Referat: Tirsdagsmøde

Medlemsmøde
Tirsdag d. 12. februar 2019 kl. 19.00 
v/Peter Olsen, Thisted

Død af unaturlige årsager


Deltagere: Slfhj og FU
Sted: forsamlingshuset
Deltagere: 34

Det mærkes, når foredragsholderen selv både er slægtsforsker, formand for flere Slægtshistoriske foreninger og vant til at fremlægge et projekt (skolelærer). Sjældent har vi så eksemplarisk fået forelagt et emne med OH-materiale i en sådan orden og sammenhæng og uden vaklen. Peter viste, hvordan kedelige opslag i kirkebogen, hvor der ikke står andet end dødsdagen ved opfølgning i dødsattester, politirapporter og aviser på Mediestream kan vise sig at gemme tragedier og utrolige historier. Vi sad og ønskede, det var os, der var så heldige, og så var det opslag, der var valgt fuldstændig tilfældigt fra kirkebogen. Eksemplerne var fra Fyn, for alle fynske dødsattester over en længere periode er nu scannet. Der ligger også allerede en del fra andre områder på AO, og hele landet vil snart følge med. De københavnske politirapporter er ofte smidt væk men ligger i kopi i Daisy under Danmarks Statistik.
I tragedien om den stakkels, lille ledvogterdatter, der blev kørt ned af toget i snestormen, blev der gennem de nævnte kilder sat sted og dato, klokkeslet, tognummer, sårplaceringer i detaljer, sygdomsvarighed og hvorfor hun overhovedet gik på banelinjen på.
Peters oldefars 1. kones selvmord i København blev også gennemgået gennem de nævnte, officielle kilder, og det var ganske utroligt, hvad der kunne hives ud af dem.
Til sidst fik vi en gennemgang af selvmordstatistikken i 1835-1924: Hvem valgte efter køn og alder og periode hvilken metode. 
En meget oplysende og inspirerende, imponerende og interessant aften.

Referent: Gunvor Johnsen

Generalforsamling - Referat

Tirsdag d. 29. januar 2019 kl. 19.00

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 30 deltagere fra Slfhj

1. Valg af dirigent 
Knud Møller Andersen blev valgt og konstaterede, at indkaldelse og dagsorden var rettidigt udsendt.

2. Formandens beretning
Godkendt.
Der var i beretningen fokus på sammenlægningen af SSF og DIS til DS. Det har bl. a. gjort forhandlinger med Rigsarkivet lettere, at der nu kun skal for-handles med én forening. Formanden redegjorde for fordelene ved at være medlem af DS.

3. Aflæggelse af regnskab
Både regnskab for 2018 og budget for 2019 blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget. Kontingentet er fortsat 175 kr.

5. Valg
a. Bestyrelse: Erik Christiansen og Per Maack Andersen blev begge genvalgt
b. Suppleant: Knud Møller Andersen blev genvalgt
c. Revisor: Anna Lise Christoffersen blev genvalgt

6. Indkomne forslag
Ingen forslag.

7. Eventuelt
Gunvor Johnsen: Er der medlemmer, der har forslag til foredrag, hører vi gerne fra dem.

Traditionen tro fortalte et af vores medlemmer om sin egen forskning. I år var fortælleren Lis Molsen, der berettede om ”Erindringsværkstedet” på Historisk Arkiv, hvor der ivrigt arbejdes med erindringer fra området omkring Bassingade, Fiskebakken, Sct. Olai Stræde og Torvet, før det hele blev til parkeringsplads. En proces, der langt fra er slut.

Referent: Lise Surland

Nordjyskes Avisarkiv

Slægtshistorisk Forening har købt licens til Nordjyskes avisarkiv. Det betyder, at medlemmer kan få adgang et år fra 15. februar 2019 for 250 kr., hvilket er halv pris. Interesserede kan henvende sig til Knud Møller Andersen på knudma1@gmail.com

Klik på billedet her til højre for at gå direkte til arkivets hjemmeside...

Linket er også i listen over interessante links til højre på hjemmesiden her.


Formandens beretning

Generalforsamlingen 29. januar 2019

Formandens beretning for året 2018

Den vigtigste begivenhed for danske slægtsforskere i 2018 har været etableringen af en fælles landsorganisation. Når bortses fra Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie, der udgiver Personalhistorisk Tidsskrift, har aktive slægtsforskere nu ét sted at få varetaget de landspolitiske interesser, nemlig i Danske Slægtsforskere. Begivenheden har fundet vej til medierne gennem interview med formanden Kirsten Sanders og sidst med Bovrup-kartoteket som led i en omfattende digitalisering af bøger og kilder til foreningens bibliotek.