Referat: Historiker Tommy P. Christensen: FOTOGRAFIER

Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 19.00

Forsamlingsbygningen                       

Deltagere: 26

Referent: Gunvor Johnsen 


Dagens bedste bemærkning:

Nybegyndere tror altid, at det vigtigste er at komme i gang med at finde aner. Det er det ikke. Bøgerne løber ingen vegne. Men det gør mennesker. Det vigtigste er at møde op hos alle relevante personer, gamle familiemedlemmer, kusiner og fætre, gamle klassekammerater og arbejdsfællesskaber og få sat navne og anledninger på gamle billeder. Så kan der måske også komme årstal og historier på nu og ellers senere. Hvem, Hvad, Hvor og Hvornår er evigt gyldige, når man arbejder med fotos. Og husk, at den, der mangler på familiebilledet, kunne være fotografen. Vi er mange, der ærgrer os over det, vi aldrig fik spurgt om og opklaret i tide. 

Referat: Medlemsmøde: Arkivbesøg i Lendum

 Tirsdag d.28. marts 2023 kl. 19.00


Henne i hjørnet, nede i kælderen, glider man ned ad trappen og får en kop kaffe,
så går humøret op.

Sådan skriver Poul Christoffersen fra lokalarkivet på Lendum Bys aktive facebookside.

Vi har i årenes løb efterhånden besøgt hovedparten af egnens lokalarkiver, og vi har set meget for-skellige forhold. Hver gang er det en overraskelse, hvad der venter os. Denne gang var det Lendum lokalarkiv, som med stor hjertevarme holder til i små kælderlokaler under Lendum skole. 6 personer var mødt op for at fortælle os om deres interesse i ikke bare at holde arkivet i gang, men også i at få Lendum by til at leve og vokse.