Referat: Medlemsmøde 13. dec. 2022

Historiker og cand. mag. Erik Kann

Ei blot til lyst 

seriøse og useriøse indfald fra slægtsforskernes overdrev


Sted: Forsamlingsbygningen

Deltagere: 34

Referent: Lise Surland


Erik Kann er altid spændende at høre på, men ikke lige let at referere.

Kontingent

Kontingentindbetaling kan ske på 2 måder: 

(og ikke på generalforsamlingen)

1       MobilePay: 4042ZK  “Slægtkontingent 2023”
        Husk at notere: Kontingent 2023 og navn.

2       Sparekassen Danmark
        Konto 9070 1625905717
        Husk at notere: Kontingent 2023 og navn.


Kontingentet er 175,- kr. om året.

Adresseændring: Giv besked til kasserer Jan Rasmussen

Workshop for slægtsforskere 2023

Historisk Arkiv's hjemmeside

To tirsdage i måneden på datoerne 10.1., 24.1., 14.2., 28.2., 14.3.,  28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 13.6., 27.6. kl. 9-12 på Historisk Arkiv. 

Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen. 

Kontaktadresser: kc@teka.dk eller gerda@logy.dk 

Se stedet på Google Maps - KLIK HER!

Slægtsforskningscafé 2023

Den første torsdag på datoerne 5.1., 2.2., 2.3., og pga. påsken 13.4. kl. 14.30 - ca. 16 i det gamle rådhus med korte oplæg om emner fra slægtsforskningen, spørgsmål og diskussion. 

Gratis adgang for alle. 

Få reminder forud for caféen ved at maile til jebrasmussen@gmail.com
Find stedet på Google Maps - KLIK HER!

Tid og sted

Alm. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring.
dog den 14.2. i det gamle rådhus på Torvet i Hjørring kl. 19.

Kaffe og brød kan købes i pausen ved møderne for 25 kr.

Ekskursionen til Lendum begynder kl. 19 ved arkivet. Kørelejlighed kan arrangeres via Jan Rasmussen.


Opdateret december 2022

Klik her for at få stedet vist på Google Maps - KLIK HER!

Tirsdagsmøder, forår 2023 - Se kalenderen!

 Tirsdag den 24. januar

Generalforsamling.                                                                                                                                        Efter generalforsamlingen fortæller fhv. museumsdirektør Mogens Thøgersen om Hjørrings bypark Christiansgave og projektet med at samle kilderne til parkens historie.


Tirsdag den 14. februar 

Museumsdirektør ved VHM Anne Dorthe Holm:

Thomas Thomasen Bisp – den sidst henrettede på Hjørring galgebakke.

I 200-året for trekantsdramaet i Sønder Økse har museet arrangeret en særudstilling. Vi indleder med foredrag i det gamle rådhus, derefter kaffe og rundvisning i udstillingen, der bl.a. rummer Thomas’ kranium med spigeret, hvormed hovedet blev sømmet til stagen og et forsøg på modellering af hans ansigt.


Tirsdag den 14. marts (FU)

Slægtsforsker Ulrich Alster Klug, Fredericia: De store databaser.

Alle slægtsforskere taler om Ancestry, FamilySearch, DDD og Myheritage, men hvad skal man bruge dem til? I foredraget får vi eksempler på brugen af dem, og på, hvori forskellen mellem sitene består.


Tirsdage den 28. marts

Ekskursion til Lendum Sogns Historiske Arkiv.

Arkivet ligger på Lendum Skole, Enghavevej 2 i Lendum. Enghavevej er en sidevej til Tårsvej. Arkivleder Erik Nygård orienterer om arkivet og sørger for kaffen til vores traditionelle kringle.


Tirsdag den11. april (FU)

Historiker Tommy P. Christensen, København: Fotografier.

Sortering og ordning af gamle billeder samt tidsbestemmelse af portrætter.


NYT fra WEBMASTER

 Lidt ændringer på hjemmesiden.

