Nyt på siden!

 Nu kan man tilmelde sig foreningen, direkte fra denne hjemmeside...

Der er tilføjet et punkt i menuen øverst på siden. Klik på "Bliv medlem" og udfyld skemaet. Så hører du fra os!Vores lokale forening har nu fået sin egen gruppe på Facebook

 

Det er en gruppe for medlemmer af og interesserede i Slægtshistorisk Forening i Hjørring.

Alle medlemmer af Facebookgruppen kan oprette indhold i gruppen. Indhold kan være alt fra korte tekster til billeder, links til websider, videoer og andet indenfor foreningens område.

Lad os holde en venlig og imødekommende tone og hjælpe hinanden så godt vi kan med at finde svar og løsninger.

Positiv kritik og konstruktive forslag er altid velkomne.

Du finder grupppen her:
https://www.facebook.com/groups/slfhj

Du kan finde gruppen via linket her og derefter skal du bede om at blive medlem af Facebook-gruppen.
Det er kun medlemmer af Facebookgruppen der kan se indholdet og se hvem der er medlemmer af gruppen. 

Vi ses i gruppen!!

Referat: Medlemsmøde

Tirsdag d.06.10.2020 kl. 19.00

Vandring fra land til by.

v. Otto Bendixen, slægtsforsker.

Sted: forsamlingshuset 

Deltagere: 20

Inden for de sidste 200 år har beboelsesmønstret i Danmark undergået en kolossal forandring fra 90% landboere til 90 % byboere. Et sådant boligskift kunne ikke ske uden en masse flytten rundt. Ikke bare fra land til by, men også inden for byen, efterhånden som den tilflyttede skaffede sig bedre arbejde og dermed fik råd til en bedre bolig. Vi må ikke glemme, at ejendelene indtil for 50 år siden ofte kunne være på en trækvogn eller måske bare i en kommode, så flytning var ikke, hvad det er i dag. Det kan derfor være en udfordring for en slægtsforsker at få styr på sine forfædre, som kan ”forsvinde” i perioder eller måske helt ud af historien. Problemerne er ikke bare fremadrettet: hvor blev de af, det kan også være at finde familiens tilhørsforhold baglæns.

Ekskursion til lokalarkivet i Hirtshals

 Tirsdag den 22. september

Arkivet drives af Lokalhistorisk Selskab for Hirtshals og Omegn og er beliggende i det tidligere rådhus på Jørgen Fibigersgade 26. Arkivleder Sigrid Nedergaard orienterer om arkivet og sørger for kaffe i kopperne til vores medbragte arkivkringle.

Ekskursionen var oprindelig sat på i marts, men er blevet udsat.


Det er med beklagelse vi må aflyse ekskursionen til lokalarkivet i Hirtshals nu på tirsdag.
Aflysningen sker på grund af corona situationen, som gør at der kun må være 7 - 8 personer på arkivet, hvorfor det ikke vil være realistisk at gennemføre ekskursionen.

Referat: Medlemsmøde

Tirsdag d. 08.09.2020 kl. 19.00

Landeværnet – soldaterliv i 1800-tallet

v/ Historiker Rasmus Wichmann

Sted: Forsamlingsbygningen

Deltagere: 25

Rasmus Wichmann er historiker, uddannet på Københavns Universitet. Han har været ansat på flere museer, senest Hjerl Hede. Er tilknyttet Skærum Mølle Folkeuniversitetscenter.

RW fortalte om Landeværnet og Kystmilitsen med særlig vægt på Hjørring amt, der var en del af Nørrejyske Landeværnsregiment. Her er stort set alle arkivalier bevaret. Nordjylland og København var hovedkamppladserne i Napoleonskrigene. Englænderne ville forhindre den eksport af korn til Norge, som nordmændene var afhængige af. Før værnepligtens tid, udpegede godsejerne soldater blandt bønderne – ofte dem, han bedst kunne undvære. Stavnsbåndet blev brugt til at beholde arbejdskraften. Træhesten var oprindelig strafferedskab for rytteriet, men brugtes også over for bønderne. Den blev afskaffet i slutningen af 1700-tallet, da den gav store skader og havde ringe virkning.

Danmark indgik væbnet neutralitet med Rusland og Sverige. Besatte i 1801 Hamburg, som England og Frankrig var ude efter.

I januar 1801 kommer forordningen om oprettelse af Landeværn, i hertugdømmerne fra 1802. Det bestod af: tidligere soldater med 8 års erfaring, gårdmænd, husmænd, inderster. De var indskrevet op til 45. år og fik røde uniformer, betalt af amtet. Uniform var vigtigt for at krigens love blev overholdt. Våbnene var primært det, man tilfældigt havde liggende. 

Gotisk Skriftlæsning 2020

Lørdage på datoerne 12.9., 10.10., 7.11. (NB 1. lørdag) og 12.12. kl. 10-12 i Rådhuskælderen, hvor vi læser deltagernes egne dokumenter. 

Alle er velkomne, kom på deltagerlisten ved at maile til per.maack@andersen.mail.dk . 

Højst 24 personer i Rådhuskælderen.            Workshop for slægtsforskere 2020

Historisk Arkiv's hjemmeside
Workshops er aflyst hele efteråret!

