Referat medlemsmøde

Tirsdag d. 28. september 2021 kl. 19.00

Besøg på Lokalhistorisk Arkiv i Hirtshals.


Sted: Det tidligere rådhus, Jørgen Fibigersgade 26, Hirtshals.

Deltagere: 6


5 af arkivets 10 frivillige ildsjæle var mødt op for at fortælle om arkivet.

Arkivleder Sigrid Nedergaard fortalte om arkivet og dets omtumlede tilværelse.

I 1976 blev arkivet oprettet i det lille stenhus.

I 1979 dannedes Lokalhistorisk Selskab med arkiv-, økonomi- og skriftudvalg.

I 1986 var Vestre Strandfogedgård blevet istandsat og arkivet flyttede dertil med en aftale om, at kommunen stod for den udvendige vedligeholdelse, mens arkivet skulle bekoste den indvendige.

Ved kommunesammenlægningen i 2007 ønskede kommunen at sælge Vestre Sognefogedgård og tilbød arkivet 2 lokaler i det nu overflødige rådhus. Senere fik arkivet også 2 kælderlokaler og har siden også fået en kaffestue/læsesal. Denne place-ring har flere fordele:

Der er konstant varme.

Arkivalierne står tørt.

Folk kan lettere finde arkivet her.

Den tidligere byrådssal kan benyttes til møder.

Arkivet er tæt på biblioteket, der har bedre søgemaskiner.

Ved vores besøg på lokalarkiver, spørger vi gerne, om de får deres arkivalier registreret på Arkibas. Oftest får vi undskyldninger som manglende tid, manglende EDB folk og andre forklaringer. I Hirtshals forsøger de at få registreret tingene hurtigst muligt, så de også kan ses på Arkiv.dk.

Desværre ved giverne tit ikke meget om det, de afleverer. Der har været holdt billedeftermiddage, men ikke med den store succes.

Der kommer jævnligt ønsker om at få kopi af billeder. Vi fik en god snak om, hvad der er en rimelig pris. Naturligvis skal virksomheder betale, men hvad med private? Vi var enige om, at de også skal betale, men nåede ikke frem til, hvad der er en rimelig pris.

Nye arkivalier kommer både fra lokale og fra folk, der har haft tilknytning til Hirts-hals tidligere. De indkomne arkivalier er blandede: billeder, familieberetninger, festsange fra sølv- og guldbryllupper, livserindringer, små bogsamlinger, regnskaber og protokoller fra virksomheder, skoleprotokoller. 

I fremtiden skal flere arkivalier gemmes mere digitalt, på minimum 2 harddiske, der ligesom præstens og degnens kirkebøger ikke må opbevares under samme tag.

Persondataloven er en besværlig samarbejdspartner, så undertiden må man ”handle mod bedre vidende”.

Lokalhistorisk Samfund med ca. 500 medlemmer og arkivet hører sammen. De udgiver hvert år en kalender og en årbog, hvilket er en god indtægtskilde. Artiklerne skrives dels af folk, der opfordres til det og dels af folk, der selv kommer med en god historie.

Efter Sigrids fortælling, blev vi vist rundt i arkivet – også i den gode tørre kælder.

Under kaffen med Pers dejlige arkivkringle gik snakken ivrigt videre med erfaringsudvekslinger.


Referent: Lise Surland


Danske Slægtsforskere

 Er du ikke medlem af Danske Slægtsforskere?

Vi tilbyder lige nu medlemskab resten af året for 60 kroner.


I løbet af årets sidste tre måneder vil du kunne snuse til medlemsfordelene i landsforeningen, idet du vil modtage to numre af bladet Slægtsforskeren og får sendt link til tre online foredrag (om rytterskolerne, om kirkens sociale tilsyn og om bødlens historie).

Du modtager desuden som velkomstgave hæftet Ny i slægtsforskning, bogen Sogn Herred Amt 2021 samt en række info-foldere.

Er du blevet fristet? Du kan melde dig ind via Bliv medlem på slaegt.dk.

Vælg ”Danske Slægtsforskeres landsforening” øverst i listen over foreninger, og udfyld oplysninger om dig selv nederst på siden.

Vi håber, du bliver glad for dit medlemskab!

