Ny hjemmeside!

Velkommen til Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn.

Dette er vores nye hjemmeside og der kommer løbende nyt indhold. Forslag og ideer er velkomne og man må også gerne gøre opmærksom på hvis der er fejl eller forkerte informationer.
Send gerne jeres kommentarer og forslag til Cai-Erik på editor@slfhj.dk

GUDHJEMTID

Medlemsmøde
Tirsdag d.27.02 2018 kl. 19.00

GUDHJEMTID v/Poul Duedahl 

I samarbejde med biblioteket.

Bogen Gudhjemtid er første bind i Århus Universitets nye 100 sider/100 måneder/ 100 kr.s serie, og handler om tidens historie. Og ligesom bogen er morsom, var også forfatteren virkelig værd at høre på.
Vi hørte om tidsangivelsens historie fra vand- og sandure til Bornholmerure og allemandseje. Og det der gjorde størst indtryk på referenten: vi hørte om, hvordan man i det urløse bondesamfund for ikke så længe siden måtte alliere sig med ejeren af den mest stabile hane. Hvor er det mærkeligt at tænke på, at hvis man var tilsagt hos herredsfogeden eller godsejeren kl 10, så havde man dels ingen anelse om, hvornår kl 10 overhovedet var, men heller ikke om, hvor lang tid det tog at komme derhen.
I byerne indrettede man sig efter, hvad klokkeren, der passede kirkeuret, nu lige syntes, men helt galt gik det, hvis der var mere end et kirkeur i byen, og da vi nåede hen i 1880erne, hvor kirkerne, telegrafvæsenet, postvæsenet og togene mente, de hver især havde patent på den rigtige tid.
Man havde virkelig 4 tider samtidig i alle byer i en periode.
Noget måtte gøres, og da først englænderne som tidens største søfartsnation og koloniherre i 1884 havde sat sig på GMT, 0 grader gennem London, og længdegraderne, var det nemt at indføre fælles tid, selv om det tog nogle år.
Franskmænd!!!
Alle beliggenheder inden for hver 15 grader, som svarer til en klokketime, øst eller vest for Greenwich, fik samme time, minut og sekund, og den mest korrekte tid inden for den 1-times zone, måtte være lige midt i. Og i Danmark er det derfor den astronomiske tid lige udenfor Gudhjem. Det var synd, at foredraget ikke var solgt under en mere fængende titel, for vi, der mødte, havde en dejlig, fornøjelig aften.

Sted: Hjørring bibliotek
Deltagere: 50

Referent: Gunvor Johnsen 

ÆNDRING! ÆNDRING!

Slægtsforsknings Cafe skulle have haft besøg af Bibliotekar Helle Dorf, der skulle have fortalt om “Lokalbøgerne og Slægtsforskning”. Hun har imidlertid, her til aften, desværre måttet melde afbud pga. en pådraget influenza. 

Så dette indlæg må vi gemme til senere.

I stedet har Formanden for Slægtshistorisk Forening for Hjørring og omegn Per Maack Andersen, med kort varsel lovet at være substitut og fortælle om sin oldemor, modehandlerinde Justine Sløk fra Lemvig og processen frem mod den skrevne historie om hende.

Vi beklager naturligvis denne sene ændring, men sygdom er jo alle mands og damers herre.


Så vel mødt til Per’s indlæg.

OBS: Helles foredrag er nu planlagt til torsdag d. 6. september 2018

Ekskursion

Tirsdag d. 17. april kl. 19.00

Ekskursion til Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og Hallund Sogne


Arkivet ligger i kælderetagen på plejehjemmet ”Elmehøj”, Elmevej 89 i Øster Brønderslev. Fra motorvejsafkørsel 7, Brønderslev Syd, køres mod øst ad Øster Brønderslevvej, der bliver til Elmevej. Arkivet ligger tv. lige efter kirken. Arkivleder Per Drustrup orienterer om dets indhold, som der bliver mulighed for at søge i. Arkivet serverer kaffe til vores medbragte arkivkringle. 

Nordjyske Historiske Avisarkiv.

Også i 2018 er der mulighed for at købe adgang til Nordjyske Mediers Historiske Avisarkiv. Du kan som medlem af Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn, eller som deltager i Slægtsforsknings Caffen, købe et årsabonnement for adgang til arkivet til favørpris - 250 kr for et år (normalpris er 500 kr).

Arkivet omfatter følgende aviser:
Nordjyske Stiftstidende, Vendsyssel Tidende, Morsø Folkeblad, Thisted Dagblad, Løgstør Avis, Fjerritslev Avis, Skagens Avis og Frederikshavns
Avis.

