Medlemsmøde: Danmarks store sundhedsapostel J. P. Müller

Onsdag d. 10.11.2021 kl. 19 

Professor Hans Bonde: Danmarks store sundhedsapostel J. P. Müller.

Sted: Hjørring bibliotek

Antal deltagere: ca. 25


Hans Bonde er historiker, dr. phil. på Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet. Han forsker især i maskulinitet og sport. Har 3 gange været danmarksmester i judo. Hans Bonde tog i foredraget udgangspunkt i sin bog ”Sundhedsapostlen J. P. Müller, bd. 1: Det kropslige gennembrud.” Han viste et klip fra filmen ”Kroppen er mit tempel” (filmen kam downloades på dr.dk). J. P. M., der  er født i 1864, begyndte at læse teologi, men stoppede hurtigt. I sin ungdom skifter han mellem forskellige studier, arbejde og arbejdsløshed. Han gør op med victorianismens sexualangst, den tilknappede beklædning og angst for berøring af kroppen. Onani var både skadeligt og strengt forbudt. Han er inspireret af den nye sundhedsbølge og foragter bondegymnastikken på rad og række. Han hylder den fleksible, afspændte krop. I 1904 udgav han bogen ”Mit System”, hvor han forklarer, hvordan man, ved at bruge 15 minutter om dagen kan forbedre sin sundhedstilstand. I bogen giver han anvisning på gode øvelser, ligesom han er fortaler for god renlighed, frisk luft, også i boligen, fornuftig påklædning, sund kost og mener, at Niels Bukhs lukkede gymnastiksale er sundhedsskadelige. Følger man disse forskrifter, skulle man kunne blive 150 år (han blev selv 72 år). Bogen er udkommet i 1,5 mill. eksemplarer på 26 sprog. 

Hans Bonde beskriver forskellige forfatteres holdning til Müllers tanker.

Jeg tror ikke, der er mange, der i dag kender Jørgen Peter Müller, men mon ikke mange af os kan huske hans elev Kaptajn Jespersen, der i 25  år styrede ”Morgen-gymnastikken”.

J. P. M. havde nok ikke forestillet sig, at hans sunde kropsfrigørelse skulle ende i dels en ekstrem nøgenkultur, der deles på nettet, og dels en utrolig angst for den nøgne krop, der gør, at man i dag ikke tør gå i fælles brusebad efter gymnastik.

Referent: Lise Surland

Referat: Medlemsmøde

Tirsdag d. 26.10. 2021 kl. 19.00

Samarbejds- og fortælleaften

Sted: forsamlingshuset                        

Deltagere:17

Vi sidder alle og nørkler med hver vores, og meningen med traditionen for dette møde er dels at medlemmerne kan få mulighed for at komme af med, hvad de lige sidder og nørkler med (=brænder for) lige i tiden, dels at man måske kan få et godt råd eller en ide til at komme videre med. Derfor er også medlemmer, der ikke lige har noget at fortælle, meget velkomne.

Referat medlemsmøde

Tirsdag d. 28. september 2021 kl. 19.00

Besøg på Lokalhistorisk Arkiv i Hirtshals.


Sted: Det tidligere rådhus, Jørgen Fibigersgade 26, Hirtshals.

Deltagere: 6


5 af arkivets 10 frivillige ildsjæle var mødt op for at fortælle om arkivet.

Arkivleder Sigrid Nedergaard fortalte om arkivet og dets omtumlede tilværelse.

I 1976 blev arkivet oprettet i det lille stenhus.

I 1979 dannedes Lokalhistorisk Selskab med arkiv-, økonomi- og skriftudvalg.

I 1986 var Vestre Strandfogedgård blevet istandsat og arkivet flyttede dertil med en aftale om, at kommunen stod for den udvendige vedligeholdelse, mens arkivet skulle bekoste den indvendige.

Danske Slægtsforskere

 Er du ikke medlem af Danske Slægtsforskere?

Vi tilbyder lige nu medlemskab resten af året for 60 kroner.


