Referat: Medlemsmøde

Tirsdag d. 26.10. 2021 kl. 19.00

Samarbejds- og fortælleaften

Sted: forsamlingshuset                        

Deltagere:17

Vi sidder alle og nørkler med hver vores, og meningen med traditionen for dette møde er dels at medlemmerne kan få mulighed for at komme af med, hvad de lige sidder og nørkler med (=brænder for) lige i tiden, dels at man måske kan få et godt råd eller en ide til at komme videre med. Derfor er også medlemmer, der ikke lige har noget at fortælle, meget velkomne.

Referat medlemsmøde

Tirsdag d. 28. september 2021 kl. 19.00

Besøg på Lokalhistorisk Arkiv i Hirtshals.


Sted: Det tidligere rådhus, Jørgen Fibigersgade 26, Hirtshals.

Deltagere: 6


5 af arkivets 10 frivillige ildsjæle var mødt op for at fortælle om arkivet.

Arkivleder Sigrid Nedergaard fortalte om arkivet og dets omtumlede tilværelse.

I 1976 blev arkivet oprettet i det lille stenhus.

I 1979 dannedes Lokalhistorisk Selskab med arkiv-, økonomi- og skriftudvalg.

I 1986 var Vestre Strandfogedgård blevet istandsat og arkivet flyttede dertil med en aftale om, at kommunen stod for den udvendige vedligeholdelse, mens arkivet skulle bekoste den indvendige.