Referat. Samarbejdsaften

 Tirsdag d. 14. november 2023
Samarbejdsaften
Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 14
Referent: Lise Surland

Efterhånden som deltagerne dukkede op, gik snakken, som altid, lystigt, men da klokken blev 19, og formanden stillede os udsigt, at kaffen og rullepølsemadderne denne aften var gratis, blev der ro i salen. Overskriften ”slægtsforskning” kan føre til studier i meget mere end blot slægtens lige linje tilbage, måske helt til Gorm den Gamle:
•    Når et barnebarn kommer med bogen ”Bedstefar fortæl nu”, viser det sig hurtigt, at der på bogens sider slet ikke er plads nok, så bedstefar bruger den som disposition for sine fortællinger.
•    Arbejde på en fælles database, dog med hver sit herred. Man gennemgår omhyggeligt de ca. 160.000 personer i basen, og sender rettelser til Family Search.

Referat: Når staten er far og mor. Børneværnets historie

 Tirsdag d. 31. oktober 2023 kl. 19.00

Når staten er far og mor. Børneværnets historie

Cand.mag. Cecilie Bjerrre
Det gamle Rådhus
Deltagere:18.
Referent: Gunvor Johnsen

Omkring århundredskiftet 1900 begyndte en voksende interesse for de dårligst stilledes livsvil-kår. Det gjaldt tyende, landarbejdere, fattige arbejderfamilier og børns vilkår. Før 1905 var hjælpen enten fattighjælp eller velgørenhed. Fra 1905 til 1975 fungerede det, som først hed Værgerådene, senere Børneværnet, som tog sig af tvangsfjernelse af børn, som mistrivedes.
Cecilie Bjerre havde i sin undersøgelse af, hvordan systemet under Værgerådene fungerede, undersøgt deres arbejde i København, Odense og Silkeborg. Sidste kommune indeholdt på det tidspunkt større landområder. I alt 225 sager.