Ny hjemmeside!

Velkommen til Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn.

Dette er vores hjemmeside og der kommer løbende nyt indhold. Forslag og ideer er velkomne og man må også gerne gøre opmærksom på hvis der er fejl eller forkerte informationer.
Send gerne jeres kommentarer og forslag til Cai-Erik på editor@slfhj.dk

Møder efteråret 2018

Tirsdag d. 28. august (FU)
Arkivar Lone Venderby, Kommunearkivet:

Fra fattiggård til plejecenter

Foredrag om fattigvæsen, kommunearkivets kildemateriale og rundvisning i udstillingen på museet, som bl.a. fortæller historien om en person, der tog hele turen fra fattiggården til plejehjemmet.
Bemærk at mødet finder sted i Rådhuskælderen på Torvet i Hjørring. Kaffe og brød fås som vanligt.


Tirsdag d. 11. september (FU)
Anne Holm Christensen, historiker og forfatter:

Sådan skriver du en bog om din families liv

Nogen samler på aner helt tilbage fra 1500-tallet, mens andre jagter de gode historier i deres
nære forgængeres liv. Hvad enten du tilhører den ene eller den anden gruppe, kan det være
tilfredsstillende at samle forskningen og historierne i et skrift eller en bog, som du og din familie
kan samles om.
o  Hvordan foretager du en historisk research af tiden, familiemedlemmerne levede i?
o  Hvordan bygger du den gode historie op?
o  Er det for eksempel i orden at plukke enkelte historier ud af et helt liv?
o  Hvad skal du undgå, hvis du vil have nogen til at læse med?
o  Hvordan gennemfører du det praktiske bogprojekt fra start til slut?


Tirsdag d. 25. september
Kirsten Sanders, formand for Danske Slægtsforskere:

Den ny landsforening og lokalforeningerne.

I maj blev SSF og DIS-Danmark sammenlagt til Danske Slægtsforskere. Den samler slægtsforskerne i én slagkraftig landsorganisation, men betyder også forandringer for lokalforeningerne med nye muligheder økonomisk og administrativt og for deres enkeltmedlemmer i relation til hovedforeningen. Herom orienterer Kirsten Sanders og lægger op til diskussion af de nye vilkår.

.
Tirsdag d. 30. oktober 

Samarbejdsaften 

med slægtshistoriske oplevelser, spørgsmål og fortællinger fra de fremmødte medlemmer.


Tirsdag d. 13. november (FU)
Asbjørn Romvig Thomsen, arkivar:

Bidrag til jævne folks levnedsbeskrivelse i første halvdel af 1800-tallet.

Hvor findes de arkivalske kilder til historierne om vore aner?


Tirsdag d. 4. december (FU)
Historiker Agnete Birger Madsen, Århus:

- et meget ilde berygtet Fruentimmer.

I sin bog med denne titel bruger forfatteren sine egne aner til at beskrive fattigfolk og kvindfolk på landet i midten af 1800-tallet. Det er en fortælling om fattigfolk og udstødelse, om forbudt kærlighed, om myndighedernes magtudfoldelse, om fattige lurendrejere og ikke mindst om kampen for at overleve.

Gotisk Skriftlæsning 2018 - opdateret

Lørdage på datoerne 8.9., 13.10., 10.11. og 8.12. kl. 10-12 i Rådhuskælderen, hvor vi læser deltagernes egne dokumenter. Alle er velkomne, kom på deltagerlisten ved at maile til per.maack@andersen.mail.dk

Workshop 2018 - opdateret

To tirsdage i måneden på datoerne 11.9, 25.9., 9.10., 23.10., 13.11., 27.11., 11.12.  kl. 9-12 på Historisk Arkiv. Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen. Kontaktadresser: kc@teka.dk eller gerda@logy.dk

Slægtsforskningscaféen 2018 - opdateret

Den første torsdag på datoerne 6.9., 4.10., 1.11. og 6.12. kl. 14.30-16.30 i det gamle rådhus med korte oplæg om emner fra slægtsforskningen, spørgsmål, diskussion og kaffe. Gratis adgang for alle. Få reminder forud for caféen ved at maile til knudma1@gmail.com

Tid og sted

Alm. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring.

