Sommerudflugt 2024

Sommerudflugt 2024

Til Bunkermuseet i Hirtshals med rundvisning af Flemming Hammer, formand for Bunkergruppen 

Tirsdag den 28. maj kl. 19

10. batteri er Danmarks mest komplette og udgravede forsvarsanlæg fra 2. Verdenskrig. Det dækker et område på 450 x 750 meter. Området indeholder 3.5 km løbegrave, som forbinder 69 bunkere. I en mandskabs-bunker er der indrettet en informationsudstilling, der fortæller om anlægget og Hirtshals under besættelsen, og i andre bunkere har man genskabt den oprindelige indretning. 

Vi mødes ved Hirtshals fyr, hvor vi i frokosthuset efter rundturen kan drikke medbragt kaffe til formandens batterikringle. 

Turen kræver nogen mobilitet, passende overtøj efter vejret og solidt fodtøj. 

 Kørelejlighed kan arrangeres via Jan Rasmussen, jebrasmussen@gmail.com, tlf. 20296777. 

Bestyrelsen for Slægtshistorisk Forening

Referat: Generalforsamling

Tirsdag d. 23. januar 2024
Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 21
Referent: Lise Surland


 1. Valg af dirigent: Jens Peter Fage, som konstaterede, at alle formalia var i orden vedr. afholdelse af generalforsamling.
 2. Formandens beretning: Formanden, Per Maack Andersen, aflagde beretning.
 3. a. Kommentarer:  

  • Gerda fortalte om forsøg på ændring af workshoppen. Man gik tilbage til det oprindelige koncept.
  • Per har forsøgt at kontakte ældresagen vedr. fælles introduktionseftermiddag for nybegyndere. Det er ikke lykkedes.
  • Forslag om mentorordning.
  • Tak til Per for 40 år som formand.

  Beretningen blev godkendt.

 4. Kassereren, Jan Rasmussen, gennemgik regnskabet 2023, som blev godkendt.
 5. Indkomne forslag: Ingen.
 6. Budget for 2024 og fastsættelse af kontingent: Både budget 2024 og uændret kontingent på 175 kr. blev godkendt.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jan Rasmussen, Gunvor Johnsen og Lise Surland blev alle genvalgt.
 8. Valg af Suppleant: Knud Møller Andersen blev genvalgt.
 9. Valg af Revisor: Anna Lise Christoffersen blev genvalgt.
 10. Eventuelt: 

 • Nordjyskes avisarkiv: SLFHJ betaler grundabonnement på 500 kr. Medlemmer af foreningen kan få abonnement for 250 kr. Man skal henvende sig til Jan Rasmussen.
 • Traktementet i pausen vil fremover være: Små rullepølsemadder, øl, sodavand og postevand. Pris 25 kr. Kathe Larsen sørger for, at det kommer op.
 • Kontingent, 175 kr. indbetales på MobilePay 3927VT eller Sparekassen Danmark: reg.nr.: 9070 Konto: 1625905717

Efter generalforsamlingen fortalte Jan Rasmussen om Vennebjerg Mølle, dens ejere gennem årene, bl. a. maleren Johannes Hofmeister og møllelauget. 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig:

 • Formand: Per Maack Andersen
 • Kasserer: Jan Rasmussen
 • Sekretær: Gunvor Johnsen
 • Sekretær: Lise Surland
 • Bestyrelsesmedlem og webmaster: Kathe Larsen

Kontingent 2024

Kontingentindbetaling kan ske på 2 måder: 

(og ikke på generalforsamlingen)

1       MobilePay: 3927VT  “Slægtkontingent 2024”
        Husk at notere: Kontingent 2024 og navn.

2       Sparekassen Danmark
        Konto 9070 1625905717
        Husk at notere: Kontingent 2024 og navn.


Kontingentet er 175,- kr. om året.

Adresseændring: Giv besked til kasserer Jan Rasmussen

Tid og sted 2024

Alm. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring. 

Februarmødet i bibliotekets mødesal i Metropol, Østergade 30 i Hjørring kl. 19, og samme tid ved arkivet i Mosbjerg. 

Øl/vand og brød kan købes i pausen ved møderne i Forsamlingsbygningen for 25 kr.Opdateret december 2023

Klik her for at få stedet vist på Google Maps - KLIK HER!
 

Gotisk Skriftlæsning 2024

Lørdage på datoerne 13.1, 10.2, 9.3 og 13.4 kl. 9.30-12 i Rådhuskælderen, hvor vi læser deltagernes egne dokumenter. 

Alle er velkomne, kom på deltagerlisten ved at maile til per.maack@andersen.mail.dk .            


 
Opdateret december 2023
 
Rådhuskælderen:
Klik her for at se det på Google Maps - KLIK HER!           

        Workshop for slægtsforskere 2024

Historisk Arkiv's hjemmeside

To tirsdage i måneden på datoerne 9.1., 23.1., 13.2., 27.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 14.5., 28.5., 11.6. og 25.6. kl. 9-12 på Historisk Arkiv. 

Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen og programmet Legacy. 

Kontaktadresser: kc@teka.dk eller gerda@logy.dk

 

Opdateret december 2023

Se stedet på Google Maps - KLIK HER!

Slægtsforskningscafé 2024

Den første torsdag på datoerne 4.1., 1.2., 7.3.og 4.4. kl. 14.30 - ca. 16 i det gamle rådhus med korte oplæg om emner fra slægtsforskningen  og lokalhistorien. 

Gratis adgang for alle. 

Få reminder forud for caféen ved at maile til jebrasmussen@gmail.com


Opdateret december 2023

Find stedet på Google Maps - KLIK HER!