Orientering om planer for sammenlægning af SSF og DIS-Danmark

Gennem flere år har det været diskuteret at sammenlægge de landsdækkende slægtshistoriske foreninger Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger, SSF, og Data i Slægtsforskningen i Danmark, DIS, til én slagkraftig organisation. Et øget samarbejde har i de seneste år manifesteret sig i fælles kursus og bladet Slægtsforskeren.
I juni 2017 indkaldte foreningerne til et afklaringsmøde, hvor deltagerne skulle definere, hvad der er vigtigt for de lokale slægtshistoriske foreninger som vores og tilsvarende for en hovedorganisation. På mødet blev der nedsat et Fremtidsudvalg, som i løbet af efteråret skulle fremkomme med et forslag til ny struktur. Det skete midt i november, og efter 2 måneders høringsfase, hvor udvalget kan tilsendes ændringsforslag, udarbejdes et endeligt forslag, som tilsendes alle medlemmer af SSF og DIS. Dette bliver desværre efter afholdelsen af vores generalforsamling. Begge landsforeninger har årsmøde i april, hvor et forslag på dagsordenen vil være at opløse foreningerne. Sker det, vil der i slutningen af maj blive indkaldt til en stiftende generalforsamling i en ny landsdækkende forening med navnet DANSKE SLÆGTSFORSKERE (DS). I modsat fald bliver alt ved det gamle.

GUDHJEMTID!

Tirsdag d. 27. februar kl. 19 i bibliotekets mødesal i Metropol.
TILMELDING nødvendig.

Historiker Poul Duedahl, Aalborg Universitet: Gudhjemtid  

Foredragets titel er hentet fra den første bog i serien af 100 Danmarkshistorier fra Aarhus
Universitetsforlag. Bag den gemmer sig det udvalgte sted for fælles tidsmåling i Danmark. For 125 år siden havde hver landsby sin egen lokale tid bestemt af solens gang over himlen. Det blev upraktisk, da tog så måtte have forskellige køreplaner alt efter om de kørte mod vest eller øst, og telegrammer nåede frem til Viborg før de blev afsendt fra København. Ure og måling af tid indgår også i fortællingen om vores forhold til begrebet tid.
Foredraget er arrangeret sammen med biblioteket og finder sted i bibliotekets mødesal i Metropolen
kl. 19. Gratis adgangsbilletter bestilles ved møderne eller hos formanden og udleveres ved indgangen.

Slægtsforskningscaféen 2018

Kære Slægtsforsker.

Jul og nytår står for døren. 

Og dermed også vintersæsonen 2018 i Slægtsforsknings Cafe'en.

2017 sluttede vi jo som bekendt af med et besøg på Rigsarkivet i Viborg (Landsarkivet). Der deltog 25 i besøget. Vi fik engageret og god hjælp af 9 medlemmer fra Slægtshistorisk Forening for Viborg og omegn, og vi kvitterede med 1/2 flaske Vendsyssel Bjæsk til hver enkelt hjælper. Bjæsken var fremstillet af Pia Jensen fra Tornby Bjæsk Laug.

Vi siger mange tak for den fantastiske og dejlige opbakning til Cafe'en i 2017, og håber naturligvis, at dette vil fortsætte i 2018.

Vi har bestræbt os på, med jeres hjælp, at sammensætte et vinterprogram der forhåbentligt findes interessant for de fleste.

Cafe'en har også i 2018 åben den første torsdag i hver måned fra kl 14.30 til 16.30, og som sædvanlig på Det Gamle Rådhus i Hjørring.

Vinterprogrammet har flg. indhold - i overskrifter;

4. Januar - Fhv. arkivar Jørgen P. Clausager, Ø. Vraa.  "Om uægte børn, plejebørn og adoptivbørn".

1. Februar - Fhv. direktør Hans Fink, Løkken. "Bygningshistorie fremfundet via arkivalieronlinie".

1. Marts - Bibliotekar Helle Dorf, Hjørring. "Lokal bøgerne og Slægtsforskning".

5. April - IT Konsulent Cai-Erik Andersen. "Sikker opbevaring af Slægtsdata på computeren".

Med disse ord ønskes alle en rigtig glædelig jul samt på gensyn til et forhåbentligt godt Slægtsforsknings år 2018.

Mange hilsner fra

Knud Møller Andersen

Medlemsmøde, referat

Tirsdag d. 12. 12. 2017 kl. 19.00

Julehyggemøde

Danskerne i fest og glæde

v/ Per Sørensen

Som traditionen byder afholdtes julemødet med kaffe og kage og masser af slik og et program, som udstråler fest og glæde. Per Sørensen fortalte, hvordan han var begyndt som familieslægtsforsker men kedede sig og derfor  siden kastede sig over musik- og dansehistorie, hvor der er lige så spændende arkivarbejde og gamle billeder at grave sig ned i. Så fulgt op med festlige dansebilleder arbejdede vi os fra kalkmaleriernes kædedanse til Chr. Firtals pardans menuet, til 1800tallets polka og nutidens negermusik med cakewalk, charleston og rock´n roll.
Mode inden for dans opstod i de fine klasser, Ludvig d. 14 var f.eks. først med menuet, hvor han selv kunne brillere foran hoffet, og bredte sig derfra ned gennem klassesamfundet, med forandringer undervejs.
Danmark var altid med på noderne, for vi var en søfartsnation med forbindelser til verden omkring os. Indvandrere og fremmede hære bragte også nyt: engelske og polske danse som eksempel.
Og der var jo rig anledning til fest og dans og musik: Årets fester som jul og midsommer, valborgsaften og høstgilder, livets fester som bryllup og begravelser og div. fester som markedsdage og skiftedage.
Og hvor levede den gamle dansetraditionen længst? –og hvor fandt man hovedinspirationen til at genoplive folkedanserforeningerne? VENSYSSEL!

Sted: forsamlingshuset
Deltagere: 24
Referent: Gunvor Johnsen

Se kalenderen for aktiviteter nederst på hjemmesiden

Fremover vil de forskellige aktiviteter i foreningen fremgå af den kalender man kan se nederst på hjemmesiden. Den er også vist her i kort form:


VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR SLÆGTSHISTORISK FORENING FOR HJØRRING OG OMEGN


(Du henter et PDF-dokument, som kan læses i bl.a. Adobe Reader. Stort set alle computer, smartphones og tablets kan læse PDF-dokumenter.)

Ny bog: Slægtsforskning for begyndere

Har du en slægtning, som er interesseret i slægtsforskning, så er Jørgen Greens nye bog »Slægtsforskning for begyndere« en oplagt gavemulighed.

Medlemmer af de slægtshistoriske foreninger kan ved bestilling af bogen hos Forlaget Grifo inden 10. december købe bogen for 150 kr. inkl. forsendelse (normalpris 198 kr).

Bestilling skal ske via mail til bestilling@grifo.dk