Velkommen!

Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn.

Dette er vores hjemmeside og der kommer løbende nyt indhold. Forslag og ideer er velkomne og man må også gerne gøre opmærksom på hvis der er fejl eller forkerte informationer.
Send gerne jeres kommentarer og forslag til Cai-Erik på editor@slfhj.dk

Medlemsmøde
Tirsdag d.28.maj 2019 kl. 19.00

Sommerudflugt til Sæby Museum

Rundvisning ved museumsinspektør Jens Tidemann

Sted: Sæby Museum
Deltagere: 25


Sæby museum har i år 100 års jubilæum. I den anledning handler de aktuelle udstillinger om, hvordan man i tidens løb har haft forskellige måder at fremvise genstandene på, og hvad man har lagt vægt på at samle ind over tid.
Museets begyndelse siger meget: En udstilling på kurbadehotellet af gammelt bohave medførte en stor indlevering. Alt hvad der var ”gammelt” var vigtigt uden hensyn til alder eller proveniens, og intet blev registreret, hverken giver, sted, brug eller alder. Og udstillingen så ud derefter: hylder fyldt med usorteret materiale. Siden kom der mere styr på det, der var jo ingen grund til at have 5 høvle og 6 Madam Blå. I takt med at lokalerne blev bedre fra et lille lokale på skolen til gymnastiksalen til nuværende Konsul Ørums gård, først sammen med turistforeningen, siden i egen ret. Der blev ryddet op og ud. Materiale, der ikke var ”kendt” og ikke lokalt røg først. På nuværende tidspunkt er man nået til sammenlægning og specialisering med Bangsbo i Frederikshavn og Fortidsminderne i Skagen, så Sæby tager sig af turisme, Frederikshavn tager sig af skibsbygning og Skagen af strandinger, nu under det fælles navn Kyst museet. Forgængeren tidsmæssigt for dette var en øget fokusering på temaer i udstillingerne. Omkring 2010 var tendensen dog nærmest, at alt skulle digitaliseres og vises på skærme, ja man kunne næsten undvære genstandene selv. Den holdning er heldigvis ved at forsvinde til fordel for mere ”hands-on”, men Sæby Museum har to meget relevante, interessante og velopbyggede skærmvisninger om hhv. kalkmalerierne i Sæby Kirke og historierne om Sæbygård.
Om turismen i Sæby: siden 1890’erne var der en stigende interesse for friluftsliv og badeferier og sundhed. Sæby havde en dejlig strand og en jernkilde og smukke bøgeskove ganske tæt ved. Skovene tiltrak malerne, så der også i Sæby var en malerkoloni, som dog ikke var fastboende. Deres malerier af det idylliske område  -og bare dette at der var nogle kendte mennesker man kunne rende på- tiltrak andre turister, og malerierne kom jo ud i hele landet som, for byen, ganske gratis reklame. Museet har en fin lille samling af disse malerier og interessante genstande fra jernkilden, bl. a. et helt rustfarvet glaskrus med rustfarvet glassugerør. Det har været godt for blodprocenten i en anæmisk tidsalder efter jerngryderne! I øvrigt var der en kildekone ved kilden så længe som op til midten af 1960erne.


Referent: Gunvor Johnsen

HUSK Sommerudflugt på tirsdag

Sommerudflugt til Sæby Museum
Tirsdag den 28. maj kl. 19

Sæby Museum fejrer i 2019, at det er 100 år siden, det blev oprettet. I den anledning har museet arrangeret en jubilæumsudstilling, der viser, hvorledes de indsamlede genstande og deres historie gennem tiden er blevet formidlet til publikum.
Museumsinspektør Jens Thidemann guider os rundt i udstillingen, og efterfølgende kan vi drikke medbragt kaffe i aktivitetsrummet i kælderen.
Sæby Museum ligger på hjørnet af Algade, der fører ned til havnen, og Søndergade, hvor nummeret er 1B. Kørelejlighed kan arrangeres via Jan Rasmussen( janrasmussen@slfhj.dk ,  tlf. 20296777).