Referat: Medlemsmøde

Tirsdag d. 14.09. 2021 kl. 19.00

”Fattigsteder” 

– om Stagstedstenen og fattigdom i 1800-tallet

Sted: forsamlingshuset
v/Preben Brandt    

Deltagere: 29

Foredragsholderen var sandelig ikke en hr. Hvem-som-helst i sammenhæng med aftenens emne. Oldemor havde sagt nej tak til fattiggården, hvor man nok fik et værelse og rimelig kost, men man skulle arbejde. Hun foretrak de usle vilkår i fat-tighuset, hvor man dog havde sin frihed.  Også hans mormor og hans mor havde døjet dårlige tider, mens han selv var blevet samlet op af velfærdssamfundet og kiggede skarpt rundt på alle os forsamlede bedsteborgere, der også så ud til at havde klaret os godt i livet.

Gotisk Skriftlæsning 2021

Lørdage på datoerne 11.9., 9.10., 13.11. og 11.12. kl. 10-12 i Rådhuskælderen, hvor vi læser deltagernes egne dokumenter. 

Alle er velkomne, kom på deltagerlisten ved at maile til per.maack@andersen.mail.dk .            

        Workshop for slægtsforskere 2021

Historisk Arkiv's hjemmeside
To tirsdage i måneden på datoerne 24.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11. og 14.12. kl. 9-12 på Historisk Arkiv. 

Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen. 

Kontaktadresser: kc@teka.dk eller gerda@logy.dk 

Slægtsforskningscafé 2021

Den første torsdag på datoerne 2.9., 7.10., 4.11. og 2.12. kl. 14.30 - ca. 16 i det gamle rådhus med korte oplæg om emner fra slægtsforskningen, spørgsmål og diskussion. 

Gratis adgang for alle. 

Få reminder forud for caféen ved at maile til jebrasmussen@gmail.com
Efterårets andet foredrag i Slægtsforsknings Cafe'en.

Torsdag den 7. oktober klokken 14.30 til 16.30 i Det Gamle Rådhus, Hjørring.

 Overskrift:

 Maren Olufsdatter – gift med 4 præster

Rubjerg Maarup sogne 1618-1707

 
Thorkild Christensen vil fortælle om sin 7x tipoldemor der levede i 1600-tallet, og blev gift med 4 præster i samme kald i Rubjerg-Mårup sogne. Nok var det normalt den gang, at en præsteenke blev gift med den næste præst i kaldet - men 4 gange! Thorkild har fundet frem til hendes familieforhold, og giver også en beskrivelse af de forhold hun levede under, og det samfund hun levede i, et samfund med krige, brandbeskatninger, sandflugt og fattigdom, og hvor Danmark var på randen af udslettelse.     

 
På grund af renovering af facaden på Det gamle Rådhus, er indgangen flyttet til Rådhusets sydside, ad køkkendøren i gårdhaven.

Tid og sted

Alm. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring. 

Ekskursionen 28.9. kl. 19 ved arkivet på det tidligere rådhus, Jørgen Fibigersgade 26 i Hirtshals. 

Foredraget 10.11. i bibliotekets mødesal i Metropol, Østergade 30 i Hjørring. 

Kaffe og brød kan købes i pausen ved møderne for 25 kr. 

Opdateret 27. august 2021

Til Slægtshistorisk Forenings medlemmer

 
Bestyrelsen har holdt møde for at planlægge efterårets foredrag. Vi satser på at gennemføre de aflyste arrangementer fra 1. halvår 2021. 

Program vil blive udsendt i august.  

Forsamlingsbygningen er nu genåbnet, og til september skulle alle have haft mulighed for at blive vaccineret.

Vi har også besluttet ikke at opkræve kontingent for 2021. Kassebeholdningen er på godt 20.000 kr. og medlemstallet 101. 

Endvidere forlænger vi den nuværende bestyrelses mandat med et år, så vi holder den næste ordinære generalforsamling i januar 2022.

 

God sommer og venlig hilsen


Bestyrelsen for Slægtshistorisk Forening

Ved årets afslutning...

 Kære medlem!Coronaen har vendt op og ned på meget i 2020. Det gælder også vore aktiviteter i 

Slægtshistorisk Forening. Den tredje nedlukning er nu en realitet og forhindrer os i 

at afholde slægtscafé, gotisk skriftlæsning og workshop efter nytår. Det gælder efter 

al sandsynlighed også vores generalforsamling planlagt til 19. januar. Programmet 

for 1. halvår 2021 ligger klar; men vi tror ikke på normale forhold før tidligst 28. februar.

Der vil ikke blive foretaget kontingentopkrævning før en generalforsamling har taget 

stilling til dets størrelse.

Så mens vi venter på, at vaccinen kommer, og hverdagen engang igen indfinder sig, 

må vi slægtsforske på nettet, ordne familiearkivet og skrive vore forfædres historie.


Vi ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt Coronafrit nytår.Med tålmodig hilsenBestyrelsen for Slægtshistorisk Forening

Nyt på siden!

