Referat: Historiker Tommy P. Christensen: FOTOGRAFIER

Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 19.00

Forsamlingsbygningen                       

Deltagere: 26

Referent: Gunvor Johnsen 


Dagens bedste bemærkning:

Nybegyndere tror altid, at det vigtigste er at komme i gang med at finde aner. Det er det ikke. Bøgerne løber ingen vegne. Men det gør mennesker. Det vigtigste er at møde op hos alle relevante personer, gamle familiemedlemmer, kusiner og fætre, gamle klassekammerater og arbejdsfællesskaber og få sat navne og anledninger på gamle billeder. Så kan der måske også komme årstal og historier på nu og ellers senere. Hvem, Hvad, Hvor og Hvornår er evigt gyldige, når man arbejder med fotos. Og husk, at den, der mangler på familiebilledet, kunne være fotografen. Vi er mange, der ærgrer os over det, vi aldrig fik spurgt om og opklaret i tide. 

Referat: Medlemsmøde: Arkivbesøg i Lendum

 Tirsdag d.28. marts 2023 kl. 19.00


Henne i hjørnet, nede i kælderen, glider man ned ad trappen og får en kop kaffe,
så går humøret op.

Sådan skriver Poul Christoffersen fra lokalarkivet på Lendum Bys aktive facebookside.

Vi har i årenes løb efterhånden besøgt hovedparten af egnens lokalarkiver, og vi har set meget for-skellige forhold. Hver gang er det en overraskelse, hvad der venter os. Denne gang var det Lendum lokalarkiv, som med stor hjertevarme holder til i små kælderlokaler under Lendum skole. 6 personer var mødt op for at fortælle os om deres interesse i ikke bare at holde arkivet i gang, men også i at få Lendum by til at leve og vokse.

Referat: Medlemsmøde, tirsdag d. 14. marts 2023

Slægtsforsker Ulrich Alster Klug:

De store databaser

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 46
Referent: Lise Surland

Inden Ulrich begyndte at fortælle om de store databaser Ancestry, FamilySearch, DDD og Myheritage, slog han fast, at slægtsforskning tager tid. 

Alle fire er gode søgeprogrammer, men det er alligevel vigtigt, hvis det overhovedet er muligt, at kontrollere oplysningerne i de originale kilder. Det er menneskeligt at fejle, og slægtsforskere er trods alt også kun mennesker.

Referat: Thomas Bisp - Den sidst henrettede på Hjørring Galgebakke

Museumsdirektør Anne Dorthe Holm, VHM

Tirsdag d.14. februar 2023 kl. 19.00

Sted: Det Gamle Rådhus                       

Deltagere: 17

Referent: Gunvor Johnsen 

Slfhj har i årenes løb haft flere arrangementer, hvor en historiker eller arkæolog fra Vendsyssel Historiske Museum først har introduceret et emne for os, som museet pt har udstilling om, hvorefter vi efter kaffe har haft omvisning i udstillingen. Denne aften handlede det om udstillingen ”Forbrydelsens ansigt ”. Hovedattraktionen her er Thomas Bisp fra Brovstegnen, som museet mener, de ejer det meste af skelettet af, hvor det med en kæmpe nagle gennemborede kranium er den mest spektakulære del. I alle fald blev Thomas halshugget i Hjørring den 22. juli 1822. Heldigvis blev han benådet af kongen, så han slap for at få hugget en hånd af og knibning med gloende stænger i levende live, men miste hovedet gjorde han, for derefter at komme på hjul og stejle ved udfaldsvejen mod Skagen til skræk og advarsel for andre, der kunne finde på at give deres kone rottekrudt.

Udvandring, krig og kilder

Den 2. februar havde Slægts Cafeen et foredrag af Jens-Peter Fage Madsen. 

Hent materialet fra foredraget ved at klikke her!

Generalforsamling

Formandens beretning for året 2022

COVID-19 er nu blevet nedgraderet til en infektion på linje med influenza, og krig, inflation og ny regering har næsten fået os til at glemme, at Forsamlingsbygningen for et år siden var lukket, så vi måtte udskyde generalforsamlingen til april. Vi fik da besluttet nye vedtægter, som var nødvendiggjort af pengeinstitutternes hvidvaskregler. De kan ses på vores hjemmeside. Hugo Kristensen fortalte efterfølgende om Martinus Rørbyes rejse i Vendsyssel i 1833 illustreret med hans egne akvareller, hvor man f.eks. kunne se Tolne bakker som et træløst hedelandskab. Også Skagen besøgte han. Byens opståen og historie før malerne hørte vi om i februar, og selv besøgte vi lokalarkivet i byens gamle arrest. Birgit Løgstrup fortalte om pigerne i stavnsbåndstiden, som ikke var bundet til fødesognet som karlene, men af deres køn, og endelig havde vi fællesforedrag med biblioteket om tiden før retsreformen 1919 ved Lars Andersen fra Aalborg. Det gik jeg selv glip af som isoleret med Corona

Generalforsamling

Tirsdag d. 24. januar 2023 kl. 19.00


Sted: Forsamlingsbygningen

Deltagere: 371. Valg af dirigent: Mogens Thøgersen blev valgt. Han konstaterede:

a. at generalforsamlingen var rettidigt indvarslet.

b. at rækkefølgen af punkterne ikke var i overensstemmelse med vedtægterne, men at dette kunne rettes undervejs.