Nye overskrifter som grupperer indholdet lidt mere overskueligt. Indhold om møder og lignende har fået egen overskrift. Referater fra møder m.m. har fået egen overskrift.


Referat: Medlemsmøde

Samarbejdsmøde

Tirsdag d. 22.11.2022

Sted: Forsamlingsbygningen

Deltagere: 13

Referent: Lise Surland


Det er altid dejligt og inspirerende at være sammen med mennesker, man deler interesse med, og snakken gik da også livligt lige fra starten. I formandens fravær tog vi os den frihed, at sidde i caféen i stedet for den store sal. Det gav færre døre, der skulle låses op og i, og færre lamper, der skulle tændes og slukkes.

Selv om vi savnede vores formand, og hans substitut ikke var så perfekt til at huske navne, forløb mødet i god ro og orden. Mange emner kom på bordet:

Snak med de gamle, både familiemedlemmer og andre. De giver sikkert gerne tilladelse til, at man optager samtalen på sin telefon.

DNA blev berørt flere gange: Man kan bl. a. få vished for historien om oldefars sidespring -  DNA lyver ikke. Svensk TV1 har en udsendelse: DNA-jægerne.

Vendelboslægter.

Kurt og Gerda har slået deres slægtsdatabaser sammen og fjernet dubletter. Tilbage er 153.000 personer.

Den sociale arv, der ofte fortsætter gennem generationer, men også kan brydes.

Gårde i Sdr. Harritslev – fotos fundet på Kgl. Bibliotek og på Skråfoto.

Skilsmisse i 1841.

Der blev stillet spørgsmål, som vi ikke fandt svar på:

o Hvordan får man sin forskning viderebragt?

o Hvordan kommer man ind i retsprotokoller?

o Hvem har papirerne fra fallitbo? Rigsarkivet? Stadsarkiverne?

o Udvandring til Amerika.

Mange emner blev berørt, og alle var enige om, at slægtsforskning tager tid, men at den tid er godt brugt, for det er utroligt spændende.


referat. Medlemsmøde

 Tirsdag d. 8. november 2022 kl. 19.00

Arkivar Peter Korsgaard

Husmænd gennem tiderne

Sted: forsamlingshuset                       

Deltagere og gæster: 47

Referent: Gunvor Johnsen 


Så tidligt som man begyndte at tildele stemmeret og medbestemmelse, begyndte man at registrere jorde, for der var jo forskel på folk! Afhængig af sted og myndighed enedes man om, at der var huse uden jord, huse med så lidt jord, at der ikke var foder til en hest, og så var der gårdmænd til hele, halv og kvarte gårde og godsejere. Noget varierende efter bonitet defineredes en husmand derfor som ejer af mindre end 1 tdr. land, ingen hest, lønnet arbejde (kunne både være i penge eller i naturalier) og oftest med en bibeskæftigelse, der kunne være lokalt bestemt. Det kunne f.eks. være produktion af jydepotter, strikkede hoser, hønseavl, æbler, træsko eller vævning. Husmændenes familier var afhængige af arbejde for andre. Alle rettigheder og pligter var beskrevet i fæstebrevet og en hvis social opstigning og mobilitet var mulig (Stavnsbånd og vornedskab skal læses med et gran salt.) Der var sågar gårdmænd, som, i stedet for at gå på aftægt, valgte at blive husmænd for stadig at have noget at rive i. 

Referat: Medlemsmøde

Tirsdag d. 11. oktober 2022 kl. 19.00

Formand for Dansk Slægtsforskere Kirsten Sanders


Slægtsforskning og DNA

Sted: forsamlingsbygningen                       

Deltagere, FU og gæster: 37

Referent: Gunvor Johnsen 


DNA griber om sig i slægtsforskning. Er du færdig med dine egne linjer og derfor interesseret i en helt ny måde at finde nulevende, ukendte slægtninge på, måske ligefrem i fremmede lande, så er her en virkelig spændende tidsrøver at gå i gang med. Måske er du slet ikke interesseret i det gamle og støvede, så er her noget nyt og sjovt. Jo flere, der får taget DNA tests i hele verden, jo større er chancerne for at finde slægtninge, og der er lande, hvor det er meget me-re almindeligt end her at få taget tests, selv om flere og flere også her melder sig under fanerne.