 Nu kan man tilmelde sig foreningen, direkte fra denne hjemmeside...

Der er tilføjet et punkt i menuen øverst på siden. Klik på "Bliv medlem" og udfyld skemaet. Så hører du fra os!Vores lokale forening har nu fået sin egen gruppe på Facebook

 

Det er en gruppe for medlemmer af og interesserede i Slægtshistorisk Forening i Hjørring.

Alle medlemmer af Facebookgruppen kan oprette indhold i gruppen. Indhold kan være alt fra korte tekster til billeder, links til websider, videoer og andet indenfor foreningens område.

Lad os holde en venlig og imødekommende tone og hjælpe hinanden så godt vi kan med at finde svar og løsninger.

Positiv kritik og konstruktive forslag er altid velkomne.

Du finder gruppen her:

Du kan finde gruppen via linket her og derefter skal du bede om at blive medlem af Facebook-gruppen.
Det er kun medlemmer af Facebookgruppen der kan se indholdet og se hvem der er medlemmer af gruppen. 

Vi ses i gruppen!!

Referat: Medlemsmøde

Tirsdag d.06.10.2020 kl. 19.00

Vandring fra land til by.

v. Otto Bendixen, slægtsforsker.

Sted: forsamlingshuset 

Deltagere: 20

Inden for de sidste 200 år har beboelsesmønstret i Danmark undergået en kolossal forandring fra 90% landboere til 90 % byboere. Et sådant boligskift kunne ikke ske uden en masse flytten rundt. Ikke bare fra land til by, men også inden for byen, efterhånden som den tilflyttede skaffede sig bedre arbejde og dermed fik råd til en bedre bolig. Vi må ikke glemme, at ejendelene indtil for 50 år siden ofte kunne være på en trækvogn eller måske bare i en kommode, så flytning var ikke, hvad det er i dag. Det kan derfor være en udfordring for en slægtsforsker at få styr på sine forfædre, som kan ”forsvinde” i perioder eller måske helt ud af historien. Problemerne er ikke bare fremadrettet: hvor blev de af, det kan også være at finde familiens tilhørsforhold baglæns.

Ekskursion til lokalarkivet i Hirtshals

 Tirsdag den 22. september

Arkivet drives af Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn og er beliggende i det tidligere rådhus på Jørgen Fibigersgade 26. Arkivleder Sigrid Nedergaard orienterer om arkivet og sørger for kaffe i kopperne til vores medbragte arkivkringle.

Ekskursionen var oprindelig sat på i marts, men er blevet udsat.


Det er med beklagelse vi må aflyse ekskursionen til lokalarkivet i Hirtshals nu på tirsdag.
Aflysningen sker på grund af corona situationen, som gør at der kun må være 7 - 8 personer på arkivet, hvorfor det ikke vil være realistisk at gennemføre ekskursionen.

Referat: Medlemsmøde

Tirsdag d. 08.09.2020 kl. 19.00

Landeværnet – soldaterliv i 1800-tallet

v/ Historiker Rasmus Wichmann

Sted: Forsamlingsbygningen

Deltagere: 25

Rasmus Wichmann er historiker, uddannet på Københavns Universitet. Han har været ansat på flere museer, senest Hjerl Hede. Er tilknyttet Skærum Mølle Folkeuniversitetscenter.

RW fortalte om Landeværnet og Kystmilitsen med særlig vægt på Hjørring amt, der var en del af Nørrejyske Landeværnsregiment. Her er stort set alle arkivalier bevaret. Nordjylland og København var hovedkamppladserne i Napoleonskrigene. Englænderne ville forhindre den eksport af korn til Norge, som nordmændene var afhængige af. Før værnepligtens tid, udpegede godsejerne soldater blandt bønderne – ofte dem, han bedst kunne undvære. Stavnsbåndet blev brugt til at beholde arbejdskraften. Træhesten var oprindelig strafferedskab for rytteriet, men brugtes også over for bønderne. Den blev afskaffet i slutningen af 1700-tallet, da den gav store skader og havde ringe virkning.

Danmark indgik væbnet neutralitet med Rusland og Sverige. Besatte i 1801 Hamburg, som England og Frankrig var ude efter.

I januar 1801 kommer forordningen om oprettelse af Landeværn, i hertugdømmerne fra 1802. Det bestod af: tidligere soldater med 8 års erfaring, gårdmænd, husmænd, inderster. De var indskrevet op til 45. år og fik røde uniformer, betalt af amtet. Uniform var vigtigt for at krigens love blev overholdt. Våbnene var primært det, man tilfældigt havde liggende.