SLFHJ: Tirsdagsmøde 12. november 2019

Tirsdag den 12. november på biblioteket 

Arkivar Adam Jon Kronegh: ”Forsvundne Arvinger”. 

Foredragsholderen er DR- programmets arkivar, der kører rundt på en elevator-truck mellem hylderne og finder dokumenter. Han fortæller om sit arbejde med TV-udsendelserne, og hvordan han finder ukendte arvinger samt andre spændende historier, han er stødt på gennem sit arbejde ved Rigsarkivet.

TV-serien viser bl.a., hvad der sker, når en advokat beder Rigsarkivet om hjælp til at finde arvingerne til en afdød person. Hvert program viser opklaringen af en konkret sag, og samtidig kan seerne få et indblik i interessante dele af Danmarks historie, historier om høj og lav, hverdagsliv m.m.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Hjørringbibliotekerne.

Slægtshistorisk Forenings medlemmer har  gratis adgang og møder bare op ved indgangen til salen.

Andre betaler 75 kr. i entré.

SLFHJ: Tirsdagsmøde 22. oktober 2019

Tirsdag den 22. oktober

Samarbejds- og fortælleaften 

Slægtshistoriske oplevelser, spørgsmål og fortællinger fra de fremmødte medlemmer

SLFHJ: Tirsdagsmøde 8. oktober 2019

Tirsdag den 8. oktober

Forfatter og lokalhistoriker Marianne Hesselholt:

Et lille stykke Danmark. Slægts- og lokalhistorie fra Hulsig og omegn.

 Stedet var forhen særlig udsat og isoleret fra omverdenen af stormfuldt hav og sandmiler.

Nogle familier forblev stædigt boende på de samme gårde generation efter generation og var på godt og ondt indgiftede i hinanden. De overlevede gennem et stærkt fællesskab, der endnu findes mindelser om, som når stort set alle beboerne i Hulsig mødes ved den gamle brugs juleaften for at synge og danse om juletræ sammen.     

SLFHJ: Tirsdagsmøde 17. september 2019

Tirsdag den 17. september

Ekskursion til Lokalhistorisk Arkiv for Thise sogn

Arkivet ligger på Jens Thises Vej 31. Fra rute 543 mellem Brønderslev og Saltum drejes mod nord i Manna ad Jens Thises Vej, forbi skolen til Multihuset på venstre hånd. Arkivet ligger nærmest vejen.

Her vil arkivleder Jens Egon Jensen fortælle om arkivet og dets indhold.

Vi får kaffen serveret og medbringer den sædvanlige arkivkringle.

SLFHJ: Tirsdagsmøde 3. sept. 2019

Slægtsforsker Lars Jørgen Helbo (FU): Hjemmesiden salldata.dk

Tirsdag den 3. september 2019


Slægtsforskning handler grundlæggende om at finde og samle oplysninger fra forskellige kilder.

På Rigsarkivet findes uendelige mængder af disse kilder, og rigtig meget er digitaliseret og kan findes på nettet - hvis man lige ved, hvor og hvordan man skal søge.

Hjemmesiden Sall Data er opstået som et hjælpemiddel hertil. Formålet var dels at samle alle de ting, som en slægtsforsker har brug for, dels at præsentere det på en måde, så det er nemt at finde rundt i.

Foredragsholderen fik i 2018 Slægtsforskerprisen for sin hjemmeside.

Gotisk Skriftlæsning 2019

Lørdage på datoerne 14.9., 12.10., 9.11. og 14.12. kl. 10-12 i Rådhuskælderen, hvor vi læser deltagernes egne dokumenter.

Alle er velkomne, kom på deltagerlisten ved at maile til per.maack@andersen.mail.dk         


Tid og sted

Alm. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring.

Kontingent for foreningen: 175,- kr. pr. år.

Mærket (FU) betyder at arrangementet er i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Ekskursionen 17.9. kl. 19 ved arkivet.
Mødet 12.11. i bibliotekets sal i Hjørring og den 3.12. i det gamle rådhus.

Kaffe og brød kan købes i pausen ved møderne for 20 kr.

Museumsforeningen

Vendsyssel Historiske Museum's hjemmeside

Slægtshistorisk Forenings medlemmer har adgang til arrangementer i Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum.
Se indlæg i VHM-Nyt eller på https://vhm.dk/

Workshop for slægtsforskere 2019

Historisk Arkiv's hjemmeside
To tirsdage i måneden på datoerne 10.9, 24.9., 8.10., 22.10., 12.11., 26.11. og 10.12. kl. 9-12 på Historisk Arkiv.

Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen.

Kontaktadresser: kc@teka.dk eller gerda@logy.dk

Slægtsforskningscafé 2019

Den første torsdag på datoerne 5.9., 3.10., 7.11. og 5.12. kl. 14.30-16.30 i det gamle rådhus med korte oplæg om emner fra slægtsforskningen, spørgsmål, diskussion og kaffe.

Gratis adgang for alle.

Få reminder forud for caféen ved at maile til nudma1@gmail.com