Vel mødt til sommerudflugt 2019
Bestyrelsen

Referat: Tirsdagsmøde

Tirsdag d. 9. april 2019 kl. 19.00
v/ Erik Kann

På kryds og tværs i det gamle herredsfogedarkiv

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 45

 Herredsfogeden (på landet) og byfogeden (i byerne) var både dommer og politimester. Ved underretten fungerede retsbetjenten, der både kunne anholde og afsige dom. Arkivet er kæmpestort, men opdelt i flere grupper:
A. Reversaler og arkivfortegnelser
B: Justits- og politivæsen samt skøde-pantevæsen (frem til 1927)
C: Fogedforretninger (bl.a. ligsyn, udsættelser, tvangsauktioner)
D:Notarialforretninger (bl. a. attestation af forskellige dokumenttyper
E: Skifte- og overformynderivæsen
F: Auktionsvæsen
G: Politiforvaltning(bl. a. tyendeprotokoller, der i byer i 1854 og på landet i 1875 afløste præstens til- og afgangslister fra 1812. Udstedelse af pas.)
H: Næringsvæsen
J: Borgerligt ægteskab og navneforandring
K: Tiendevæsen
L: Regnskabsvæsen
M: Udskrivningsvæsen
N: Almindelig korrespondance
O: Diverse

Erik Kann anbefalede at tage udgangspunkt i sognet (hvilken jurisdiktion hører sognet under? Brug Dig-Dag.dk. Brug Stiftstidender og Berlingske Tidende 1786-1904.

Efter pausen fortalte Erik Kann den indviklede historie om, hvordan Thomine Jensen gift med Niels Jensen ved transporter af panter på Øster Kragdrup sikrer sig, at hendes uægte søn Niels Chr. Julius Kristiansen har penge nok til gode, til at udlæg-ningen til ham af Øster Kragdrup er uundgåelig.

Referent: Lise Surland

Her er links til det materiale han lovede os.

Retsbetjentarkiver, litteraturliste, Hjørring - Klik her...

Erik Kan, På kryds og tværs i herredsfogedarkiverne - Klik her...


Referat: Tirsdagsmøde

Medlemsmøde
Tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 19.00

Ekskursion til Vejby Lokalhistorisk Arkiv 

Sted: Vejby gl. skole
Deltagere: 15

Formand Frede Jensen fortalte om arkivet, der er bygget på hans egen samling af billeder og dokumenter. Arkivet har til huse i den gamle skole, som er Vejbys medborgerhus, og i dag ejes af Hjørring Kommune. Brugerne har lagt et stort arbejde i vedligeholdelse af bygningen, som kommunen nu vil sælge. Beboerforeningen besluttede i 1999 at oprette arkivet, der blev åbnet i 2000. Da lokalet også bruges af andre, består arkivet af et lille rum og to skabe. Som vi har set det i andre små arkiver, kniber det med at få arkivalierne registreret i Arkibas bl. a. fordi så få af de frivillige kan bruge computer. Men i Vejby er meget samlet i fine mapper med billeder, artikler m. m. fra slutningen af 1800 tallet frem til i dag.
Foredraget var en nøgtern fortælling om sognet, krydret med historier, bl. a. om Rottbøll, der i 1830 ikke ville lade fæstebønderne købe deres gårde. De anlagde sag og vandt. Om Nationalmuseet, der beskrev kirkens kalkmalerier og tårn. Det var Vejby Kirke på Sjælland, de beskrev. Om Stygge Krumpen, som de fleste forbinder med Børglum Kloster, men som boede på Sejlstrup Gods, der var bispesædet.
Det er altid en glæde at se den entusiasme, de frivillige på de små lokalarkiver lægger for dagen.

Referent: Lise Surland

Referat: Tirsdagsmøde

Medlemsmøde
Tirsdag d.12.marts 2019 kl. 19.00
v/ Lars Kærgaard

Udvandrere til USA i slægten?

Sted: forsamlingshuset
Deltagere: 43

Alle vendelboer har amerikanere i deres slægtstavle. Det var derfor heller ikke mærkeligt, at mange var mødt op for at høre Lars, et af vore egne medlemmer, fortælle om, hvordan man kan lede efter familie i USA, og om hans oplevelser ved at sætte en måned af til, alene, at prøve fysisk at opspore slægtninge. Nu var Lars favoriseret ved, dels at have haft en far, som var samler lige som han selv, dels at have interesseret sig for familiehistorier siden han var lille. Intet var blevet smidt væk, for en eller anden dag fik man nok tid!

