Referat: Tirsdagsmøde

Tirsdag d. 3. 9. 2019 kl. 19.00

SALLDATA.dk

v/Lars Jørgen Helbo

Sted: forsamlingshuset
Deltagere: 30

Lars Jørgen ejer hjemmesiden Salldata, som har navn efter den by, han bor i. Han ejer den, fordi han selv har lavet den og derfor også alene bestemmer, hvordan den skal være, og hvad der skal med, for den vokser hele tiden.

Det kan alle vi andre være særdeles glade for.

NYBEGYNDERE: BEGYND HER!

For Lars Jørgen har samlet og udvidet og organiseret og rettet alt det, slægtsforskere kunne tænkes at få brug for, på en nem og overskuelig måde og som ofte skal findes mange forskellige steder og ad besværlige veje.

Siden startede ”ikke med vilje men for min egen fornøjelse -og pludselig så var der noget”. 

Utilfredshed med SAs lægdsruller førte f. eks. til nogle nemt anvendelige opslagssider om dette ellers frygtede emne. Manglende sider samme sted, i kirkebøger, er kommet med. Forskellige kirkesamfund i et sogn findes her samlet under sognet og ikke i alle mulige forskellige opslag gennem Daisy. Lydudtale kan computeren i nogle programmer bruge.
Nogle mennesker har en helt særlig evne til at totalorganisere og huske, både det, de har på deres computer og det, de har i hovedet. Det er umuligt at referere alt det, vi blev præsenteret for. Læseren må selv ind på siden Salldata.dk. Men var det så kedeligt at høre på? Ikke spor! Krydret med små private bemærkninger var det spændende at høre om tilblivelsen og væksten af siden, og om hvilke overvejelser og rettelser og tilføjelser der var lavet i forhold til de officielle sider på nettet. Og både nybegyndere, lidt mere erfarne og meget erfarne fik blod på tanden til at tage nye tråde op.

En udbytterig og fornøjelig aften.

Det er meget forståeligt, at Lars Jørgen Helbo i 2018 fik Slægtsforskerprisen for sin hjemmeside.

Referent Gunvor Johnsen

BUSTUR til Clausholm Slot

Museumsforeningen arrangerer tur til Clausholm Slot fredag d. 20.september

Måske kender du Clausholm Slot fra bagedysten.

Clausholm Slot er meget andet end et sted der optages tv. Herregården ligger lige syd for Randers og har ligget der siden 1100 tallet. De bygninger, der står der nu, er opført i 1690erne af Storkansler Reventlow og senere tilbygget af Kong Frederik d. 4. Slottet ejes af hofjægermester Kim Berner, der bor her med sin familie. Og slottet har været i slægtens eje i 200 år. Der er 900ha jord til.
Slottet fremstår særdeles smukt og efter store restaureringer nærmest som på Frederik d. 4s tid. I 1994 overrakte prins Henrik Europa Nostra prisen pga det flotte restaureringsarbejde og haven er et af Danmarks bedst bevarede barokanlæg. Her har Realdania støttet og ydet tilskud.
Det er virkelig et sted der er værd at gæste.
Når vi ankommer til Clausholm Slot starter vi med en rundvisning. Det er slotssekretæren Birgitte Buchsti der står for den. Hun har rigtig meget at fortælle, bl.a historien om Reventlows datter Sophie, som Frederik d. 4 forelskede sig i ­ og bortførte.
Rundvisningen varer 1 time ­ 1½ alt efter hvor mange spørgsmål vi stiller. Så trænger vi til frokost. Og man skal selv tage en frokostkurv med. Planen er at spise ude i parken. Hvis det regner kan vi komme ind. Efter spisning kan man gå tur i parken, se barokanlægget og de mange gamle alleer (1000 lindetræer) og evt. følge stien hele vejen rundt om slottet.

Programmet ser således ud:
09.15 : Afgang med bus fra Hjørring Sognegård (Torvet 4). Mødetid 10 min før. Efter 1 times kørsel er der kaffe og rundstykker udenfor i det frie.
11.30 Ankomst til Clausholm slot
11.35 er der rundvisning og fortælling om slottet og parken.
13.00 spiser vi frokost udenfor i parken. Der kan ikke købes mad på slottet så det er din egen lækre frokostkurv, du skal nyde.
14.30 kører vi hjem.
16.30 Forventet hjemkomst

Pris for busturen, rundvisning og kaffe/rundstykker er 175 kr.
TILMELDING : på mail til karinmaegaard@mail.dk
Betaling på mobile­Pay 20 48 72 42 eller ring til museet 30 38 86 01 mellem kl. 11 og 16 og meld dig til.
Betaling kontant på museet senest 15. september
KONTAKT : Karin Maegaard mobil 20 48 72 42

Vel mødt til en god fælles oplevelse.