I løbet af årets sidste tre måneder vil du kunne snuse til medlemsfordelene i landsforeningen, idet du vil modtage to numre af bladet Slægtsforskeren og får sendt link til tre online foredrag (om rytterskolerne, om kirkens sociale tilsyn og om bødlens historie).

Du modtager desuden som velkomstgave hæftet Ny i slægtsforskning, bogen Sogn Herred Amt 2021 samt en række info-foldere.

Er du blevet fristet? Du kan melde dig ind via Bliv medlem på slaegt.dk.

Vælg ”Danske Slægtsforskeres landsforening” øverst i listen over foreninger, og udfyld oplysninger om dig selv nederst på siden.

Vi håber, du bliver glad for dit medlemskab!

Referat: Medlemsmøde

Tirsdag d. 14.09. 2021 kl. 19.00

”Fattigsteder” 

– om Stagstedstenen og fattigdom i 1800-tallet

Sted: forsamlingshuset
v/Preben Brandt    

Deltagere: 29

Foredragsholderen var sandelig ikke en hr. Hvem-som-helst i sammenhæng med aftenens emne. Oldemor havde sagt nej tak til fattiggården, hvor man nok fik et værelse og rimelig kost, men man skulle arbejde. Hun foretrak de usle vilkår i fat-tighuset, hvor man dog havde sin frihed.  Også hans mormor og hans mor havde døjet dårlige tider, mens han selv var blevet samlet op af velfærdssamfundet og kiggede skarpt rundt på alle os forsamlede bedsteborgere, der også så ud til at havde klaret os godt i livet.

Gotisk Skriftlæsning 2021

Lørdage på datoerne 11.9., 9.10., 13.11. og 11.12. kl. 10-12 i Rådhuskælderen, hvor vi læser deltagernes egne dokumenter. 

Alle er velkomne, kom på deltagerlisten ved at maile til per.maack@andersen.mail.dk .            

        Workshop for slægtsforskere 2021

Historisk Arkiv's hjemmeside
To tirsdage i måneden på datoerne 24.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11. og 14.12. kl. 9-12 på Historisk Arkiv. 

Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen. 

Kontaktadresser: kc@teka.dk eller gerda@logy.dk 

Slægtsforskningscafé 2021

Den første torsdag på datoerne 2.9., 7.10., 4.11. og 2.12. kl. 14.30 - ca. 16 i det gamle rådhus med korte oplæg om emner fra slægtsforskningen, spørgsmål og diskussion. 

Gratis adgang for alle. 

Få reminder forud for caféen ved at maile til jebrasmussen@gmail.com
Efterårets andet foredrag i Slægtsforsknings Cafe'en.

Torsdag den 7. oktober klokken 14.30 til 16.30 i Det Gamle Rådhus, Hjørring.

 Overskrift:

 Maren Olufsdatter – gift med 4 præster

Rubjerg Maarup sogne 1618-1707

 
Thorkild Christensen vil fortælle om sin 7x tipoldemor der levede i 1600-tallet, og blev gift med 4 præster i samme kald i Rubjerg-Mårup sogne. Nok var det normalt den gang, at en præsteenke blev gift med den næste præst i kaldet - men 4 gange! Thorkild har fundet frem til hendes familieforhold, og giver også en beskrivelse af de forhold hun levede under, og det samfund hun levede i, et samfund med krige, brandbeskatninger, sandflugt og fattigdom, og hvor Danmark var på randen af udslettelse.     

 
På grund af renovering af facaden på Det gamle Rådhus, er indgangen flyttet til Rådhusets sydside, ad køkkendøren i gårdhaven.

Tid og sted

Alm. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring. 

Ekskursionen 28.9. kl. 19 ved arkivet på det tidligere rådhus, Jørgen Fibigersgade 26 i Hirtshals. 

Foredraget 10.11. i bibliotekets mødesal i Metropol, Østergade 30 i Hjørring. 

