Referat: Medlemsmøde 13. dec. 2022

Historiker og cand. mag. Erik Kann

Ei blot til lyst 

seriøse og useriøse indfald fra slægtsforskernes overdrev


Sted: Forsamlingsbygningen

Deltagere: 34

Referent: Lise Surland


Erik Kann er altid spændende at høre på, men ikke lige let at referere.

Kontingent

Kontingentindbetaling kan ske på 2 måder: 

(og ikke på generalforsamlingen)

1       MobilePay: 4042ZK  “Slægtkontingent 2023”
        Husk at notere: Kontingent 2023 og navn.

2       Sparekassen Danmark
        Konto 9070 1625905717
        Husk at notere: Kontingent 2023 og navn.


Kontingentet er 175,- kr. om året.

Adresseændring: Giv besked til kasserer Jan Rasmussen

Workshop for slægtsforskere 2023

Historisk Arkiv's hjemmeside

To tirsdage i måneden på datoerne 10.1., 24.1., 14.2., 28.2., 14.3.,  28.3., 11.4., 25.4., 9.5., 23.5., 13.6., 27.6. kl. 9-12 på Historisk Arkiv. 

Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen. 

Kontaktadresser: kc@teka.dk eller gerda@logy.dk 

Se stedet på Google Maps - KLIK HER!

Slægtsforskningscafé 2023

Den første torsdag på datoerne 5.1., 2.2., 2.3., og pga. påsken 13.4. kl. 14.30 - ca. 16 i det gamle rådhus med korte oplæg om emner fra slægtsforskningen, spørgsmål og diskussion. 

Gratis adgang for alle. 

Få reminder forud for caféen ved at maile til jebrasmussen@gmail.com
Find stedet på Google Maps - KLIK HER!

Tid og sted

Alm. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring.
dog den 14.2. i det gamle rådhus på Torvet i Hjørring kl. 19.

Kaffe og brød kan købes i pausen ved møderne for 25 kr.

Ekskursionen til Lendum begynder kl. 19 ved arkivet. Kørelejlighed kan arrangeres via Jan Rasmussen.


Opdateret december 2022

Klik her for at få stedet vist på Google Maps - KLIK HER!

Tirsdagsmøder, forår 2023 - Se kalenderen!

 Tirsdag den 24. januar

Generalforsamling.                                                                                                                                        Efter generalforsamlingen fortæller fhv. museumsdirektør Mogens Thøgersen om Hjørrings bypark Christiansgave og projektet med at samle kilderne til parkens historie.


Tirsdag den 14. februar 

Museumsdirektør ved VHM Anne Dorthe Holm:

Thomas Thomasen Bisp – den sidst henrettede på Hjørring galgebakke.

I 200-året for trekantsdramaet i Sønder Økse har museet arrangeret en særudstilling. Vi indleder med foredrag i det gamle rådhus, derefter kaffe og rundvisning i udstillingen, der bl.a. rummer Thomas’ kranium med spigeret, hvormed hovedet blev sømmet til stagen og et forsøg på modellering af hans ansigt.


Tirsdag den 14. marts (FU)

Slægtsforsker Ulrich Alster Klug, Fredericia: De store databaser.

Alle slægtsforskere taler om Ancestry, FamilySearch, DDD og Myheritage, men hvad skal man bruge dem til? I foredraget får vi eksempler på brugen af dem, og på, hvori forskellen mellem sitene består.


Tirsdage den 28. marts

Ekskursion til Lendum Sogns Historiske Arkiv.

Arkivet ligger på Lendum Skole, Enghavevej 2 i Lendum. Enghavevej er en sidevej til Tårsvej. Arkivleder Erik Nygård orienterer om arkivet og sørger for kaffen til vores traditionelle kringle.


Tirsdag den11. april (FU)

Historiker Tommy P. Christensen, København: Fotografier.

Sortering og ordning af gamle billeder samt tidsbestemmelse af portrætter.


NYT fra WEBMASTER

 Lidt ændringer på hjemmesiden.

Nye overskrifter som grupperer indholdet lidt mere overskueligt. Indhold om møder og lignende har fået egen overskrift. Referater fra møder m.m. har fået egen overskrift.