historielæreren en dag syg. Vikaren tog klassen med på besøg på Landsarkivet i Viborg. Asbjørn blev så fascineret, at vejen hermed var banet til hans for hans karriere som arkivar og seniorforsker på Rigsarkivet i Viborg.
Han har udgivet bøgerne:” Uægte børn – udstødte eller integrerede”, ” Lykkens smedje” og ”Sociale relationer i en brydningstid”.
Foredraget bygger på en mikrohistorisk undersøgelse i Junget, Torum og Selde sogne i Salling, dækkende 1 0/00 af landets befolkning og areal.
Population: børn født i de 3 sogne 1750-1830, deres forældre, bedsteforældre, ægtefæller og svigerbørn. 
Kildemateriale: Fødsel, vielse, død, familiære relationer, næringsvej, adgang til jord. Formue. Sociale relationer.”Sallingdatabasen”. 
Det historiske skelet: kirkebøger ( bl. a. hvor ofte er en person fadder/hvem er faddere til hans egne børn), folketællinger. Stamtavlen.
Kød på skelettet: 
Almindelige kilder (findes om alle): Erhverv, ejendom, højde, skifte. I undersøgelsen ejede 6 personer med indbyrdes) familierelationer, 80 % af den samlede formue. Netværk i sognet. Fæster/selvejer. 
Ualmindelige kilder: Enkeltsager som fx fadderskabssager (udlagt barnefader har ofte samme fornavn som biologisk far), fængselssager, fattigsager, korrespondance med myndighederne, separationspapirer.
Har man kriminelle aner, er lykken gjort.
En god biografi:
1. Samle alle kilderne
2. Sammenlign med naboers liv
3. Sammenhold med de lokale og regionale omgivelser.

Et spændende foredrag, der blev levendegjort ved eksempler fra Asbjørns slægt.


Referent: Lise Surland

Medlemsmøde- referat

Tirsdag d. 30. oktober 2018

Samarbejdsmøde

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 11

Traditionen tro startede mødet med, at hver enkelt deltager fortalte om, hvad han/hun er optaget af for tiden. – Det er dog ikke et krav for deltagelse i samarbejdsmødet, at man har noget at fortælle. Det er tilladt at lytte og deltage i den generelle snak. –

Som altid kom vi vidt omkring:
Rejse til USA for at finde slægtninge, der stammer fra bl. a. Tårs og Løkken
Lægdsrulleprobkemer
Folketællinger
Opsøge slægtninge og optage samtaler på bånd
Maleri af slægtsgård
Hjørring 1855
Fordelen ved at have slægten organiseret i et slægtsprogram
Barnebarn på 13 med begyndende interesse for slægten
Tømning af faders hus. Sortering af papirer. Tanker om etikken i at læse afdø-des breve
Selvmord
Druknehuset
DNA –test
Workshoppen går godt. Der kommer jævnligt nye deltagere
Kortlægning af Ingstrup og omegn i samarbejde med egnssamlingen i Saltum
Tipoldefar, udvandret til Australien? New Zealand? Kan man søge på netttet?
Bedsteforældres breve, der beskriver dagligdagsting som f. x. den månedlige storvask
Mediastream: aviser, der er lukkede, men ikke overtaget af andre, kan ses på til 1962
Undervejs blev der ivrigt kommenteret og givet gode råd.

Referent: Lise Surland