2. Formandens beretning: Formanden Per Maack Andersen aflagde beretning.

a. Kommentar fra salen:  Kunne møderne ikke holdes i det gamle rådhus.

b. Formanden:

i. Usikkerhed med hensyn til ombygning af rådhuset gør, at bestyrelsen foretrækker, at vi fortsætter med at holde møderne i Forsamlingsbygningen. 

ii. Formanden bad om deltagernes mening om flytning. Kun for-slagsstilleren mente, møderne skulle flyttes.

c. Beretningen blev godkendt.

Referat: Medlemsmøde 13. dec. 2022

Historiker og cand. mag. Erik Kann

Ei blot til lyst 

seriøse og useriøse indfald fra slægtsforskernes overdrev


Sted: Forsamlingsbygningen

Deltagere: 34

Referent: Lise Surland


Erik Kann er altid spændende at høre på, men ikke lige let at referere.

Kontingent

Kontingentindbetaling kan ske på 2 måder: 

(og ikke på generalforsamlingen)

1       MobilePay: 4042ZK  “Slægtkontingent 2023”
        Husk at notere: Kontingent 2023 og navn.

2       Sparekassen Danmark
        Konto 9070 1625905717
        Husk at notere: Kontingent 2023 og navn.


Kontingentet er 175,- kr. om året.

Adresseændring: Giv besked til kasserer Jan Rasmussen

Workshop for slægtsforskere 2023

Historisk Arkiv's hjemmeside

To tirsdage i måneden på datoerne 10.1., 24.1., 14.2., 28.2., 14.3.,  28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 13.6., 27.6. kl. 9-12 på Historisk Arkiv. 

Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen. 

Kontaktadresser: kc@teka.dk eller gerda@logy.dk 

Se stedet på Google Maps - KLIK HER!

Slægtsforskningscafé 2023

Den første torsdag på datoerne 5.1., 2.2., 2.3., og pga. påsken 13.4. kl. 14.30 - ca. 16 i det gamle rådhus med korte oplæg om emner fra slægtsforskningen, spørgsmål og diskussion. 

Gratis adgang for alle. 

Få reminder forud for caféen ved at maile til jebrasmussen@gmail.com
Find stedet på Google Maps - KLIK HER!

Tid og sted

Alm. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring.
dog den 14.2. i det gamle rådhus på Torvet i Hjørring kl. 19.

Kaffe og brød kan købes i pausen ved møderne for 25 kr.

Ekskursionen til Lendum begynder kl. 19 ved arkivet. Kørelejlighed kan arrangeres via Jan Rasmussen.


Opdateret december 2022

Klik her for at få stedet vist på Google Maps - KLIK HER!

Tirsdagsmøder, forår 2023 - Se kalenderen!

 Tirsdag den 24. januar

Generalforsamling.                                                                                                                                        Efter generalforsamlingen fortæller fhv. museumsdirektør Mogens Thøgersen om Hjørrings bypark Christiansgave og projektet med at samle kilderne til parkens historie.


Tirsdag den 14. februar 

Museumsdirektør ved VHM Anne Dorthe Holm:

Thomas Thomasen Bisp – den sidst henrettede på Hjørring galgebakke.

I 200-året for trekantsdramaet i Sønder Økse har museet arrangeret en særudstilling. Vi indleder med foredrag i det gamle rådhus, derefter kaffe og rundvisning i udstillingen, der bl.a. rummer Thomas’ kranium med spigeret, hvormed hovedet blev sømmet til stagen og et forsøg på modellering af hans ansigt.


Tirsdag den 14. marts (FU)

Slægtsforsker Ulrich Alster Klug, Fredericia: De store databaser.

Alle slægtsforskere taler om Ancestry, FamilySearch, DDD og Myheritage, men hvad skal man bruge dem til? I foredraget får vi eksempler på brugen af dem, og på, hvori forskellen mellem sitene består.


Tirsdage den 28. marts

Ekskursion til Lendum Sogns Historiske Arkiv.

Arkivet ligger på Lendum Skole, Enghavevej 2 i Lendum. Enghavevej er en sidevej til Tårsvej. Arkivleder Erik Nygård orienterer om arkivet og sørger for kaffen til vores traditionelle kringle.


Tirsdag den11. april (FU)

Historiker Tommy P. Christensen, København: Fotografier.

Sortering og ordning af gamle billeder samt tidsbestemmelse af portrætter.


NYT fra WEBMASTER

 Lidt ændringer på hjemmesiden.

Nye overskrifter som grupperer indholdet lidt mere overskueligt. Indhold om møder og lignende har fået egen overskrift. Referater fra møder m.m. har fået egen overskrift.