Grundhistorien var at Oldefars bror formøblede slægtsgården, og da en bror købte den tilbage, var der bundet en envejsbillet til USA i enden af aftalen. Der var allerede en halvsøster i Elkhorn, og så søger indvandreren typisk til der, hvor der er hjælp på vejen, men siden var slægten jo spredt ud over mange andre stater, så næste sommer må Lars af sted igen. Man skal tage sig tid og man skal have gjort sit forarbejde. Det sidste kan være kort, familiebreve, fotos, facebook, DNA, findagrave, Ellis Islandarkivet, og div institutioner, man kan henvende sig til på forhånd. Der er mange muligheder, og selv om nogen ser ud som at være et skud i tågen, kan de alligevel vise sig at give resultater, og amerikanerne er flinke, hjælpsomme og interesserede.

Når man så er ”over there”, har man allerede nogle kontakter, men en god ide er også at køre ad de små veje og stoppe i de små byer på vejen. Der kan man spise morgenmad i den lokale lille forretning, og så skal der nok være nogen, der henvender sig selv. Det er derfor, det er godt at være alene. Men også kirker og kirkegårde, små museer, hjemstavnsforeninger og lokalarkiver kan give uventede resultater.

Referent: Gunvor Johnsen

Kontingent

Kontingentindbetalingen foregår nu direkte ved de første møder efter generalforsamlingen og efterfølgende udsendelse af kontonummer til andre.
Hvis nogen mangler kontonummeret er det her:
Sparekassen Vendsyssel
9070 1625905717

Referat: Tirsdagsmøde

Medlemsmøde
Tirsdag d. 12. februar 2019 kl. 19.00 
v/Peter Olsen, Thisted

Død af unaturlige årsager


Deltagere: Slfhj og FU
Sted: forsamlingshuset
Deltagere: 34

Det mærkes, når foredragsholderen selv både er slægtsforsker, formand for flere Slægtshistoriske foreninger og vant til at fremlægge et projekt (skolelærer). Sjældent har vi så eksemplarisk fået forelagt et emne med OH-materiale i en sådan orden og sammenhæng og uden vaklen. Peter viste, hvordan kedelige opslag i kirkebogen, hvor der ikke står andet end dødsdagen ved opfølgning i dødsattester, politirapporter og aviser på Mediestream kan vise sig at gemme tragedier og utrolige historier. Vi sad og ønskede, det var os, der var så heldige, og så var det opslag, der var valgt fuldstændig tilfældigt fra kirkebogen. Eksemplerne var fra Fyn, for alle fynske dødsattester over en længere periode er nu scannet. Der ligger også allerede en del fra andre områder på AO, og hele landet vil snart følge med. De københavnske politirapporter er ofte smidt væk men ligger i kopi i Daisy under Danmarks Statistik.
I tragedien om den stakkels, lille ledvogterdatter, der blev kørt ned af toget i snestormen, blev der gennem de nævnte kilder sat sted og dato, klokkeslet, tognummer, sårplaceringer i detaljer, sygdomsvarighed og hvorfor hun overhovedet gik på banelinjen på.
Peters oldefars 1. kones selvmord i København blev også gennemgået gennem de nævnte, officielle kilder, og det var ganske utroligt, hvad der kunne hives ud af dem.
Til sidst fik vi en gennemgang af selvmordstatistikken i 1835-1924: Hvem valgte efter køn og alder og periode hvilken metode. 
En meget oplysende og inspirerende, imponerende og interessant aften.

Referent: Gunvor Johnsen

Generalforsamling - Referat

Tirsdag d. 29. januar 2019 kl. 19.00

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 30 deltagere fra Slfhj

1. Valg af dirigent 
Knud Møller Andersen blev valgt og konstaterede, at indkaldelse og dagsorden var rettidigt udsendt.

2. Formandens beretning
Godkendt.
Der var i beretningen fokus på sammenlægningen af SSF og DIS til DS. Det har bl. a. gjort forhandlinger med Rigsarkivet lettere, at der nu kun skal for-handles med én forening. Formanden redegjorde for fordelene ved at være medlem af DS.

3. Aflæggelse af regnskab
Både regnskab for 2018 og budget for 2019 blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent blev vedtaget. Kontingentet er fortsat 175 kr.

5. Valg
a. Bestyrelse: Erik Christiansen og Per Maack Andersen blev begge genvalgt
b. Suppleant: Knud Møller Andersen blev genvalgt
c. Revisor: Anna Lise Christoffersen blev genvalgt

6. Indkomne forslag
Ingen forslag.

7. Eventuelt
Gunvor Johnsen: Er der medlemmer, der har forslag til foredrag, hører vi gerne fra dem.

Traditionen tro fortalte et af vores medlemmer om sin egen forskning. I år var fortælleren Lis Molsen, der berettede om ”Erindringsværkstedet” på Historisk Arkiv, hvor der ivrigt arbejdes med erindringer fra området omkring Bassingade, Fiskebakken, Sct. Olai Stræde og Torvet, før det hele blev til parkeringsplads. En proces, der langt fra er slut.

