Referat: DANSKERNES HISTORIE ONLINE

 Tirsdag d. 13. september 2023 kl. 19.00

Danske slægtsforskeres bibliotek


Cand.scient. Per Hundevad Andersen
Sted: Forsamlingsbygningen                       
Deltagere: 23.
Referent: Gunvor Johnsen


For at begynde med slutningen: På slaegtsbibliotek.dk ligger der på første side et link om fritekst-søgning og under Få Hjælp tre instruktionsvideoer, hvor der grundigt gøres rede for, hvordan man bruger biblioteket hjemme fra sin egen computer. Der kan søges på/i over 100.000 titler (nyeste tal) og langt, langt over 3 mio. sider, og der kommer flere til dag for dag om alle mulige og umulige og utænkelige emner. 

Gotisk Skriftlæsning 2023

Lørdage på datoerne 9.9., 14.10., 11.11. og 9.12. kl. 9.30 - 12 i Rådhuskælderen, hvor vi læser deltagernes egne dokumenter. 

Alle er velkomne, kom på deltagerlisten ved at maile til per.maack@andersen.mail.dk 


 
Opdateret august 2023
 
Rådhuskælderen:
Klik her for at se det på Google Maps - KLIK HER!           

        Workshop for slægtsforskere 2023

Historisk Arkiv's hjemmeside
To tirsdage i måneden på datoerne 22.8., 12.9., 26.9., 10.10., 24.10.,  14.11., 28.11. og 12.12. kl. 9-12 på Historisk Arkiv. 
 
Computeren er arbejdsredskabet og slægtsforskningsprogrammet LEGACY er udgangspunktet. 
 
Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe. 
 
Kontaktadresser: kc@teka.dk eller gerda@logy.dk 

 

Opdateret august 2023

Se stedet på Google Maps - KLIK HER!

Slægtsforskningscafé 2023

Den første torsdag på datoerne 7.9., 5.10., 2.11., og 7.12. kl. 14.30 - ca. 16 i det gamle rådhus med korte oplæg om emner fra slægts- og lokalhistorien, spørgsmål og diskussion. 
 
Gratis adgang for alle. 
 
Få reminder forud for caféen ved at maile til jebrasmussen@gmail.com

Opdateret august 2023

Find stedet på Google Maps - KLIK HER!

Tid og sted

Alm. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring. 

Oktobers møder den 10.10. i bibliotekets mødesal i Metropol og 31.10. i det gamle rådhus på Torvet, begge dage kl. 19.

Kaffe og brød kan købes i pausen ved møder i Forsamlingsbygningen for 25 kr. 

Ekskursionen til Vittrup begynder kl. 19 ved arkivet. Kørelejlighed kan arrangeres via Jan Rasmussen.


Opdateret August 2023

Klik her for at få stedet vist på Google Maps - KLIK HER!
 

Referat: Sommerudflugt

Tirsdag d. 16. maj 2023

Egnssamlingen for Østvendsyssel

Hedegårdsvej 28 og Højskolevej 1, Try, 9330 Dronninglund

Deltagere: 25
Referent: Lise Surland
I Landsbyen Try mellem Hjallerup og Dronninglund ligger en lille oase: Det tidligere Try Museum er blevet til Egnssamlingen for Østvendsyssel.
Try Museum blev oprettet i 1929 på initiativ forstander for Try Højskole, Frode Fogt. Fra 1962 til 2017 var det en del af Brønderslev kommunes  statsanerkendte muse-um. Men kommunen havde fået for mange gårdspladser at passe, så de effekter, der kunne bruges på de øvrige museer, blev flyttet dertil, og resten af samlingen skulle destrueres.
En gruppe frivillige, der i dag tæller ca. 360 medlemmer, besluttede at danne for-eningen ”Egnssamlingen for Østvendsyssel”  og overtage bygningerne med de ef-fekter, der var tilbage. Egnssamlingen får ingen offentlige tilskud. Indtægterne, ca. 100.000 kr. pr. år, fås fra entréer, kontingenter og sponsorater.
De 2 huse og et mindre gårdanlæg rummer lokalhistorie fra stenalderen frem til vo-res egen tid med bl. a. smedje, skomagerværksted, landhandel og endda søndags-skole.
Året igennem er der aktivitetssøndage, tilpasset årstiden.  Alt drives af de frivillige, der reparerer udslidte  ting og laver kopier af gamle redskaber.
I dette område behøver kommunen ikke oprette aktivitetscenter! I Egnssamlingen er der nok at lave for dem, der har lyst.
Aftenen sluttede med kaffe, boller og æblekage i stuehuset, der, når vi sad tæt, lige netop kunne rumme 25 personer.

Referat: Historiker Tommy P. Christensen: FOTOGRAFIER

Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 19.00

Forsamlingsbygningen                       

Deltagere: 26

Referent: Gunvor Johnsen 


Dagens bedste bemærkning:

Nybegyndere tror altid, at det vigtigste er at komme i gang med at finde aner. Det er det ikke. Bøgerne løber ingen vegne. Men det gør mennesker. Det vigtigste er at møde op hos alle relevante personer, gamle familiemedlemmer, kusiner og fætre, gamle klassekammerater og arbejdsfællesskaber og få sat navne og anledninger på gamle billeder. Så kan der måske også komme årstal og historier på nu og ellers senere. Hvem, Hvad, Hvor og Hvornår er evigt gyldige, når man arbejder med fotos. Og husk, at den, der mangler på familiebilledet, kunne være fotografen. Vi er mange, der ærgrer os over det, vi aldrig fik spurgt om og opklaret i tide. 

