Ekskursion til lokalarkivet i Hirtshals

 Tirsdag den 22. september

Arkivet drives af Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn og er beliggende i det tidligere rådhus på Jørgen Fibigersgade 26. Arkivleder Sigrid Nedergaard orienterer om arkivet og sørger for kaffe i kopperne til vores medbragte arkivkringle.

Ekskursionen var oprindelig sat på i marts, men er blevet udsat.


Det er med beklagelse vi må aflyse ekskursionen til lokalarkivet i Hirtshals nu på tirsdag.
Aflysningen sker på grund af corona situationen, som gør at der kun må være 7 - 8 personer på arkivet, hvorfor det ikke vil være realistisk at gennemføre ekskursionen.

Referat: Medlemsmøde

Tirsdag d. 08.09.2020 kl. 19.00

Landeværnet – soldaterliv i 1800-tallet

v/ Historiker Rasmus Wichmann

Sted: Forsamlingsbygningen

Deltagere: 25

Rasmus Wichmann er historiker, uddannet på Københavns Universitet. Han har været ansat på flere museer, senest Hjerl Hede. Er tilknyttet Skærum Mølle Folkeuniversitetscenter.

RW fortalte om Landeværnet og Kystmilitsen med særlig vægt på Hjørring amt, der var en del af Nørrejyske Landeværnsregiment. Her er stort set alle arkivalier bevaret. Nordjylland og København var hovedkamppladserne i Napoleonskrigene. Englænderne ville forhindre den eksport af korn til Norge, som nordmændene var afhængige af. Før værnepligtens tid, udpegede godsejerne soldater blandt bønderne – ofte dem, han bedst kunne undvære. Stavnsbåndet blev brugt til at beholde arbejdskraften. Træhesten var oprindelig strafferedskab for rytteriet, men brugtes også over for bønderne. Den blev afskaffet i slutningen af 1700-tallet, da den gav store skader og havde ringe virkning.

Danmark indgik væbnet neutralitet med Rusland og Sverige. Besatte i 1801 Hamburg, som England og Frankrig var ude efter.

I januar 1801 kommer forordningen om oprettelse af Landeværn, i hertugdømmerne fra 1802. Det bestod af: tidligere soldater med 8 års erfaring, gårdmænd, husmænd, inderster. De var indskrevet op til 45. år og fik røde uniformer, betalt af amtet. Uniform var vigtigt for at krigens love blev overholdt. Våbnene var primært det, man tilfældigt havde liggende.