Referat - Medlemsmøde

Tirsdag d.10.02. 2020 kl. 19.00

Vold indenfor hjemmets fire vægge 1945-1970

v/Mette Seidelin, Rigsarkivet.

Sted: forsamlingshuset
Deltagere: 29

Hvad er husspetakler egentlig for noget? Råber man bare op? Er det OK at smide fjernsynet ud af vinduet? Må man stikke konen et par flade? Må man måske ligefrem give konen et tiltrængt lag bank? Det blev vi meget klogere på under aftenens foredrag. Ja, man må råbe, og ja man må smide rundt med tingene, det hører under ordenspolitiet, men nej, vold er forbudt, og hører og hørte under kriminalpolitiet… eller er det nu sådan ude i de små hjem?  Var det sådan?