Generalforsamling - Referat

Tirsdag d. 29. januar 2019 kl. 19.00

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 30 deltagere fra Slfhj

1. Valg af dirigent 
Knud Møller Andersen blev valgt og konstaterede, at indkaldelse og dagsorden var rettidigt udsendt.

2. Formandens beretning
Godkendt.
Der var i beretningen fokus på sammenlægningen af SSF og DIS til DS. Det har bl. a. gjort forhandlinger med Rigsarkivet lettere, at der nu kun skal for-handles med én forening. Formanden redegjorde for fordelene ved at være medlem af DS.

3. Aflæggelse af regnskab
Både regnskab for 2018 og budget for 2019 blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget. Kontingentet er fortsat 175 kr.

5. Valg
a. Bestyrelse: Erik Christiansen og Per Maack Andersen blev begge genvalgt
b. Suppleant: Knud Møller Andersen blev genvalgt
c. Revisor: Anna Lise Christoffersen blev genvalgt

6. Indkomne forslag
Ingen forslag.

7. Eventuelt
Gunvor Johnsen: Er der medlemmer, der har forslag til foredrag, hører vi gerne fra dem.

Traditionen tro fortalte et af vores medlemmer om sin egen forskning. I år var fortælleren Lis Molsen, der berettede om ”Erindringsværkstedet” på Historisk Arkiv, hvor der ivrigt arbejdes med erindringer fra området omkring Bassingade, Fiskebakken, Sct. Olai Stræde og Torvet, før det hele blev til parkeringsplads. En proces, der langt fra er slut.

Referent: Lise Surland

Nordjyskes Avisarkiv

Slægtshistorisk Forening har købt licens til Nordjyskes avisarkiv. Det betyder, at medlemmer kan få adgang et år fra 15. februar 2019 for 250 kr., hvilket er halv pris. Interesserede kan henvende sig til Knud Møller Andersen på knudma1@gmail.com

Klik på billedet her til højre for at gå direkte til arkivets hjemmeside...

Linket er også i listen over interessante links til højre på hjemmesiden her.


Formandens beretning

Generalforsamlingen 29. januar 2019

Formandens beretning for året 2018

Den vigtigste begivenhed for danske slægtsforskere i 2018 har været etableringen af en fælles landsorganisation. Når bortses fra Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie, der udgiver Personalhistorisk Tidsskrift, har aktive slægtsforskere nu ét sted at få varetaget de landspolitiske interesser, nemlig i Danske Slægtsforskere. Begivenheden har fundet vej til medierne gennem interview med formanden Kirsten Sanders og sidst med Bovrup-kartoteket som led i en omfattende digitalisering af bøger og kilder til foreningens bibliotek.