SLFHJ: Tirsdagsmøde 3. december 2019

Tirsdag d. 3. december i det gamle rådhus på Torvet i Hjørring (FU)

Historiker Agnete Birger Madsen, Århus:

"Denne Quinde har ladet sig bruge til Utugt i hendes Hus."

Om ulovlig udskænkning, bordelvirksomhed, ludere og lommetyve i Hjørring i midten af 1800-tallet.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Museumsforeningen.

SLFHJ: Tirsdagsmøde 12. november 2019

Tirsdag den 12. november på biblioteket 

Arkivar Adam Jon Kronegh: ”Forsvundne Arvinger”. 

Foredragsholderen er DR- programmets arkivar, der kører rundt på en elevator-truck mellem hylderne og finder dokumenter. Han fortæller om sit arbejde med TV-udsendelserne, og hvordan han finder ukendte arvinger samt andre spændende historier, han er stødt på gennem sit arbejde ved Rigsarkivet.

TV-serien viser bl.a., hvad der sker, når en advokat beder Rigsarkivet om hjælp til at finde arvingerne til en afdød person. Hvert program viser opklaringen af en konkret sag, og samtidig kan seerne få et indblik i interessante dele af Danmarks historie, historier om høj og lav, hverdagsliv m.m.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Hjørringbibliotekerne.

Slægtshistorisk Forenings medlemmer har  gratis adgang og møder bare op ved indgangen til salen.

Andre betaler 75 kr. i entré.

SLFHJ: Tirsdagsmøde 22. oktober 2019

Tirsdag den 22. oktober

Samarbejds- og fortælleaften 

Slægtshistoriske oplevelser, spørgsmål og fortællinger fra de fremmødte medlemmer

SLFHJ: Tirsdagsmøde 8. oktober 2019

Tirsdag den 8. oktober

Forfatter og lokalhistoriker Marianne Hesselholt:

Et lille stykke Danmark. Slægts- og lokalhistorie fra Hulsig og omegn.

 Stedet var forhen særlig udsat og isoleret fra omverdenen af stormfuldt hav og sandmiler.

Nogle familier forblev stædigt boende på de samme gårde generation efter generation og var på godt og ondt indgiftede i hinanden. De overlevede gennem et stærkt fællesskab, der endnu findes mindelser om, som når stort set alle beboerne i Hulsig mødes ved den gamle brugs juleaften for at synge og danse om juletræ sammen.     

SLFHJ: Tirsdagsmøde 17. september 2019

Tirsdag den 17. september

Ekskursion til Lokalhistorisk Arkiv for Thise sogn

Arkivet ligger på Jens Thises Vej 31. Fra rute 543 mellem Brønderslev og Saltum drejes mod nord i Manna ad Jens Thises Vej, forbi skolen til Multihuset på venstre hånd. Arkivet ligger nærmest vejen.

Her vil arkivleder Jens Egon Jensen fortælle om arkivet og dets indhold.

Vi får kaffen serveret og medbringer den sædvanlige arkivkringle.

SLFHJ: Tirsdagsmøde 3. sept. 2019

Slægtsforsker Lars Jørgen Helbo (FU): Hjemmesiden salldata.dk

Tirsdag den 3. september 2019


Slægtsforskning handler grundlæggende om at finde og samle oplysninger fra forskellige kilder.

På Rigsarkivet findes uendelige mængder af disse kilder, og rigtig meget er digitaliseret og kan findes på nettet - hvis man lige ved, hvor og hvordan man skal søge.

Hjemmesiden Sall Data er opstået som et hjælpemiddel hertil. Formålet var dels at samle alle de ting, som en slægtsforsker har brug for, dels at præsentere det på en måde, så det er nemt at finde rundt i.

Foredragsholderen fik i 2018 Slægtsforskerprisen for sin hjemmeside.

Gotisk Skriftlæsning 2019

Lørdage på datoerne 14.9., 12.10., 9.11. og 14.12. kl. 10-12 i Rådhuskælderen, hvor vi læser deltagernes egne dokumenter.

Alle er velkomne, kom på deltagerlisten ved at maile til per.maack@andersen.mail.dk         


Tid og sted

Alm. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring.

Kontingent for foreningen: 175,- kr. pr. år.

Mærket (FU) betyder at arrangementet er i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Ekskursionen 17.9. kl. 19 ved arkivet.
Mødet 12.11. i bibliotekets sal i Hjørring og den 3.12. i det gamle rådhus.

Kaffe og brød kan købes i pausen ved møderne for 20 kr.