Kaffe og brød kan købes i pausen ved møderne for 20 kr.

Kontingent for foreningen: 175,- kr. pr. år.

Mærket (FU) betyder at arrangementet er i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Privatlivspolitik for Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn

1. udgave af privatlivspolitikken den 20. maj 2018.

Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegns dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Fusion: "Danske Slægtsforskere"

For et par uger siden var Per til møde i Middelfart, hvor 4 generalforsamlinger resulterede i opløsning af SSF og stiftelse af Danske Slægtsforskere.

I den nye landsforening er medlemskab personligt, hvilket indebærer modtagelse af bladet Slægtsforskeren 4 gange årligt og fuld adgang til hele foreningens hjemmside.

Vedtægterne indeholder desuden mulighed for at lokalforeningerne kan lave en partnerskabsaftale med hovedforeningen, herunder deltagelse i et lokalforeningsråd med valg af to repræsentanter til hovedforeningens bestyrelse og som kontaktled mellem lokalforeningerne. De nærmere betingelser for partnerskabsaftalen beslutter den ny bestyrelse midt i juni. Formand for Danske Slægtsforskere blev den tidligere SSF-formand Kirsten Sanders.

Ny slægtsforskerfusion

Den 5. maj 2018 besluttede de to store, danske foreninger med slægtsforskere at fusionere under det nye navn ”Dansk Slægtsforskere”. Foreningen, der således kommer til at omfatte næsten 10.000 slægtsforskere, er en sammenlægning af DIS-Danmark Slægt og Data og Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger.

Invitation til: Slægtshistorisk Weekend 2018

Fredag den 14. til søndag den 16. september 2018


Nørgaards Højskole
Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro


Weekenden byder på følgende foredrag:

 • Michael Dupont: Arkivalier før kirkebøgerne, herunder skattemandtal og regnskaber
 • Helle Sigh: Strandinger
 • Ulrich Alster Klug: Skolevæsen og skoleholdere
 • Jacob Helmdahl Gren: DNA og Slægtsforskning (samt workshop)
 • Per Andersen: Persondataloven og slægtsforskeren
 • Michael Dupont: Sygdomme og epidemier


Efter sit foredrag holder Jacob Helmdahl Gren en workshop, hvor du har mulighed for at få
hjælp til at tolke DNA-resultater, så man måske lettere kan forstå, hvordan man kommer videre
med disse.
Derudover vil der være workshops, hvor du vil have mulighed for at få hjælp og inspiration til
brug af følgende:

 • Legacy
 • FamilySearch
 • Brothers Keeper
 • Billedbehandling
 • Slægtsforskernes Bibliotek


Endelig vil der naturligvis som sædvanlig være mulighed for socialt samvær med ligesindede,
krydret med god mad, lokkende bøger, en slægtsforskerpris og andet spændende ….

Vi glæder os til at se jer alle sammen.

Venlig hilsen

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger og DIS-Danmark


PS: Husk computeren
- i år bliver der brug for den !


Medlemsmøde - referat

Tirsdag d. 3. april 2018 kl. 19.00

Find spor af slægten og lokalhistorien på vore lokal- og stadsarkiver og på arkiv.dk                                        