Vær venligst opmærksom på, at såfremt du har abonnent på Nordjyske Stiftstidende, omfatter dette abonnement også adgangen til det Historiske Avisarkiv.

Du kan “snuse” til Avisarkivet ved at klikke her, nordjyske-avisarkiv.dk

Såfremt du ønsker at købe adgang til Avisarkivet fra starten af en ny abonnementsperiode, til favørpris, bedes du rette henvendelse til undertegnede pr. telefon eller mail senest den 18. februar 2018. Du skal ved tilmeldingen oplyse navn, adresse, telefonnummer og mail adresse.

Generalforsamling - referat

Tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 19.00
Sted: forsamlingshuset
Deltagere: 29 deltagere fra Slfhj.

Referent: Gunvor Johnsen

1. Valg af dirigent. Mogens Thøgersen foreslået og valgt. Indkaldelse og dagsorden rettidigt udsendt og dagsorden godkendt.

2. Formandens beretning. Godkendt.
Underpunkt: sammenlægning af DIS og SSF. Foreløbig plan for nye regler udsendt i december 2017 til alle medlemmer. På dette grundlag fik formanden mandat til at deltage i SSFs generalforsamling i april med det formål at ned-lægge SSF. Dog er dette på betingelse af at det endelige sammenlægningsforslag ikke afviger væsentligt fra det udsendte. Er dette tilfældet, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Slfhj inden mødet i april.

3. Kassereren forelagde regnskab og budget. Godkendt
Cafe bestyrerne bestemmer, om cafeen kan opfordre til frivillig betaling af kaffe. Spørgsmål om gebyr til banker, som er gået fra 450 kr til 1200 kr. Dette skyldes nyt krav om forsikring til CVR registrerede foreninger.

4. Kontingent uændret. 117 medlemmer d. 1.1.2018

5. Genvalgt til bestyrelsen: Jan Rasmussen, Gunvor Johnsen og Lise Surland

6. Genvalgt som suppleant: Knud Møller Andersen

7. Genvalgt som revisor: Anna Lise Christoffersen

8. Ingen forslag modtaget fra medlemmerne

Tak og gave til Asger Bruun for mange års arbejde med hjemmesiden og tak og gave til Cai-Erik Kjøller Andersen for at ville overtage arbejdet med hjemmesiden og for meget rost fornyelse af denne.
Opfordring fra Cai-Erik til at indmelde stort som småt til hjemmesiden, der kan have interesse for andre slægtsforskere.

Traditionen tro fortalte et medlem, Lise Surland, alene for æren, om sin 2x tipoldefa-der, den meget begavede men desværre også temperamentsfulde Heinrich Petersen, 1748-1827, som skulle have været præst og oplagt steget i hirakiet, men måtte ”nøjes” med at blive den sidste degnelærer i Toksværd. Spændende personlige oplysninger om denne mands lange liv og færden.
                                                                                                           

Maria Helleberg: Kvinderne fra Thy

Mandagsmøde i Sognegården, Ll. Kirkestræde i Hjørring
9. april kl. 14.30


Kvinderne fra Thy er en roman om to stærke kvinders vandring gennem et liv, der går brat ned og langsomt op.

Om oldemoren Mariane, der kunne være blevet frue på en herregård, men i stedet ender i Vester Vandet, alene med en stor børneflok, da hendes mand stikker af for at prøve lykken i Amerika.

Om mormoren, Marie Dusine, der derfor vokser op uden en far eller andre mandlige autoriteter. Hun er en vred oprører, der ikke kan bestride arbejdet som stuepige, men som gennem sine stærke holdninger kommer til at danne par med en uventet mand.

Det er en fortælling om upassende forelskelser, om at have lykken inden for rækkevidde og tabe det hele på gulvet og om at udfordre fastlåste normer og skabe muligheder for sig selv. Et portræt af livet på landet og i provinsen, som det tegnede sig for kvinder i 1800-tallet og hen over århundredskiftet – en tid, hvor kærligheden og det frie valg stadig ikke var for alle.

Landbopiger

I samarbejde med Samvirket for de lokalhistoriske arkiver i Hjørring Kommune: 

Foredrag ved forhenværende arkivchef Birgit Løgstrup

Fredag 9. marts 2018 kl. 15 på lærerværelset på Løkken skole 
– adgang gennem Biblioteket – Harald Fischersvej 30B, Løkken.
Gratis adgang

Landbopiger i det 18. århundrede er emnet, når Birgit Løgstrup kommer 
og holder foredrag om sin igangværende forskning.
Almuen på landet var talmæssigt mere end 80% af den samlede danske befolkning den gang, så pigernes for-hold var væsentlige for den samlede befolkning. Hvordan levede de? Hvilke forhold og begrænsninger var de underlagt? De var ikke stavnsbundne som karlene i perioden 1733-1788, selvom nogle godsejere søgte at få indført et kvindestavnsbånd og dermed få samme hold på pigerne som på karlene. Men de var i stedet bundet
af kønnet, hvilket kunne betyde hårde livsvilkår. Arbejdsdeling, fester, dødsvilkår og trosforhold er nogle af
de emner, der vil blive berørt i foredraget.

