Referat: Tirsdagsmøde

Tirsdag d. 9. april 2019 kl. 19.00
v/ Erik Kann

På kryds og tværs i det gamle herredsfogedarkiv

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 45

 Herredsfogeden (på landet) og byfogeden (i byerne) var både dommer og politimester. Ved underretten fungerede retsbetjenten, der både kunne anholde og afsige dom. Arkivet er kæmpestort, men opdelt i flere grupper:
A. Reversaler og arkivfortegnelser
B: Justits- og politivæsen samt skøde-pantevæsen (frem til 1927)
C: Fogedforretninger (bl.a. ligsyn, udsættelser, tvangsauktioner)
D:Notarialforretninger (bl. a. attestation af forskellige dokumenttyper
E: Skifte- og overformynderivæsen
F: Auktionsvæsen
G: Politiforvaltning(bl. a. tyendeprotokoller, der i byer i 1854 og på landet i 1875 afløste præstens til- og afgangslister fra 1812. Udstedelse af pas.)
H: Næringsvæsen
J: Borgerligt ægteskab og navneforandring
K: Tiendevæsen
L: Regnskabsvæsen
M: Udskrivningsvæsen
N: Almindelig korrespondance
O: Diverse

Erik Kann anbefalede at tage udgangspunkt i sognet (hvilken jurisdiktion hører sognet under? Brug Dig-Dag.dk. Brug Stiftstidender og Berlingske Tidende 1786-1904.

Efter pausen fortalte Erik Kann den indviklede historie om, hvordan Thomine Jensen gift med Niels Jensen ved transporter af panter på Øster Kragdrup sikrer sig, at hendes uægte søn Niels Chr. Julius Kristiansen har penge nok til gode, til at udlæg-ningen til ham af Øster Kragdrup er uundgåelig.

Referent: Lise Surland

Her er links til det materiale han lovede os.

Retsbetjentarkiver, litteraturliste, Hjørring - Klik her...

Erik Kan, På kryds og tværs i herredsfogedarkiverne - Klik her...


Referat: Tirsdagsmøde

Medlemsmøde
Tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 19.00

Ekskursion til Vejby Lokalhistorisk Arkiv 

Sted: Vejby gl. skole
Deltagere: 15

Formand Frede Jensen fortalte om arkivet, der er bygget på hans egen samling af billeder og dokumenter. Arkivet har til huse i den gamle skole, som er Vejbys medborgerhus, og i dag ejes af Hjørring Kommune. Brugerne har lagt et stort arbejde i vedligeholdelse af bygningen, som kommunen nu vil sælge. Beboerforeningen besluttede i 1999 at oprette arkivet, der blev åbnet i 2000. Da lokalet også bruges af andre, består arkivet af et lille rum og to skabe. Som vi har set det i andre små arkiver, kniber det med at få arkivalierne registreret i Arkibas bl. a. fordi så få af de frivillige kan bruge computer. Men i Vejby er meget samlet i fine mapper med billeder, artikler m. m. fra slutningen af 1800 tallet frem til i dag.
Foredraget var en nøgtern fortælling om sognet, krydret med historier, bl. a. om Rottbøll, der i 1830 ikke ville lade fæstebønderne købe deres gårde. De anlagde sag og vandt. Om Nationalmuseet, der beskrev kirkens kalkmalerier og tårn. Det var Vejby Kirke på Sjælland, de beskrev. Om Stygge Krumpen, som de fleste forbinder med Børglum Kloster, men som boede på Sejlstrup Gods, der var bispesædet.
Det er altid en glæde at se den entusiasme, de frivillige på de små lokalarkiver lægger for dagen.

Referent: Lise Surland