v/ stadsarkivar Jørgen Thomsen, Odense

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 26

Jørgen Thomsen blev i 1978 ansat som redaktør på værket om Odenses historie, der udkom 10 år senere ved 1000 året for det første skriftlige vidnesbyrd om byen. Det gav ham et solidt kendskab til lokalhistorien, og efterfølgende blev han ansat som byens arkivleder. Han har desuden i mange år været formand for Sammenslutningen af lokalhistoriske Arkiver og er dermed bredt orienteret om de ikke-statslige arkiver i Danmark.
Det første lokalarkiv blev oprettet i 1937 af provisor Hans Brandt i Fåborg. Efter kommunalreformen i 1970 øgedes antallet af arkiver væsentligt, og den tredje vigtige begivenhed var, da lokalarkivernes fælles registreringssystem ARKIBAS i 2015 gjorde det muligt at søge i arkivalierne online på adressen www.arkiv.dk.
I dag er der mellem 600 og 700 lokalarkiver i de 98 kommuner. Deres samlinger består af billeder, personarkiver samt virksomheders og foreningers arkiver. Desuden findes her dele af de kommunale arkiver, mere ligger i kommune- og stadsarkiver og fra gammel tid har landsarkiverne også modtaget arkivalier fra kommunerne. 580 af lokalarkiverne er koblet på arkiv.dk, og her registreres antallet af årlige brugere i millionklassen.
Før 1837-40 findes meget lidt i lokalarkiverne af interesse for slægtsforskere. Efterfølgende kommer byråd i byerne og sogneforstanderskaber på landet med gode kilder. Her findes forhandlingsreferater, som ofte indeholder sager om enkeltpersoner. Desuden arkivalier vedrørende skole-, fattig-, skatte- og bygningsvæsen. Foredragsholderen krydrede sine oversigter med konkrete historier fra Odense, og søgninger på arkiv.dk blev også demonstreret.
Forsamlingen fik indtryk af en engageret historiker med stor lyst til at formidle historien. Bag på hans bil findes en streamer med sentensen: Historien kommer man ikke udenom.
Også betydningen af det frivillige arbejde blev pointeret. I Odense udfører de 50 frivillige 7-8 årsværk – det samme som de ansatte.
Om fremtiden for arkiv.dk udtrykte Jørgen Thomsen håbet om at få flere arkiver med ved at få deres registreringer overført til ARKIBAS. Også digitalisering af trykt materiale var ønskeligt. Endelig nævnte han Odensedatabasen.dk, hvor søgning på tværs om enkeltpersoner kan give henvisning til alt materiale, hvor personen optræder.

Referent Per Maack Andersen

Hent præsentationen som PDF-fil - klik her!ADRESSEÆNDRINGER

Flytter du eller ændrer du telefonnummer eller e-mailadresse, så skal der gives besked til kasserer Erik W. Christiansen. Du finder hans telefonnummer og e-mailadresse under "Praktisk Information".

Nordjyske Historiske Avisarkiv.

Også i 2018 er der mulighed for at købe adgang til Nordjyske Mediers Historiske Avisarkiv. Du kan som medlem af Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn, eller som deltager i Slægtsforsknings Caffen, købe et årsabonnement for adgang til arkivet til favørpris - 250 kr for et år (normalpris er 500 kr).

Arkivet omfatter følgende aviser:
Nordjyske Stiftstidende, Vendsyssel Tidende, Morsø Folkeblad, Thisted Dagblad, Løgstør Avis, Fjerritslev Avis, Skagens Avis og Frederikshavns
Avis.

Vær venligst opmærksom på, at såfremt du har abonnent på Nordjyske Stiftstidende, omfatter dette abonnement også adgangen til det Historiske Avisarkiv.

Du kan “snuse” til Avisarkivet ved at klikke her, nordjyske-avisarkiv.dk

Såfremt du ønsker at købe adgang til Avisarkivet fra starten af en ny abonnementsperiode, til favørpris, bedes du rette henvendelse til undertegnede pr. telefon eller mail senest den 18. februar 2018. Du skal ved tilmeldingen oplyse navn, adresse, telefonnummer og mail adresse.

Generalforsamling - referat

Tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 19.00
Sted: forsamlingshuset
Deltagere: 29 deltagere fra Slfhj.

Referent: Gunvor Johnsen

1. Valg af dirigent. Mogens Thøgersen foreslået og valgt. Indkaldelse og dagsorden rettidigt udsendt og dagsorden godkendt.

2. Formandens beretning. Godkendt.
Underpunkt: sammenlægning af DIS og SSF. Foreløbig plan for nye regler udsendt i december 2017 til alle medlemmer. På dette grundlag fik formanden mandat til at deltage i SSFs generalforsamling i april med det formål at ned-lægge SSF. Dog er dette på betingelse af at det endelige sammenlægningsforslag ikke afviger væsentligt fra det udsendte. Er dette tilfældet, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Slfhj inden mødet i april.

3. Kassereren forelagde regnskab og budget. Godkendt
Cafe bestyrerne bestemmer, om cafeen kan opfordre til frivillig betaling af kaffe. Spørgsmål om gebyr til banker, som er gået fra 450 kr til 1200 kr. Dette skyldes nyt krav om forsikring til CVR registrerede foreninger.