Grundtanken er, at vi alle består af blandinger of vores fars og mors kromosomer. De består så allerede af blandinger af deres forældres, så alle nedarver vi større eller mindre stykker af vores forfædres kromosomer uændrede. Ved at sammenligne vores kromosomer kan vi så finde nogen, som vi er i familie med. Jo tættere i familie, jo større match. Nu kan der være småbidder, som mange har, f.eks. små stykker fra Gorm den Gamle, så for virkelig at godtage slægtskabet, fordres et minimum antal ens brudstykker, og de skal dække en rimelig % i hele stykker. Opfylder sammenligningen disse krav, er man så godt som sikker på slægtskabet op til 7 generationer tilbage. Men man skal, som også i traditionel slægtsforskning, være indstillet på, at man må leve med, hvad man finder!

Referat: Medlemsmøde

Tirsdag d. 27. september 2022

Besøg på Lokalhistorisk arkiv i Gærum


Sted: Kælderen under Gærum skole, Brønderslevvej 99, Gærum

Deltagere: 11.

Referent: Lise Surland


Formanden for Gærum Lokalhistoriske Forening og Arkiv bød velkommen, hvorefter arkivleder Ulla Svendsen, der har været arkivleder siden arkivets start i 1989, fortalte om arkivet.

Tanken blev født, da Gærum Borgerforening i 1988 i en uge fejrede sin 100 års fødselsdag. Der blev udgivet et jubilæumsskrift om udviklingen fra  Gjærum Mejeriby med 4 gårde, lidt småsteder og kirken, der er over 800 år gammel,frem til Gærum anno 1988. 

Referat: Medlemsmøde 13. sept. 2022

Tirsdag d. 13. september 2022 kl. 19.00

Slægtsforsker Svend-Erik Christiansen


Sted: Forsamlingsbygningen                       

Deltagere og FU: 40

Referent: Gunvor Johnsen 


Det er umuligt at referere en manual, som man får gengivet mundtligt i foredragstempo. Men heldigvis har dagens foredragsholder lagt sit power point på nettet under 

genea.dk/hjoerring2022a.pdf

 Så det er bare om at komme i gang med selvstudiet, når det gælder om at finde oplysninger om dagens emner, faderskabssager, børnebidrag og skilsmisser. I øvrigt syntes foredragsholderen at indgangen til mange af opslagene var nemmere at finde gennem Danske Slægtsforskere /arkivalielister / genveje end gennem Daisy. 

Facebook-gruppen er nedlagt.

 Bestyrelsen har besluttet at nedlægge foreningens Facebook-gruppe. 

Grunden er manglende ressourcer til at holde en aktiv gruppe i gang.

Gruppen på Facebook bliver slettet helt snart.
Invitation til foreningens medlemmer

Danske Slægtsforskere Aalborg kommende arrangementer

Understøttelse til fattige og gamle

14. september 2022 kl. 19.00 - 21.00

Seminarrum 2.132, Kroghstræde 3, Seminarrum 2.132, 9220 Aalborg Øst (vis på kort)

åbent arrangement for medlemmer og gæster, handicapvenlig adgang


Erik Kann: Understøttelse til fattige og gamle


I samarbejde med Folkeuniversitetet arrangerer vi et foredrag med Erik Kann.

Gennemgang af fattig- og alderdomsunderstøttelse fra ca. 1600 til ca. 1900. Du skal arbejde og forsørge dig selv og din familie. Sådan har det herskende socialpolitiske dogme lydt igennem århundreder. Men sådan har virkeligheden ikke altid været, og du har sikkert fra tid til anden mødt udtryk som ”Lever af almisse”, ”Forsørges af sognet”, ”Fattiglem”.

