Referat: Generalforsamling

Tirsdag d. 23. januar 2024
Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 21
Referent: Lise Surland


 1. Valg af dirigent: Jens Peter Fage, som konstaterede, at alle formalia var i orden vedr. afholdelse af generalforsamling.
 2. Formandens beretning: Formanden, Per Maack Andersen, aflagde beretning.
 3. a. Kommentarer:  

  • Gerda fortalte om forsøg på ændring af workshoppen. Man gik tilbage til det oprindelige koncept.
  • Per har forsøgt at kontakte ældresagen vedr. fælles introduktionseftermiddag for nybegyndere. Det er ikke lykkedes.
  • Forslag om mentorordning.
  • Tak til Per for 40 år som formand.

  Beretningen blev godkendt.

 4. Kassereren, Jan Rasmussen, gennemgik regnskabet 2023, som blev godkendt.
 5. Indkomne forslag: Ingen.
 6. Budget for 2024 og fastsættelse af kontingent: Både budget 2024 og uændret kontingent på 175 kr. blev godkendt.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jan Rasmussen, Gunvor Johnsen og Lise Surland blev alle genvalgt.
 8. Valg af Suppleant: Knud Møller Andersen blev genvalgt.
 9. Valg af Revisor: Anna Lise Christoffersen blev genvalgt.
 10. Eventuelt: 

 • Nordjyskes avisarkiv: SLFHJ betaler grundabonnement på 500 kr. Medlemmer af foreningen kan få abonnement for 250 kr. Man skal henvende sig til Jan Rasmussen.
 • Traktementet i pausen vil fremover være: Små rullepølsemadder, øl, sodavand og postevand. Pris 25 kr. Kathe Larsen sørger for, at det kommer op.
 • Kontingent, 175 kr. indbetales på MobilePay 3927VT eller Sparekassen Danmark: reg.nr.: 9070 Konto: 1625905717

Efter generalforsamlingen fortalte Jan Rasmussen om Vennebjerg Mølle, dens ejere gennem årene, bl. a. maleren Johannes Hofmeister og møllelauget. 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig:

 • Formand: Per Maack Andersen
 • Kasserer: Jan Rasmussen
 • Sekretær: Gunvor Johnsen
 • Sekretær: Lise Surland
 • Bestyrelsesmedlem og webmaster: Kathe Larsen

Kontingent 2024

Kontingentindbetaling kan ske på 2 måder: 

(og ikke på generalforsamlingen)

1       MobilePay: 3927VT  “Slægtkontingent 2024”
        Husk at notere: Kontingent 2024 og navn.

2       Sparekassen Danmark
        Konto 9070 1625905717
        Husk at notere: Kontingent 2024 og navn.


Kontingentet er 175,- kr. om året.

Adresseændring: Giv besked til kasserer Jan Rasmussen

Tid og sted 2024

Alm. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring. 

Februarmødet i bibliotekets mødesal i Metropol, Østergade 30 i Hjørring kl. 19, og samme tid ved arkivet i Mosbjerg. 

Øl/vand og brød kan købes i pausen ved møderne i Forsamlingsbygningen for 25 kr.Opdateret december 2023

Klik her for at få stedet vist på Google Maps - KLIK HER!
 

Gotisk Skriftlæsning 2024

Lørdage på datoerne 13.1, 10.2, 9.3 og 13.4 kl. 9.30-12 i Rådhuskælderen, hvor vi læser deltagernes egne dokumenter. 

Alle er velkomne, kom på deltagerlisten ved at maile til per.maack@andersen.mail.dk .            


 
Opdateret december 2023
 
Rådhuskælderen:
Klik her for at se det på Google Maps - KLIK HER!           

        Workshop for slægtsforskere 2024

Historisk Arkiv's hjemmeside

To tirsdage i måneden på datoerne 9.1., 23.1., 13.2., 27.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 14.5., 28.5., 11.6. og 25.6. kl. 9-12 på Historisk Arkiv. 

Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen og programmet Legacy. 

Kontaktadresser: kc@teka.dk eller gerda@logy.dk

 

Opdateret december 2023

Se stedet på Google Maps - KLIK HER!

Slægtsforskningscafé 2024

Den første torsdag på datoerne 4.1., 1.2., 7.3.og 4.4. kl. 14.30 - ca. 16 i det gamle rådhus med korte oplæg om emner fra slægtsforskningen  og lokalhistorien. 

Gratis adgang for alle. 

Få reminder forud for caféen ved at maile til jebrasmussen@gmail.com


Opdateret december 2023

Find stedet på Google Maps - KLIK HER!