4. Kontingent uændret. 117 medlemmer d. 1.1.2018

5. Genvalgt til bestyrelsen: Jan Rasmussen, Gunvor Johnsen og Lise Surland

6. Genvalgt som suppleant: Knud Møller Andersen

7. Genvalgt som revisor: Anna Lise Christoffersen

8. Ingen forslag modtaget fra medlemmerne

Tak og gave til Asger Bruun for mange års arbejde med hjemmesiden og tak og gave til Cai-Erik Kjøller Andersen for at ville overtage arbejdet med hjemmesiden og for meget rost fornyelse af denne.
Opfordring fra Cai-Erik til at indmelde stort som småt til hjemmesiden, der kan have interesse for andre slægtsforskere.

Traditionen tro fortalte et medlem, Lise Surland, alene for æren, om sin 2x tipoldefa-der, den meget begavede men desværre også temperamentsfulde Heinrich Petersen, 1748-1827, som skulle have været præst og oplagt steget i hirakiet, men måtte ”nøjes” med at blive den sidste degnelærer i Toksværd. Spændende personlige oplysninger om denne mands lange liv og færden.
                                                                                                           

Slægtsforsknings Café - Februar

På torsdag den 1. Februar fra kl. 14.30 til 16.30 indbydes til Slægtsforsknings Caféens Februar møde.

Cafe'en afholdes som sædvanlig i den tidligere byrådssal på det Gamle Rådhus i Hjørring, der jo i dag ejes af Vendsyssel Historiske Museum.

I Cafe`en bliver der besøg af fhv. direktør Hans Fink fra Løkken.
Han vil fortælle om benyttede datakilder i forbindelse med oprettelsen af Løkken Lokalhistoriske Arkivs hjemmeside www.loekkenhistorie.dk. Hjemmesidens centrale del, er nemlig et historisk ejendomsregister der giver data for alle huse i den gamle del af Løkken, f.eks. husenes alder, hvem der har ejet og beboet husene gennem tiderne, anvendte materialer og indretning af husene og meget mere.

I foredraget vil blive fortalt om de vigtigste kilder, og hvordan man finder dem. Næsten alle data er fundet på Arkivalieronline, og der er udbygningen af denne med nye områder, der overhovedet har gjort det muligt, at etablere ejendomsregistret.

Den metode Hans Fink har anvendt med Arkivalieronline, er det muligt også at anvende på bygningshistorie i forbindelse med slægtsforskning.

Alle kan gratis deltage i arrangementet, og der IKKE krav om medlemskab af Slægtshistorisk Forening.

Under mødet bydes der som sædvanligt på kaffe/the med småkager og en god snak, samt dialog med instruktøren.

Vel mødt.

Orientering om planer for sammenlægning af SSF og DIS-Danmark

Gennem flere år har det været diskuteret at sammenlægge de landsdækkende slægtshistoriske foreninger Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger, SSF, og Data i Slægtsforskningen i Danmark, DIS, til én slagkraftig organisation. Et øget samarbejde har i de seneste år manifesteret sig i fælles kursus og bladet Slægtsforskeren.
I juni 2017 indkaldte foreningerne til et afklaringsmøde, hvor deltagerne skulle definere, hvad der er vigtigt for de lokale slægtshistoriske foreninger som vores og tilsvarende for en hovedorganisation. På mødet blev der nedsat et Fremtidsudvalg, som i løbet af efteråret skulle fremkomme med et forslag til ny struktur. Det skete midt i november, og efter 2 måneders høringsfase, hvor udvalget kan tilsendes ændringsforslag, udarbejdes et endeligt forslag, som tilsendes alle medlemmer af SSF og DIS. Dette bliver desværre efter afholdelsen af vores generalforsamling. Begge landsforeninger har årsmøde i april, hvor et forslag på dagsordenen vil være at opløse foreningerne. Sker det, vil der i slutningen af maj blive indkaldt til en stiftende generalforsamling i en ny landsdækkende forening med navnet DANSKE SLÆGTSFORSKERE (DS). I modsat fald bliver alt ved det gamle.