Udtryk der fortæller, at samfundet ofte måtte træde til og sikre den mest basale overlevelse. Mange tror fejlagtigt, at der ikke findes noget om fattige og gamle. Tværtimod. Der er masser! Med fattigforordningen 1803 og forordningen om alderdomsforsorg 1891 som omdrejningspunkter kommer du på en spændende men bestemt ikke altid lige munter rejse ind i den del af arkiverne, hvor du kan finde oplysninger om fattighjælp og alderdomsforsorg. Du skal med på fattiggården i Rønne for at se, hvad de gamle fik at spise, du skal med, når sogne lukker kassen i for en ansøgning om midlertidig hjælp og meget mere.


Med venlig hilsen

JannaMary Thomsen

Tirsdagsmøder i efteråret 2022

Tirsdag den 13. september (FU)

Slægtsforsker Svend-Erik Christiansen: Faderskab, alimentation og skilsmisse

Første del af foredraget vil give idéer til sporing af udlagte barnefædre og kildemulighederne gennem tiden. Anden del handler om skilsmisse og de skiftende regler herfor. Stikord er bl.a. adoption, alimentation, forligskommissioner, hustrubidrag og uægte børns navne.


Tirsdag den 27. september

Ekskursion til lokalhistorisk arkiv i Gærum.

Arkivet ligger i kælderen på Gærum Skole, Brønderslevvej 99 i Gærums nordlige udkant. Arkivleder Ulla Svendsen fortæller om samlingerne og sørger for kaffe til den velkendte arkivkringle.


Tirsdag den 11. oktober (FU)

Formand for Danske Slægtsforskere, Kirsten Sanders: DNA og Slægtsforskning

Introduktion til brug af DNA i slægtsforskning. Foredraget vil vise de muligheder, man som slægtsforsker har for - gennem de nye teknologiske muligheder, der er åbnet op for via DNA-undersøgelser - at få bekræftet sin papirbaserede slægtsforskning eller finde nye, ukendte slægtninge.

De forskellige typer af DNA-tests og deres præsentation vil blive vist samt kort de værktøjer, som de forskellige testfirmaer stiller til rådighed.


Tirsdag den 8. november (FU)

Fhv. arkivar ved Kort- og Matrikelstyrelsen Peter Korsgaard: Husmænd og husmandsbrug
gennem tiderne.

Foredraget vil omhandle husmændenes vilkår fra ca. 1600 til 1970. Hvor mange var der, hvor boede de, hvordan boede de? Hvordan var deres mobilitet? Hvordan var deres retslige stilling? Nogle væsentlige kildegrupper vil blive omtalt.


Tirsdag den 22. november

Samarbejds- og fortælleaften

Slægtshistoriske oplevelser, spørgsmål og fortællinger fra de fremmødte medlemmer.


Tirsdag den 13. december (FU)

Historiker, cand.mag. Erik Kann, København: Ej blot til lyst – seriøse og useriøse indfald fra
slægtsforskernes overdrev.

Slægtsforskere stortrives i selskab med velkendte, ofte traditionsbundne historiske kilder, der sikrer, at navne, vigtige årstal og stednavne kommer på plads i stilren harmoni.

Men hvad nu hvis vi lader fantasien og de sjove ideer befolke vores tankemylder?

Eksemplet kunne være den lille husmandsfamilie i landsbyen Stride, sådan vest for Vester Hjermitslev og nord for Saltum? Hvis vi nu et øjeblik glemmer skøder og panter og i stedet har fokus på den post, familien modtog og stiller spørgsmålet: Hvad hed det postbud, der en dag i november kom ud med breve til familien?

Arkiverne er fulde af muligheder for også at berige vores stilrene og harmoniske anefortælling med disse små og store historier. Kom glad og lyt – og lær lidt om, hvordan du kan lade fantasien løbe lidt løbsk! Jeg garanterer jer for, at det ikke bare bliver underholdende men også ”ej blot til lyst”.