Find spor af slægten og lokalhistorien

Tirsdag d. 3. april (FU) kl. 19.00

Jørgen Thomsen, stadsarkivar i Odense: Find spor af slægten og lokalhistorien på vore lokal- og stadsarkiver og på arkiv.dk


 Lokal- og stadsarkiverne har gennem de sidste generationer opbygget store samlinger af arkiv- og billedmateriale, der kan belyse lokalsamfundenes historie. I foredraget er der fokus på, hvad det er for et materiale, og hvordan man som slægts- og lokalhistoriker finder ind til det, som er særligt relevant i relation til ens interesser. En del af foredraget vil være helliget arkivernes fælles søgedatabase, Arkiv.dk, som blandt andet rummet over 1,9 millioner billeder og henvisninger til store dele af arkivernes øvrige samlinger.

Slægtsforsknings Café - Februar

På torsdag den 1. Februar fra kl. 14.30 til 16.30 indbydes til Slægtsforsknings Caféens Februar møde.

Cafe'en afholdes som sædvanlig i den tidligere byrådssal på det Gamle Rådhus i Hjørring, der jo i dag ejes af Vendsyssel Historiske Museum.

I Cafe`en bliver der besøg af fhv. direktør Hans Fink fra Løkken.
Han vil fortælle om benyttede datakilder i forbindelse med oprettelsen af Løkken Lokalhistoriske Arkivs hjemmeside www.loekkenhistorie.dk. Hjemmesidens centrale del, er nemlig et historisk ejendomsregister der giver data for alle huse i den gamle del af Løkken, f.eks. husenes alder, hvem der har ejet og beboet husene gennem tiderne, anvendte materialer og indretning af husene og meget mere.

I foredraget vil blive fortalt om de vigtigste kilder, og hvordan man finder dem. Næsten alle data er fundet på Arkivalieronline, og der er udbygningen af denne med nye områder, der overhovedet har gjort det muligt, at etablere ejendomsregistret.

Den metode Hans Fink har anvendt med Arkivalieronline, er det muligt også at anvende på bygningshistorie i forbindelse med slægtsforskning.

Alle kan gratis deltage i arrangementet, og der IKKE krav om medlemskab af Slægtshistorisk Forening.

Under mødet bydes der som sædvanligt på kaffe/the med småkager og en god snak, samt dialog med instruktøren.

Vel mødt.

Fødsler, jordemødre og kirkegangskoner

Tirsdag d. 13. marts (FU)

Cand. mag. og slægtsforsker Torben Albret Kristensen, Næstved: Fødsler, jordemødre og kirkegangskoner 

Som slægtsforskere støder vi uvægerligt på et hav af børnefødsler gennem tiderne, men
hvordan har vores formødre og deres omgivelser oplevet graviditet og fødsel? Hvilke traditioner og ritualer har de skullet forholde sig til? Spørgsmålene søges besvaret i foredraget, som også sætter særligt fokus på jordemødrene: Deres uddannelse og arbejde, og hvor vi kan møde dem i kilderne.

Orientering om planer for sammenlægning af SSF og DIS-Danmark

Gennem flere år har det været diskuteret at sammenlægge de landsdækkende slægtshistoriske foreninger Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger, SSF, og Data i Slægtsforskningen i Danmark, DIS, til én slagkraftig organisation. Et øget samarbejde har i de seneste år manifesteret sig i fælles kursus og bladet Slægtsforskeren.
I juni 2017 indkaldte foreningerne til et afklaringsmøde, hvor deltagerne skulle definere, hvad der er vigtigt for de lokale slægtshistoriske foreninger som vores og tilsvarende for en hovedorganisation. På mødet blev der nedsat et Fremtidsudvalg, som i løbet af efteråret skulle fremkomme med et forslag til ny struktur. Det skete midt i november, og efter 2 måneders høringsfase, hvor udvalget kan tilsendes ændringsforslag, udarbejdes et endeligt forslag, som tilsendes alle medlemmer af SSF og DIS. Dette bliver desværre efter afholdelsen af vores generalforsamling. Begge landsforeninger har årsmøde i april, hvor et forslag på dagsordenen vil være at opløse foreningerne. Sker det, vil der i slutningen af maj blive indkaldt til en stiftende generalforsamling i en ny landsdækkende forening med navnet DANSKE SLÆGTSFORSKERE (DS). I modsat fald bliver alt ved det gamle.