Referat: Medlemsmøde: Arkivbesøg i Lendum

 Tirsdag d.28. marts 2023 kl. 19.00


Henne i hjørnet, nede i kælderen, glider man ned ad trappen og får en kop kaffe,
så går humøret op.

Sådan skriver Poul Christoffersen fra lokalarkivet på Lendum Bys aktive facebookside.

Vi har i årenes løb efterhånden besøgt hovedparten af egnens lokalarkiver, og vi har set meget for-skellige forhold. Hver gang er det en overraskelse, hvad der venter os. Denne gang var det Lendum lokalarkiv, som med stor hjertevarme holder til i små kælderlokaler under Lendum skole. 6 personer var mødt op for at fortælle os om deres interesse i ikke bare at holde arkivet i gang, men også i at få Lendum by til at leve og vokse.

Referat: Medlemsmøde, tirsdag d. 14. marts 2023

Slægtsforsker Ulrich Alster Klug:

De store databaser

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 46
Referent: Lise Surland

Inden Ulrich begyndte at fortælle om de store databaser Ancestry, FamilySearch, DDD og Myheritage, slog han fast, at slægtsforskning tager tid. 

Alle fire er gode søgeprogrammer, men det er alligevel vigtigt, hvis det overhovedet er muligt, at kontrollere oplysningerne i de originale kilder. Det er menneskeligt at fejle, og slægtsforskere er trods alt også kun mennesker.

Referat: Thomas Bisp - Den sidst henrettede på Hjørring Galgebakke

Museumsdirektør Anne Dorthe Holm, VHM

Tirsdag d.14. februar 2023 kl. 19.00

Sted: Det Gamle Rådhus                       

Deltagere: 17

Referent: Gunvor Johnsen 

Slfhj har i årenes løb haft flere arrangementer, hvor en historiker eller arkæolog fra Vendsyssel Historiske Museum først har introduceret et emne for os, som museet pt har udstilling om, hvorefter vi efter kaffe har haft omvisning i udstillingen. Denne aften handlede det om udstillingen ”Forbrydelsens ansigt ”. Hovedattraktionen her er Thomas Bisp fra Brovstegnen, som museet mener, de ejer det meste af skelettet af, hvor det med en kæmpe nagle gennemborede kranium er den mest spektakulære del. I alle fald blev Thomas halshugget i Hjørring den 22. juli 1822. Heldigvis blev han benådet af kongen, så han slap for at få hugget en hånd af og knibning med gloende stænger i levende live, men miste hovedet gjorde han, for derefter at komme på hjul og stejle ved udfaldsvejen mod Skagen til skræk og advarsel for andre, der kunne finde på at give deres kone rottekrudt.

Udvandring, krig og kilder

Den 2. februar havde Slægts Cafeen et foredrag af Jens-Peter Fage Madsen. 

Hent materialet fra foredraget ved at klikke her!

Generalforsamling

Formandens beretning for året 2022

COVID-19 er nu blevet nedgraderet til en infektion på linje med influenza, og krig, inflation og ny regering har næsten fået os til at glemme, at Forsamlingsbygningen for et år siden var lukket, så vi måtte udskyde generalforsamlingen til april. Vi fik da besluttet nye vedtægter, som var nødvendiggjort af pengeinstitutternes hvidvaskregler. De kan ses på vores hjemmeside. Hugo Kristensen fortalte efterfølgende om Martinus Rørbyes rejse i Vendsyssel i 1833 illustreret med hans egne akvareller, hvor man f.eks. kunne se Tolne bakker som et træløst hedelandskab. Også Skagen besøgte han. Byens opståen og historie før malerne hørte vi om i februar, og selv besøgte vi lokalarkivet i byens gamle arrest. Birgit Løgstrup fortalte om pigerne i stavnsbåndstiden, som ikke var bundet til fødesognet som karlene, men af deres køn, og endelig havde vi fællesforedrag med biblioteket om tiden før retsreformen 1919 ved Lars Andersen fra Aalborg. Det gik jeg selv glip af som isoleret med Corona

Generalforsamling

Tirsdag d. 24. januar 2023 kl. 19.00


Sted: Forsamlingsbygningen

Deltagere: 371. Valg af dirigent: Mogens Thøgersen blev valgt. Han konstaterede:

a. at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.

b. at rækkefølgen af punkterne ikke var i overensstemmelse med vedtægterne, men at dette kunne rettes undervejs.


2. Formandens beretning: Formanden Per Maack Andersen aflagde beretning.

a. Kommentar fra salen:  Kunne møderne ikke holdes i det gamle rådhus.

b. Formanden:

i. Usikkerhed med hensyn til ombygning af rådhuset gør, at bestyrelsen foretrækker, at vi fortsætter med at holde møderne i Forsamlingsbygningen. 

ii. Formanden bad om deltagernes mening om flytning. Kun for-slagsstilleren mente, møderne skulle flyttes.

c. Beretningen blev godkendt.

Referat: Medlemsmøde 13. dec. 2022

Historiker og cand. mag. Erik Kann

Ei blot til lyst 

seriøse og useriøse indfald fra slægtsforskernes overdrev


Sted: Forsamlingsbygningen

Deltagere: 34

Referent: Lise Surland


Erik Kann er altid spændende at høre på, men ikke lige let at referere.