Kaffe og brød kan købes i pausen ved møderne for 25 kr. 

Opdateret 27. august 2021

Til Slægtshistorisk Forenings medlemmer

 
Bestyrelsen har holdt møde for at planlægge efterårets foredrag. Vi satser på at gennemføre de aflyste arrangementer fra 1. halvår 2021. 

Program vil blive udsendt i august.  

Forsamlingsbygningen er nu genåbnet, og til september skulle alle have haft mulighed for at blive vaccineret.

Vi har også besluttet ikke at opkræve kontingent for 2021. Kassebeholdningen er på godt 20.000 kr. og medlemstallet 101. 

Endvidere forlænger vi den nuværende bestyrelses mandat med et år, så vi holder den næste ordinære generalforsamling i januar 2022.

 

God sommer og venlig hilsen


Bestyrelsen for Slægtshistorisk Forening

Ved årets afslutning...

 Kære medlem!Coronaen har vendt op og ned på meget i 2020. Det gælder også vore aktiviteter i 

Slægtshistorisk Forening. Den tredje nedlukning er nu en realitet og forhindrer os i 

at afholde slægtscafé, gotisk skriftlæsning og workshop efter nytår. Det gælder efter 

al sandsynlighed også vores generalforsamling planlagt til 19. januar. Programmet 

for 1. halvår 2021 ligger klar; men vi tror ikke på normale forhold før tidligst 28. februar.

Der vil ikke blive foretaget kontingentopkrævning før en generalforsamling har taget 

stilling til dets størrelse.

Så mens vi venter på, at vaccinen kommer, og hverdagen engang igen indfinder sig, 

må vi slægtsforske på nettet, ordne familiearkivet og skrive vore forfædres historie.


Vi ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt Coronafrit nytår.Med tålmodig hilsenBestyrelsen for Slægtshistorisk Forening

Nyt på siden!

 Nu kan man tilmelde sig foreningen, direkte fra denne hjemmeside...

Der er tilføjet et punkt i menuen øverst på siden. Klik på "Bliv medlem" og udfyld skemaet. Så hører du fra os!Vores lokale forening har nu fået sin egen gruppe på Facebook

 

Det er en gruppe for medlemmer af og interesserede i Slægtshistorisk Forening i Hjørring.

Alle medlemmer af Facebookgruppen kan oprette indhold i gruppen. Indhold kan være alt fra korte tekster til billeder, links til websider, videoer og andet indenfor foreningens område.

Lad os holde en venlig og imødekommende tone og hjælpe hinanden så godt vi kan med at finde svar og løsninger.

Positiv kritik og konstruktive forslag er altid velkomne.

Du finder gruppen her:

Du kan finde gruppen via linket her og derefter skal du bede om at blive medlem af Facebook-gruppen.
Det er kun medlemmer af Facebookgruppen der kan se indholdet og se hvem der er medlemmer af gruppen. 

Vi ses i gruppen!!

Referat: Medlemsmøde

Tirsdag d.06.10.2020 kl. 19.00

Vandring fra land til by.

v. Otto Bendixen, slægtsforsker.

Sted: forsamlingshuset 

Deltagere: 20

Inden for de sidste 200 år har beboelsesmønstret i Danmark undergået en kolossal forandring fra 90% landboere til 90 % byboere. Et sådant boligskift kunne ikke ske uden en masse flytten rundt. Ikke bare fra land til by, men også inden for byen, efterhånden som den tilflyttede skaffede sig bedre arbejde og dermed fik råd til en bedre bolig. Vi må ikke glemme, at ejendelene indtil for 50 år siden ofte kunne være på en trækvogn eller måske bare i en kommode, så flytning var ikke, hvad det er i dag. Det kan derfor være en udfordring for en slægtsforsker at få styr på sine forfædre, som kan ”forsvinde” i perioder eller måske helt ud af historien. Problemerne er ikke bare fremadrettet: hvor blev de af, det kan også være at finde familiens tilhørsforhold baglæns.