GUDHJEMTID!

Tirsdag d. 27. februar kl. 19 i bibliotekets mødesal i Metropol.
TILMELDING nødvendig.

Historiker Poul Duedahl, Aalborg Universitet: Gudhjemtid  

Foredragets titel er hentet fra den første bog i serien af 100 Danmarkshistorier fra Aarhus
Universitetsforlag. Bag den gemmer sig det udvalgte sted for fælles tidsmåling i Danmark. For 125 år siden havde hver landsby sin egen lokale tid bestemt af solens gang over himlen. Det blev upraktisk, da tog så måtte have forskellige køreplaner alt efter om de kørte mod vest eller øst, og telegrammer nåede frem til Viborg før de blev afsendt fra København. Ure og måling af tid indgår også i fortællingen om vores forhold til begrebet tid.
Foredraget er arrangeret sammen med biblioteket og finder sted i bibliotekets mødesal i Metropolen
kl. 19. Gratis adgangsbilletter bestilles ved møderne eller hos formanden og udleveres ved indgangen.

Slægtsforskningscaféen 2018

Kære Slægtsforsker.

Jul og nytår står for døren. 

Og dermed også vintersæsonen 2018 i Slægtsforsknings Cafe'en.

2017 sluttede vi jo som bekendt af med et besøg på Rigsarkivet i Viborg (Landsarkivet). Der deltog 25 i besøget. Vi fik engageret og god hjælp af 9 medlemmer fra Slægtshistorisk Forening for Viborg og omegn, og vi kvitterede med 1/2 flaske Vendsyssel Bjæsk til hver enkelt hjælper. Bjæsken var fremstillet af Pia Jensen fra Tornby Bjæsk Laug.

Vi siger mange tak for den fantastiske og dejlige opbakning til Cafe'en i 2017, og håber naturligvis, at dette vil fortsætte i 2018.

Vi har bestræbt os på, med jeres hjælp, at sammensætte et vinterprogram der forhåbentligt findes interessant for de fleste.

Cafe'en har også i 2018 åben den første torsdag i hver måned fra kl 14.30 til 16.30, og som sædvanlig på Det Gamle Rådhus i Hjørring.

Vinterprogrammet har flg. indhold - i overskrifter;

4. Januar - Fhv. arkivar Jørgen P. Clausager, Ø. Vraa.  "Om uægte børn, plejebørn og adoptivbørn".

1. Februar - Fhv. direktør Hans Fink, Løkken. "Bygningshistorie fremfundet via arkivalieronlinie".

1. Marts - Bibliotekar Helle Dorf, Hjørring. "Lokal bøgerne og Slægtsforskning".

5. April - IT Konsulent Cai-Erik Andersen. "Sikker opbevaring af Slægtsdata på computeren".

Med disse ord ønskes alle en rigtig glædelig jul samt på gensyn til et forhåbentligt godt Slægtsforsknings år 2018.

Mange hilsner fra

Knud Møller Andersen

Medlemsmøde, referat

Tirsdag d. 12. 12. 2017 kl. 19.00

Julehyggemøde

Danskerne i fest og glæde

v/ Per Sørensen

Som traditionen byder afholdtes julemødet med kaffe og kage og masser af slik og et program, som udstråler fest og glæde. Per Sørensen fortalte, hvordan han var begyndt som familieslægtsforsker men kedede sig og derfor  siden kastede sig over musik- og dansehistorie, hvor der er lige så spændende arkivarbejde og gamle billeder at grave sig ned i. Så fulgt op med festlige dansebilleder arbejdede vi os fra kalkmaleriernes kædedanse til Chr. Firtals pardans menuet, til 1800tallets polka og nutidens negermusik med cakewalk, charleston og rock´n roll.
Mode inden for dans opstod i de fine klasser, Ludvig d. 14 var f.eks. først med menuet, hvor han selv kunne brillere foran hoffet, og bredte sig derfra ned gennem klassesamfundet, med forandringer undervejs.
Danmark var altid med på noderne, for vi var en søfartsnation med forbindelser til verden omkring os. Indvandrere og fremmede hære bragte også nyt: engelske og polske danse som eksempel.
Og der var jo rig anledning til fest og dans og musik: Årets fester som jul og midsommer, valborgsaften og høstgilder, livets fester som bryllup og begravelser og div. fester som markedsdage og skiftedage.
Og hvor levede den gamle dansetraditionen længst? –og hvor fandt man hovedinspirationen til at genoplive folkedanserforeningerne? VENSYSSEL!

Sted: forsamlingshuset
Deltagere: 24
Referent: Gunvor Johnsen