Museumsforeningen

Vendsyssel Historiske Museum's hjemmeside

Slægtshistorisk Forenings medlemmer har adgang til arrangementer i Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum.
Se indlæg i VHM-Nyt eller på https://vhm.dk/

Workshop for slægtsforskere 2019

Historisk Arkiv's hjemmeside
To tirsdage i måneden på datoerne 10.9, 24.9., 8.10., 22.10., 12.11., 26.11. og 10.12. kl. 9-12 på Historisk Arkiv.

Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen.

Kontaktadresser: kc@teka.dk eller gerda@logy.dk

Slægtsforskningscafé 2019

Den første torsdag på datoerne 5.9., 3.10., 7.11. og 5.12. kl. 14.30-16.30 i det gamle rådhus med korte oplæg om emner fra slægtsforskningen, spørgsmål, diskussion og kaffe.

Gratis adgang for alle.

Få reminder forud for caféen ved at maile til nudma1@gmail.com 

Sommerudflugt til Sæby Museum


Medlemsmøde
Tirsdag d.28.maj 2019 kl. 19.00

Rundvisning ved museumsinspektør Jens Tidemann

Sted: Sæby Museum
Deltagere: 25


Sæby museum har i år 100 års jubilæum. I den anledning handler de aktuelle udstillinger om, hvordan man i tidens løb har haft forskellige måder at fremvise genstandene på, og hvad man har lagt vægt på at samle ind over tid.
Museets begyndelse siger meget: En udstilling på kurbadehotellet af gammelt bohave medførte en stor indlevering. Alt hvad der var ”gammelt” var vigtigt uden hensyn til alder eller proveniens, og intet blev registreret, hverken giver, sted, brug eller alder. Og udstillingen så ud derefter: hylder fyldt med usorteret materiale. Siden kom der mere styr på det, der var jo ingen grund til at have 5 høvle og 6 Madam Blå. I takt med at lokalerne blev bedre fra et lille lokale på skolen til gymnastiksalen til nuværende Konsul Ørums gård, først sammen med turistforeningen, siden i egen ret. Der blev ryddet op og ud. Materiale, der ikke var ”kendt” og ikke lokalt røg først. På nuværende tidspunkt er man nået til sammenlægning og specialisering med Bangsbo i Frederikshavn og Fortidsminderne i Skagen, så Sæby tager sig af turisme, Frederikshavn tager sig af skibsbygning og Skagen af strandinger, nu under det fælles navn Kyst museet. Forgængeren tidsmæssigt for dette var en øget fokusering på temaer i udstillingerne. Omkring 2010 var tendensen dog nærmest, at alt skulle digitaliseres og vises på skærme, ja man kunne næsten undvære genstandene selv. Den holdning er heldigvis ved at forsvinde til fordel for mere ”hands-on”, men Sæby Museum har to meget relevante, interessante og velopbyggede skærmvisninger om hhv. kalkmalerierne i Sæby Kirke og historierne om Sæbygård.
Om turismen i Sæby: siden 1890’erne var der en stigende interesse for friluftsliv og badeferier og sundhed. Sæby havde en dejlig strand og en jernkilde og smukke bøgeskove ganske tæt ved. Skovene tiltrak malerne, så der også i Sæby var en malerkoloni, som dog ikke var fastboende. Deres malerier af det idylliske område  -og bare dette at der var nogle kendte mennesker man kunne rende på- tiltrak andre turister, og malerierne kom jo ud i hele landet som, for byen, ganske gratis reklame. Museet har en fin lille samling af disse malerier og interessante genstande fra jernkilden, bl. a. et helt rustfarvet glaskrus med rustfarvet glassugerør. Det har været godt for blodprocenten i en anæmisk tidsalder efter jerngryderne! I øvrigt var der en kildekone ved kilden så længe som op til midten af 1960erne.


Referent: Gunvor Johnsen

HUSK Sommerudflugt på tirsdag

Sommerudflugt til Sæby Museum
Tirsdag den 28. maj kl. 19

Sæby Museum fejrer i 2019, at det er 100 år siden, det blev oprettet. I den anledning har museet arrangeret en jubilæumsudstilling, der viser, hvorledes de indsamlede genstande og deres historie gennem tiden er blevet formidlet til publikum.
Museumsinspektør Jens Thidemann guider os rundt i udstillingen, og efterfølgende kan vi drikke medbragt kaffe i aktivitetsrummet i kælderen.
Sæby Museum ligger på hjørnet af Algade, der fører ned til havnen, og Søndergade, hvor nummeret er 1B. Kørelejlighed kan arrangeres via Jan Rasmussen( janrasmussen@slfhj.dk ,  tlf. 20296777).

Vel mødt til sommerudflugt 2019
Bestyrelsen