Til Slægtshistorisk Forenings medlemmer

 
Bestyrelsen har holdt møde for at planlægge efterårets foredrag. Vi satser på at gennemføre de aflyste arrangementer fra 1. halvår 2021. 

Program vil blive udsendt i august.  

Forsamlingsbygningen er nu genåbnet, og til september skulle alle have haft mulighed for at blive vaccineret.

Vi har også besluttet ikke at opkræve kontingent for 2021. Kassebeholdningen er på godt 20.000 kr. og medlemstallet 101. 

Endvidere forlænger vi den nuværende bestyrelses mandat med et år, så vi holder den næste ordinære generalforsamling i januar 2022.

 

God sommer og venlig hilsen


Bestyrelsen for Slægtshistorisk Forening

Ved årets afslutning...

 Kære medlem!Coronaen har vendt op og ned på meget i 2020. Det gælder også vore aktiviteter i 

Slægtshistorisk Forening. Den tredje nedlukning er nu en realitet og forhindrer os i 

at afholde slægtscafé, gotisk skriftlæsning og workshop efter nytår. Det gælder efter 

al sandsynlighed også vores generalforsamling planlagt til 19. januar. Programmet 

for 1. halvår 2021 ligger klar; men vi tror ikke på normale forhold før tidligst 28. februar.

Der vil ikke blive foretaget kontingentopkrævning før en generalforsamling har taget 

stilling til dets størrelse.

Så mens vi venter på, at vaccinen kommer, og hverdagen engang igen indfinder sig, 

må vi slægtsforske på nettet, ordne familiearkivet og skrive vore forfædres historie.


Vi ønsker alle medlemmer en glædelig jul og et godt Coronafrit nytår.Med tålmodig hilsenBestyrelsen for Slægtshistorisk Forening

AFLYSNINGER

 Sidste nyt:

Slægtscafeen er lukket resten af dette år.
Gotisk skrift 12. december er AFLYST.

Husk også vores nye gruppe på Facebook!  Den aflyses ikke!  :) 

Nyt på siden!

 Nu kan man tilmelde sig foreningen, direkte fra denne hjemmeside...

Der er tilføjet et punkt i menuen øverst på siden. Klik på "Bliv medlem" og udfyld skemaet. Så hører du fra os!Vores lokale forening har nu fået sin egen gruppe på Facebook

 

Det er en gruppe for medlemmer af og interesserede i Slægtshistorisk Forening i Hjørring.

Alle medlemmer af Facebookgruppen kan oprette indhold i gruppen. Indhold kan være alt fra korte tekster til billeder, links til websider, videoer og andet indenfor foreningens område.

Lad os holde en venlig og imødekommende tone og hjælpe hinanden så godt vi kan med at finde svar og løsninger.

Positiv kritik og konstruktive forslag er altid velkomne.

Du finder gruppen her:

Du kan finde gruppen via linket her og derefter skal du bede om at blive medlem af Facebook-gruppen.
Det er kun medlemmer af Facebookgruppen der kan se indholdet og se hvem der er medlemmer af gruppen. 

Vi ses i gruppen!!

Referat: Medlemsmøde

Tirsdag d.06.10.2020 kl. 19.00

Vandring fra land til by.

v. Otto Bendixen, slægtsforsker.

Sted: forsamlingshuset 

Deltagere: 20

Inden for de sidste 200 år har beboelsesmønstret i Danmark undergået en kolossal forandring fra 90% landboere til 90 % byboere. Et sådant boligskift kunne ikke ske uden en masse flytten rundt. Ikke bare fra land til by, men også inden for byen, efterhånden som den tilflyttede skaffede sig bedre arbejde og dermed fik råd til en bedre bolig. Vi må ikke glemme, at ejendelene indtil for 50 år siden ofte kunne være på en trækvogn eller måske bare i en kommode, så flytning var ikke, hvad det er i dag. Det kan derfor være en udfordring for en slægtsforsker at få styr på sine forfædre, som kan ”forsvinde” i perioder eller måske helt ud af historien. Problemerne er ikke bare fremadrettet: hvor blev de af, det kan også være at finde familiens tilhørsforhold baglæns.

Ekskursion til lokalarkivet i Hirtshals

 Tirsdag den 22. september

Arkivet drives af Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn og er beliggende i det tidligere rådhus på Jørgen Fibigersgade 26. Arkivleder Sigrid Nedergaard orienterer om arkivet og sørger for kaffe i kopperne til vores medbragte arkivkringle.

Ekskursionen var oprindelig sat på i marts, men er blevet udsat.


Det er med beklagelse vi må aflyse ekskursionen til lokalarkivet i Hirtshals nu på tirsdag.
Aflysningen sker på grund af corona situationen, som gør at der kun må være 7 - 8 personer på arkivet, hvorfor det ikke vil være realistisk at gennemføre ekskursionen.