Referent: Lise Surland

Nordjyskes Avisarkiv

Slægtshistorisk Forening har købt licens til Nordjyskes avisarkiv. Det betyder, at medlemmer kan få adgang et år fra 15. februar 2019 for 250 kr., hvilket er halv pris. Interesserede kan henvende sig til Knud Møller Andersen på knudma1@gmail.com

Klik på billedet her til højre for at gå direkte til arkivets hjemmeside...

Linket er også i listen over interessante links til højre på hjemmesiden her.


Formandens beretning

Generalforsamlingen 29. januar 2019

Formandens beretning for året 2018

Den vigtigste begivenhed for danske slægtsforskere i 2018 har været etableringen af en fælles landsorganisation. Når bortses fra Samfundet for dansk genealogi og Personalhistorie, der udgiver Personalhistorisk Tidsskrift, har aktive slægtsforskere nu ét sted at få varetaget de landspolitiske interesser, nemlig i Danske Slægtsforskere. Begivenheden har fundet vej til medierne gennem interview med formanden Kirsten Sanders og sidst med Bovrup-kartoteket som led i en omfattende digitalisering af bøger og kilder til foreningens bibliotek.

Gotisk skriftlæsning 2019

Lørdage på datoerne 5.1. (bemærk første lørdag), 9.2., 9.3. og 13.4. kl. 10-12 i Rådhuskælderen, hvor vi læser deltagernes egne dokumenter.

Alle er velkomne.

Kom på deltagerlisten ved at maile til Per Maack på adressen per.maack@andersen.mail.dk

Workshop for slægtsforskere 2019

Historisk Arkiv's hjemmeside
To tirsdage i måneden på datoerne 8.1, 22.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 14.5., 28.5. og 11.6.  kl. 9-12 på Historisk Arkiv.

Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen.

Kontaktadresser: K... på mail kc@teka.dk eller Gerda ...  på mail gerda@logy.dk

Slægtsforskningscafé 2019

Den første torsdag på datoerne 3.-1., 7.-2., 7.-3. og 4.-4. er kl. 14.30-16.30 i det gamle rådhus med korte
oplæg om emner fra slægtsforskningen, spørgsmål, diskussion og kaffe.

Gratis adgang for alle.

Få reminder forud for caféen ved at maile til K... på adressen knudma1@gmail.com

Vinterprogrammet for Slægtsforskning’s Cafeen 2019 er skruet således sammen:

Torsdag den 3. Januar; De militære lægdsruller ved Fhv. arkivar Jørgen Clausager, Østervraa.

Torsdag den 7. Februar; Personnavnenes historie ved Arkivar Erik S. Christensen, Frederikshavn.

Torsdag den 7. Marts; Borgernes kontakt med “det offentlige” (kirke, stat, amt. kommuner, domstole mv.) - hvor fandt den sted med eksempler fra Hjørring , ved Fhv. museumsdirektør Mogens Thøgersen, Hjørring.

Torsdag den 4. April; Hele 2 emner, kom og hør om “Ingstrup projektet”, samt anvendelsen, herunder det nyeste, i det uundværlige værktøj for slægtforskere “Family Search”. Emnerne behandles af Slægtsforskerne Gerda Jensen, Vraa, og Kurt Christensen, Hjørring.

Tovholderne i Cafe'en siger mange tak for den fantastiske og dejlige opbakning i 2018, og håber naturligvis, at dette vil fortsætte i 2019.

SLFHJ: Tirsdagsmøde 9. april 2019

Tirsdag d. 9. april 2019 (FU)

Erik Kann, seniorkonsulent og slægtsforsker: På kryds og tværs i det gamle herredsfoged-arkiv.

Herreds- og byfogderne var i tiden frem til 1919 særdeles indflydelsesrige og magtfulde embedsmænd, der ikke kun havde domsmyndighed men oveni også den politimæssige myndighed for indbyggerne i deres retskreds. Denne sammenblanding er helt unik og giver anledning til et omfattende kildemateriale. I foredraget inviteres du også med til Nordjylland, hvor en voldsom familiefejde får helt uventede konsekvenser for familien på en gård uden for byen Taars.