Tid og sted

Alm. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring. 
Februarmødet onsdag den 16.2. kl. 14.30. 
Martsmødet mandag den 14.3. kl. 19 i bibliotekets mødesal i Metropol, Østergade 30 i Hjørring. 

Kaffe og brød kan købes i pausen ved møderne for 25 kr. 

Opdateret 23. januar 2022

Gotisk Skriftlæsning 2022

Lørdage på datoerne 8/1, 12/2, 12/3 og 9/4 kl. 10-12 i Rådhuskælderen, hvor vi læser deltagernes egne dokumenter. 

Alle er velkomne, kom på deltagerlisten ved at maile til per.maack@andersen.mail.dk .                     

        Workshop for slægtsforskere 2022

Historisk Arkiv's hjemmeside

To tirsdage i måneden på datoerne 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5. og 14.6. kl. 9-12 på Historisk Arkiv. 

Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen. 


Kontaktadresser: kc@teka.dk eller gerda@logy.dk


Slægtsforskningscafé 2022

Den første torsdag på datoerne 6.1., 3.2., 3.3., og 7.4. kl. 14.30 - ca. 16 i det gamle rådhus med korte oplæg om emner fra slægtsforskningen, spørgsmål og diskussion. 

Gratis adgang for alle. 

Få reminder forud for caféen ved at maile til jebrasmussen@gmail.