Referat: Medlemsmøde

Tirsdag d. 08.09.2020 kl. 19.00

Landeværnet – soldaterliv i 1800-tallet

v/ Historiker Rasmus Wichmann

Sted: Forsamlingsbygningen

Deltagere: 25

Rasmus Wichmann er historiker, uddannet på Københavns Universitet. Han har været ansat på flere museer, senest Hjerl Hede. Er tilknyttet Skærum Mølle Folkeuniversitetscenter.

RW fortalte om Landeværnet og Kystmilitsen med særlig vægt på Hjørring amt, der var en del af Nørrejyske Landeværnsregiment. Her er stort set alle arkivalier bevaret. Nordjylland og København var hovedkamppladserne i Napoleonskrigene. Englænderne ville forhindre den eksport af korn til Norge, som nordmændene var afhængige af. Før værnepligtens tid, udpegede godsejerne soldater blandt bønderne – ofte dem, han bedst kunne undvære. Stavnsbåndet blev brugt til at beholde arbejdskraften. Træhesten var oprindelig strafferedskab for rytteriet, men brugtes også over for bønderne. Den blev afskaffet i slutningen af 1700-tallet, da den gav store skader og havde ringe virkning.

Danmark indgik væbnet neutralitet med Rusland og Sverige. Besatte i 1801 Hamburg, som England og Frankrig var ude efter.

I januar 1801 kommer forordningen om oprettelse af Landeværn, i hertugdømmerne fra 1802. Det bestod af: tidligere soldater med 8 års erfaring, gårdmænd, husmænd, inderster. De var indskrevet op til 45. år og fik røde uniformer, betalt af amtet. Uniform var vigtigt for at krigens love blev overholdt. Våbnene var primært det, man tilfældigt havde liggende. 

Gotisk Skriftlæsning 2020

Lørdage på datoerne 12.9., 10.10., 7.11. (NB 1. lørdag) og 12.12. kl. 10-12 i Rådhuskælderen, hvor vi læser deltagernes egne dokumenter. 

Alle er velkomne, kom på deltagerlisten ved at maile til per.maack@andersen.mail.dk . 

Højst 24 personer i Rådhuskælderen.            Workshop for slægtsforskere 2020

Historisk Arkiv's hjemmeside
Workshops er aflyst hele efteråret!

Slægtsforskningscafé 2020

Den første torsdag på datoerne 3.9., 1.10., 5.11. og 3.12. kl. 14.30 - ca. 16 i det gamle rådhus med korte oplæg om emner fra slægtsforskningen, spørgsmål og diskussion. 

Gratis adgang for alle. 
Få reminder forud for caféen ved at maile til knudma1@gmail.com 

NB. På grund af Corona-reskriktioner er der kun plads til 48 tilhørere i salen. Det kan derfor blive nødvendigt at afvise folk i døren. Desværre ingen kaffe i pausen.

OBS: AFLYSNING af café 5. november!!

Rettet 27.-10.

Ej blot til lyst

 Tirsdag den 8. december (FU)

Historiker, cand.mag. Erik Kann, København: Ej blot til lyst – seriøse og useriøse indfald fra slægtsforskernes overdrev.

Slægtsforskere stortrives i selskab med velkendte, ofte traditionsbundne historiske kilder, der sikrer, at navne, vigtige årstal og stednavne kommer på plads i stilren harmoni.

Men hvad nu hvis vi lader fantasien og de sjove ideer befolke vores tankemylder?

Eksemplet kunne være den lille husmandsfamilie i landsbyen Stride, sådan vest for Vester Hjermitslev og nord for Saltum? Hvis vi nu et øjeblik glemmer skøder og panter og i stedet har fokus på den post, familien modtog og stiller spørgsmålet: Hvad hed det postbud, der en dag i november kom ud med breve til familien?

Arkiverne er fulde af muligheder for også at berige vores stilrene og harmoniske anefortælling med disse små og store historier. Kom glad og lyt – og lær lidt om, hvordan du kan lade fantasien løbe lidt løbsk! Jeg garanterer jer for, at det ikke bare bliver underholdende men også ”ej blot til lyst”.


Den glemte inkvisition

 Tirsdag den 17. november (FU)

Lars Andersen, historiker Aalborg Universitet: Den glemte inkvisition

- Forbryderbander, kriminaldommere og 1800-tallets hemmelige retsvæsen i Danmark.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med biblioteket, hvis mødesal benyttes.

Samarbejds- og fortælleaften

 Tirsdag den 20. oktober

Samarbejds- og fortælleaften 

Slægtshistoriske oplevelser, spørgsmål og fortællinger fra de fremmødte medlemmer.