SLFHJ: Tirsdagsmøde 9. april 2019

Tirsdag d. 9. april 2019 (FU)

Erik Kann, seniorkonsulent og slægtsforsker: På kryds og tværs i det gamle herredsfoged-arkiv.

Herreds- og byfogderne var i tiden frem til 1919 særdeles indflydelsesrige og magtfulde embedsmænd, der ikke kun havde domsmyndighed men oveni også den politimæssige myndighed for indbyggerne i deres retskreds. Denne sammenblanding er helt unik og giver anledning til et omfattende kildemateriale. I foredraget inviteres du også med til Nordjylland, hvor en voldsom familiefejde får helt uventede konsekvenser for familien på en gård uden for byen Taars.

SLFHJ: Tirsdagsmøde 26. marts 2019

Tirsdag den 26. marts 2019

Ekskursion til Vejby lokalhistoriske Arkiv.

Arkivet har til huse i Vejby gamle Skole, der ligger 1 km nord for Vejby på Vejbyvej 603.    Vejbyvej udgår mod nord fra vej 593 mellem Vrå og Børglum, hvorfra der er ca. 3 km. til Vejby.
Vi vil få en orientering om arkivet og mulighed for at kigge i dets indhold af billeder og arkivalier.
Arkivet vil sørge for vores aftenkaffe.

SLFHJ: Tirsdagsmøde 12. marts 2019

Tirsdag d. 12. marts 2019 (FU) 

Lars Kjærgaard Kristensen: Danske udvandrere i USA.      

Vores medlem har været på studietur i USA og vil fortælle om danske institutioner og arkiver, give links til lokaltbaserede dansk-amerikanske slægtsforsknings-hjemmesider og brugen af familie eller private kontakter til at spore efterkommere af danske udvandrere – alt illustreret med egne eksempler.   

SLFHJ: Tirsdagsmøde 12. februar 2019

Tirsdag d. 12. februar 2019 (FU) 

Peter Olsen, lærer og slægtsforsker: Død af unaturlige årsager.    

Ledvogterens Ane Petra blev blot 8½ år gammel, og Trine hængte sig efter 7 års ægteskab med Thomas - det kan vi læse i kirkebøgerne - men hvor kan vi finde mere om dødsårsager og bevæggrunde for selvmord? Foredraget vil vise, hvordan dødsattester, politirapporter, avisartikler samt arkivalier indsamlet af Statens Statistiske Bureau kan bidrage med oplysninger, når forfædrene døde af unaturlige årsager.

Generalforsamling 29.-1. 2019

Tirsdag d. 29. januar kl. 19.00

Generalforsamling. 

Generalforsamling.
Efter generalforsamlingen fortæller vores medlem Lis Molsen om projekt ”Fiskebakken”. Hun har taget initiativ til et erindringsværksted på Historisk Arkiv med beboere fra området, der lå syd for Sct. Olai Kirke i Hjørring. Det blev ryddet i 1960’erne og omdannet til parkeringsplads.     

Vi skal høre om idéen bag projektet og om arbejdet, der fortsat er i gang, opleve glimt fra livet og se billeder fra Fiskebakken.

Medlemsmøde - referat

Tirsdag d.4.12.2018 kl. 19.00

Julemøde v/ Agnete Birger Madsen.

”- et meget ilde berygtet Fruentimmer” 

Sted: Det gamle Rådhus.
Deltagere: 51 Slfhj og Museumsforenngen

Agnete er en kærkommen gæst i Slfhj, hvor hun flere gange har fortalt om sæder og skikke i sognene omkring og især i Hjørring og sine bøger derom. Hendes egen slægt stammer fra et utal af uægte børn og fattigfolk, især fra Sct. Hans sogn, og nu også ”et meget ilde berygtet Fruentimmer” fra Sdr. Harritslev! (Agnete har skrevet ph.d. om de uægte børn.) Nu hørte vi om Kirsten Andersdatter Kusks hårde liv og livslange kamp med myndighederne i Hjørring, og en særlig atmosfære gav det, at vi sad i det selv samme rum, som rettergang og forhør for 170 år siden havde fundet sted i, og lige oven på arresten, hvor vi i øvrigt drak kaffe og spiste julekage og alt det slik som traditionen tro hører til julemødet.
Kirsten Kusk var født i 1808 og døde 1860. Hun var mistænkt og anklaget for lidt af hvert og en hel del, især tyveri og hor. De personer, vi hørte om, levede deres liv som hårdt arbejdende arbejdskraft på de store gårde syd for byen, især Aastrup. Når man var fattigfolk, måtte man klare sig, som man bedst kunne. Autoriteterne og myndighederne: præst og degn, skolelærer, godsejer og herredsfogeden i Hjørring var ikke på fattigfolks side.
Kirsten blev separeret efter få år, men ikke skilt, for den svært drikfældig ægtemand forsvandt sporløst og efterlod Kirsten med to børn. Hun forelskede sig i en anden separeret og boede sammen med ham resten af livet, men det var jo den rene og skære utugt, som jævnligt medførte forhør og straf på vand og brød! Det kneb nu med beviserne, også dem for tyveri, for Agnete fortalte også, hvordan fattigfolk holdt sammen og ikke angav hinanden, hvis man var venner. Kirstens venner beholdt hun hele livet, og også sine børn tog hun kærligt vare på.

Rigtig mange af os har sådanne fattigfolk i slægten, som har hutlet sig igennem livet på ikke helt ærlig vis under usle forhold. Men også fattigfolk har deres ære og gør det bedste, de kan under de givne omstændigheder ----undtagen nok der, hvor sprut og spil tog overhånd.


Referent: Gunvor Johnsen

JULEGAVE


Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie ønsker alle en rigtig glædelig jul!


Hver dag i december indtil juleaften kommer der en ny vejledningsvideo for slægtsforskere og personalhistorikere på vores hjemmeside www.genealogi.dk. Her kan man se, hvordan man arbejder med gamle kort, realregistre, skøde- og panteprotokoller, svenske arkivalier og meget meget mere … Du får også nogle gode fif til at undersøge, om du er efterkommer efter Gorm den Gamle.

Videoerne kan fra den 1. december findes her: https://genealogi.dk/index.php/julekalender.html

 Med julehilsner

Samfundets bestyrelse