Til Slægtshistorisk Forenings medlemmer

 
Bestyrelsen har holdt møde for at planlægge efterårets foredrag. Vi satser på at gennemføre de aflyste arrangementer fra 1. halvår 2021. 

Program vil blive udsendt i august.  

Forsamlingsbygningen er nu genåbnet, og til september skulle alle have haft mulighed for at blive vaccineret.

Vi har også besluttet ikke at opkræve kontingent for 2021. Kassebeholdningen er på godt 20.000 kr. og medlemstallet 101. 

Endvidere forlænger vi den nuværende bestyrelses mandat med et år, så vi holder den næste ordinære generalforsamling i januar 2022.

 

God sommer og venlig hilsen


Bestyrelsen for Slægtshistorisk Forening