Referat: Arkivbesøg

        

Tirsdag d. 26. september 2023

Arkivbesøg Lokalhistorisk Arkiv for Vittrup og Omegn


Deltagere: 8 + 3 lokale
Sted: Lokalhistorisk Arkiv for Vittrup og Omegn.
Referent: Lise Surland

Mon ikke dette er landets mindste arkiv?
Men at lokalerne er små, betyder ikke, at engagementet er tilsvarende lavt.
Arkivleder Poul Erik Kammer fortalte om arkivets spæde start for 27 år siden i et pri-vat hjem. Herfra flyttede det til lokaler på Vittrup Efterskole. Da den gik konkurs, flyttede arkivet til de nuværende lokaler, der ejes af borgerforeningen. I øjeblikket er huslejen, at en af de frivillige holder omgivelserne, men der er søgt Hjørring Kommune om tilskud til husleje.