Referat: Medlemsmøde

Tirsdag d. 27. september 2022

Besøg på Lokalhistorisk arkiv i Gærum


Sted: Kælderen under Gærum skole, Brønderslevvej 99, Gærum

Deltagere: 11.

Referent: Lise Surland


Formanden for Gærum Lokalhistoriske Forening og Arkiv bød velkommen, hvorefter arkivleder Ulla Svendsen, der har været arkivleder siden arkivets start i 1989, fortalte om arkivet.

Tanken blev født, da Gærum Borgerforening i 1988 i en uge fejrede sin 100 års fødselsdag. Der blev udgivet et jubilæumsskrift om udviklingen fra  Gjærum Mejeriby med 4 gårde, lidt småsteder og kirken, der er over 800 år gammel,frem til Gærum anno 1988. 

Referat: Medlemsmøde 13. sept. 2022

Tirsdag d. 13. september 2022 kl. 19.00

Slægtsforsker Svend-Erik Christiansen


Sted: Forsamlingsbygningen                       

Deltagere og FU: 40

Referent: Gunvor Johnsen 


Det er umuligt at referere en manual, som man får gengivet mundtligt i foredragstempo. Men heldigvis har dagens foredragsholder lagt sit power point på nettet under 

genea.dk/hjoerring2022a.pdf

 Så det er bare om at komme i gang med selvstudiet, når det gælder om at finde oplysninger om dagens emner, faderskabssager, børnebidrag og skilsmisser. I øvrigt syntes foredragsholderen at indgangen til mange af opslagene var nemmere at finde gennem Danske Slægtsforskere /arkivalielister / genveje end gennem Daisy. 

Facebook-gruppen er nedlagt.

 Bestyrelsen har besluttet at nedlægge foreningens Facebook-gruppe. 

Grunden er manglende ressourcer til at holde en aktiv gruppe i gang.

Gruppen på Facebook bliver slettet helt snart.
Invitation til foreningens medlemmer

Danske Slægtsforskere Aalborg kommende arrangementer

Understøttelse til fattige og gamle

14. september 2022 kl. 19.00 - 21.00

Seminarrum 2.132, Kroghstræde 3, Seminarrum 2.132, 9220 Aalborg Øst (vis på kort)

åbent arrangement for medlemmer og gæster, handicapvenlig adgang


Erik Kann: Understøttelse til fattige og gamle


I samarbejde med Folkeuniversitetet arrangerer vi et foredrag med Erik Kann.

Gennemgang af fattig- og alderdomsunderstøttelse fra ca. 1600 til ca. 1900. Du skal arbejde og forsørge dig selv og din familie. Sådan har det herskende socialpolitiske dogme lydt igennem århundreder. Men sådan har virkeligheden ikke altid været, og du har sikkert fra tid til anden mødt udtryk som ”Lever af almisse”, ”Forsørges af sognet”, ”Fattiglem”.

Udtryk der fortæller, at samfundet ofte måtte træde til og sikre den mest basale overlevelse. Mange tror fejlagtigt, at der ikke findes noget om fattige og gamle. Tværtimod. Der er masser! Med fattigforordningen 1803 og forordningen om alderdomsforsorg 1891 som omdrejningspunkter kommer du på en spændende men bestemt ikke altid lige munter rejse ind i den del af arkiverne, hvor du kan finde oplysninger om fattighjælp og alderdomsforsorg. Du skal med på fattiggården i Rønne for at se, hvad de gamle fik at spise, du skal med, når sogne lukker kassen i for en ansøgning om midlertidig hjælp og meget mere.


Med venlig hilsen

JannaMary Thomsen

Tirsdagsmøder i efteråret 2022

Tirsdag den 13. september (FU)

Slægtsforsker Svend-Erik Christiansen: Faderskab, alimentation og skilsmisse

Første del af foredraget vil give idéer til sporing af udlagte barnefædre og kildemulighederne gennem tiden. Anden del handler om skilsmisse og de skiftende regler herfor. Stikord er bl.a. adoption, alimentation, forligskommissioner, hustrubidrag og uægte børns navne.


Tirsdag den 27. september

Ekskursion til lokalhistorisk arkiv i Gærum.

Arkivet ligger i kælderen på Gærum Skole, Brønderslevvej 99 i Gærums nordlige udkant. Arkivleder Ulla Svendsen fortæller om samlingerne og sørger for kaffe til den velkendte arkivkringle.


Tirsdag den 11. oktober (FU)

Formand for Danske Slægtsforskere, Kirsten Sanders: DNA og Slægtsforskning

Introduktion til brug af DNA i slægtsforskning. Foredraget vil vise de muligheder, man som slægtsforsker har for - gennem de nye teknologiske muligheder, der er åbnet op for via DNA-undersøgelser - at få bekræftet sin papirbaserede slægtsforskning eller finde nye, ukendte slægtninge.

De forskellige typer af DNA-tests og deres præsentation vil blive vist samt kort de værktøjer, som de forskellige testfirmaer stiller til rådighed.


Tirsdag den 8. november (FU)

Fhv. arkivar ved Kort- og Matrikelstyrelsen Peter Korsgaard: Husmænd og husmandsbrug
gennem tiderne.

Foredraget vil omhandle husmændenes vilkår fra ca. 1600 til 1970. Hvor mange var der, hvor boede de, hvordan boede de? Hvordan var deres mobilitet? Hvordan var deres retslige stilling? Nogle væsentlige kildegrupper vil blive omtalt.


Tirsdag den 22. november

Samarbejds- og fortælleaften

Slægtshistoriske oplevelser, spørgsmål og fortællinger fra de fremmødte medlemmer.


Tirsdag den 13. december (FU)

Historiker, cand.mag. Erik Kann, København: Ej blot til lyst – seriøse og useriøse indfald fra
slægtsforskernes overdrev.

Slægtsforskere stortrives i selskab med velkendte, ofte traditionsbundne historiske kilder, der sikrer, at navne, vigtige årstal og stednavne kommer på plads i stilren harmoni.

Men hvad nu hvis vi lader fantasien og de sjove ideer befolke vores tankemylder?

Eksemplet kunne være den lille husmandsfamilie i landsbyen Stride, sådan vest for Vester Hjermitslev og nord for Saltum? Hvis vi nu et øjeblik glemmer skøder og panter og i stedet har fokus på den post, familien modtog og stiller spørgsmålet: Hvad hed det postbud, der en dag i november kom ud med breve til familien?

Arkiverne er fulde af muligheder for også at berige vores stilrene og harmoniske anefortælling med disse små og store historier. Kom glad og lyt – og lær lidt om, hvordan du kan lade fantasien løbe lidt løbsk! Jeg garanterer jer for, at det ikke bare bliver underholdende men også ”ej blot til lyst”.

Foreningens Facebookgruppe nedlægges

Det er besluttet at vi nedlægger foreningens gruppe på Facebook. 

Al information vil herefter blive sendt på email til medlemmerne, som tidligere, og komme på vores hjemmeside - som du kigger på nu!  

Facebook-gruppen vil være tilgængelig et stykke tid endnu, men den bliver ikke opdateret.