Slægtsforskningscafé 2020

Den første torsdag på datoerne 3.9., 1.10., 5.11. og 3.12. kl. 14.30 - ca. 16 i det gamle rådhus med korte oplæg om emner fra slægtsforskningen, spørgsmål og diskussion. 

Gratis adgang for alle. 
Få reminder forud for caféen ved at maile til knudma1@gmail.com 

NB. På grund af Corona-reskriktioner er der kun plads til 48 tilhørere i salen. Det kan derfor blive nødvendigt at afvise folk i døren. Desværre ingen kaffe i pausen.

OBS: 27.-9.: AFLYSNING af café 1. oktober!!

Ej blot til lyst

 Tirsdag den 8. december (FU)

Historiker, cand.mag. Erik Kann, København: Ej blot til lyst – seriøse og useriøse indfald fra slægtsforskernes overdrev.

Slægtsforskere stortrives i selskab med velkendte, ofte traditionsbundne historiske kilder, der sikrer, at navne, vigtige årstal og stednavne kommer på plads i stilren harmoni.

Men hvad nu hvis vi lader fantasien og de sjove ideer befolke vores tankemylder?

Eksemplet kunne være den lille husmandsfamilie i landsbyen Stride, sådan vest for Vester Hjermitslev og nord for Saltum? Hvis vi nu et øjeblik glemmer skøder og panter og i stedet har fokus på den post, familien modtog og stiller spørgsmålet: Hvad hed det postbud, der en dag i november kom ud med breve til familien?

Arkiverne er fulde af muligheder for også at berige vores stilrene og harmoniske anefortælling med disse små og store historier. Kom glad og lyt – og lær lidt om, hvordan du kan lade fantasien løbe lidt løbsk! Jeg garanterer jer for, at det ikke bare bliver underholdende men også ”ej blot til lyst”.


Den glemte inkvisition

 Tirsdag den 17. november (FU)

Lars Andersen, historiker Aalborg Universitet: Den glemte inkvisition

- Forbryderbander, kriminaldommere og 1800-tallets hemmelige retsvæsen i Danmark.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med biblioteket, hvis mødesal benyttes.

Samarbejds- og fortælleaften

 Tirsdag den 20. oktober

Samarbejds- og fortælleaften 

Slægtshistoriske oplevelser, spørgsmål og fortællinger fra de fremmødte medlemmer.

Vandringen fra land til by

 Tirsdag den 6. oktober (FU)

Cand. scient. og slægtsforsker Otto Bendixen: Vandringen fra land til by 

Fra land til by. Noget af det vanskeligste for slægtsforskere er at finde de aner, som flytter fra landet og ind til byen. Det er især vanskeligt at finde ud af, hvor de kommer fra. Foredraget vil fremdrage måder til at løse dette problem, især i perioden efter ophævelsen af stavnsbåndet og i perioden, hvor den industrielle revolution begynder, og byerne lokker mennesker fra landet til at søge job i byerne. Der vil blive gennemgået både traditionelle og mere utraditionelle arkivalier. Desuden beskrives, hvordan man så finder ud af, hvor i byerne de pågældende slår sig ned.

Landeværnet - soldaterliv i 1800-tallet

 Tirsdag den 8.september

Historiker Rasmus Wichmann: Landeværnet - soldaterliv i 1800-tallet. 

Landeværnet var en tidlig udgave af værnepligt, der blev pålagt bønderne i begyndelsen af 1800-tallet. Landeværnets arkivalier er spredt ud over landet og er et værdifuldt supplement til lægds- og søruller. Foredraget gennemgår landeværnets oprettelse, nedlæggelse, samt de almindelige tjenesteforhold som session og træning. Eksempler vil blive hentet fra Hjørring amt, der var en del af Nørrejydske Landeværnsregiment. Også Borgervæbningen i Hjørring købstad vil blive inddraget i foredraget.

Foredraget var oprindelig sat på i april, men er blevet udsat.

Referat - Medlemsmøde

Tirsdag d.10.02. 2020 kl. 19.00

Vold indenfor hjemmets fire vægge 1945-1970

v/Mette Seidelin, Rigsarkivet.

Sted: forsamlingshuset
Deltagere: 29

Hvad er husspetakler egentlig for noget? Råber man bare op? Er det OK at smide fjernsynet ud af vinduet? Må man stikke konen et par flade? Må man måske ligefrem give konen et tiltrængt lag bank? Det blev vi meget klogere på under aftenens foredrag. Ja, man må råbe, og ja man må smide rundt med tingene, det hører under ordenspolitiet, men nej, vold er forbudt, og hører og hørte under kriminalpolitiet… eller er det nu sådan ude i de små hjem?  Var det sådan?


AFLYSNINGER

Der er virus og bakterier i luften, lille du!


Det er desværre nødvendigt at aflyse en række af vore arrangementer i nærmeste fremtid. Efter samtale med formand Per er både turen til Hirtshals og mødet efter påske aflyst. Det samme gælder den kommende workshop på arkivet og slægtscafe.

Der vil snarest komme information til medlemmerne via email.

Det er allerede angivet i vores kalender nederst her på siden. Hold øje med den kalender!!

Hvis du selv bruger gmail og dens kalender, så giv mig  besked, så kan jeg dele kalenderen med dig, så du kan se arrangementerne i din egen Google/Gmail-kalender. Send en besked til mig og angiv din gmail-adresse, så ordner jeg det. Send mail til post@cai-erik.dk

mvh
Cai-Erik