Referat: Thomas Bisp - Den sidst henrettede på Hjørring Galgebakke

Museumsdirektør Anne Dorthe Holm, VHM

Tirsdag d.14. februar 2023 kl. 19.00

Sted: Det Gamle Rådhus                       

Deltagere: 17

Referent: Gunvor Johnsen 

Slfhj har i årenes løb haft flere arrangementer, hvor en historiker eller arkæolog fra Vendsyssel Historiske Museum først har introduceret et emne for os, som museet pt har udstilling om, hvorefter vi efter kaffe har haft omvisning i udstillingen. Denne aften handlede det om udstillingen ”Forbrydelsens ansigt ”. Hovedattraktionen her er Thomas Bisp fra Brovstegnen, som museet mener, de ejer det meste af skelettet af, hvor det med en kæmpe nagle gennemborede kranium er den mest spektakulære del. I alle fald blev Thomas halshugget i Hjørring den 22. juli 1822. Heldigvis blev han benådet af kongen, så han slap for at få hugget en hånd af og knibning med gloende stænger i levende live, men miste hovedet gjorde han, for derefter at komme på hjul og stejle ved udfaldsvejen mod Skagen til skræk og advarsel for andre, der kunne finde på at give deres kone rottekrudt.

Udvandring, krig og kilder

Den 2. februar havde Slægts Cafeen et foredrag af Jens-Peter Fage Madsen. 

Hent materialet fra foredraget ved at klikke her!

Generalforsamling

Formandens beretning for året 2022

COVID-19 er nu blevet nedgraderet til en infektion på linje med influenza, og krig, inflation og ny regering har næsten fået os til at glemme, at Forsamlingsbygningen for et år siden var lukket, så vi måtte udskyde generalforsamlingen til april. Vi fik da besluttet nye vedtægter, som var nødvendiggjort af pengeinstitutternes hvidvaskregler. De kan ses på vores hjemmeside. Hugo Kristensen fortalte efterfølgende om Martinus Rørbyes rejse i Vendsyssel i 1833 illustreret med hans egne akvareller, hvor man f.eks. kunne se Tolne bakker som et træløst hedelandskab. Også Skagen besøgte han. Byens opståen og historie før malerne hørte vi om i februar, og selv besøgte vi lokalarkivet i byens gamle arrest. Birgit Løgstrup fortalte om pigerne i stavnsbåndstiden, som ikke var bundet til fødesognet som karlene, men af deres køn, og endelig havde vi fællesforedrag med biblioteket om tiden før retsreformen 1919 ved Lars Andersen fra Aalborg. Det gik jeg selv glip af som isoleret med Corona

Generalforsamling

Tirsdag d. 24. januar 2023 kl. 19.00


Sted: Forsamlingsbygningen

Deltagere: 371. Valg af dirigent: Mogens Thøgersen blev valgt. Han konstaterede:

a. at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.

b. at rækkefølgen af punkterne ikke var i overensstemmelse med vedtægterne, men at dette kunne rettes undervejs.


2. Formandens beretning: Formanden Per Maack Andersen aflagde beretning.

a. Kommentar fra salen:  Kunne møderne ikke holdes i det gamle rådhus.

b. Formanden:

i. Usikkerhed med hensyn til ombygning af rådhuset gør, at bestyrelsen foretrækker, at vi fortsætter med at holde møderne i Forsamlingsbygningen. 

ii. Formanden bad om deltagernes mening om flytning. Kun for-slagsstilleren mente, møderne skulle flyttes.

c. Beretningen blev godkendt.