Ny hjemmeside!

Velkommen til Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn.

Dette er vores nye hjemmeside og der kommer løbende nyt indhold. Forslag og ideer er velkomne og man må også gerne gøre opmærksom på hvis der er fejl eller forkerte informationer.
Send gerne jeres kommentarer og forslag til Cai-Erik på editor@slfhj.dk

Fødsler, jordemødre og kirkegangskoner

Tirsdag d. 13. marts (FU)

Cand. mag. og slægtsforsker Torben Albret Kristensen, Næstved: Fødsler, jordemødre og kirkegangskoner 

Som slægtsforskere støder vi uvægerligt på et hav af børnefødsler gennem tiderne, men
hvordan har vores formødre og deres omgivelser oplevet graviditet og fødsel? Hvilke traditioner og ritualer har de skullet forholde sig til? Spørgsmålene søges besvaret i foredraget, som også sætter særligt fokus på jordemødrene: Deres uddannelse og arbejde, og hvor vi kan møde dem i kilderne.

Orientering om planer for sammenlægning af SSF og DIS-Danmark

Gennem flere år har det været diskuteret at sammenlægge de landsdækkende slægtshistoriske foreninger Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger, SSF, og Data i Slægtsforskningen i Danmark, DIS, til én slagkraftig organisation. Et øget samarbejde har i de seneste år manifesteret sig i fælles kursus og bladet Slægtsforskeren.
I juni 2017 indkaldte foreningerne til et afklaringsmøde, hvor deltagerne skulle definere, hvad der er vigtigt for de lokale slægtshistoriske foreninger som vores og tilsvarende for en hovedorganisation. På mødet blev der nedsat et Fremtidsudvalg, som i løbet af efteråret skulle fremkomme med et forslag til ny struktur. Det skete midt i november, og efter 2 måneders høringsfase, hvor udvalget kan tilsendes ændringsforslag, udarbejdes et endeligt forslag, som tilsendes alle medlemmer af SSF og DIS. Dette bliver desværre efter afholdelsen af vores generalforsamling. Begge landsforeninger har årsmøde i april, hvor et forslag på dagsordenen vil være at opløse foreningerne. Sker det, vil der i slutningen af maj blive indkaldt til en stiftende generalforsamling i en ny landsdækkende forening med navnet DANSKE SLÆGTSFORSKERE (DS). I modsat fald bliver alt ved det gamle.

Ordinær Generalforsamling

I HENHOLD TIL FORENINGENS VEDTÆGTER INDKALDES HERVED TIL DEN ÅRLIGE GENERALFORSAMLING

TIRSDAG DEN 23. JANUAR 2018 KL. 19.00 
I FORSAMLINGSBYGNINGEN, Østergade 9 i Hjørring.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
5. Valg
a. Bestyrelse:  Jan Rasmussen, Gunvor Johnsen og Lise Surland er på valg                                   
b. Suppleant:  Knud Møller Andersen er på valg
c. Revisor: Anna Lise Christoffersen er på valg
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt.

GUDHJEMTID!

Tirsdag d. 27. februar kl. 19 i bibliotekets mødesal i Metropol.
TILMELDING nødvendig.

Historiker Poul Duedahl, Aalborg Universitet: Gudhjemtid  

Foredragets titel er hentet fra den første bog i serien af 100 Danmarkshistorier fra Aarhus
Universitetsforlag. Bag den gemmer sig det udvalgte sted for fælles tidsmåling i Danmark. For 125 år siden havde hver landsby sin egen lokale tid bestemt af solens gang over himlen. Det blev upraktisk, da tog så måtte have forskellige køreplaner alt efter om de kørte mod vest eller øst, og telegrammer nåede frem til Viborg før de blev afsendt fra København. Ure og måling af tid indgår også i fortællingen om vores forhold til begrebet tid.
Foredraget er arrangeret sammen med biblioteket og finder sted i bibliotekets mødesal i Metropolen
kl. 19. Gratis adgangsbilletter bestilles ved møderne eller hos formanden og udleveres ved indgangen.

Slægtsforskningscaféen 2018

Kære Slægtsforsker.

Jul og nytår står for døren. 

Og dermed også vintersæsonen 2018 i Slægtsforsknings Cafe'en.

2017 sluttede vi jo som bekendt af med et besøg på Rigsarkivet i Viborg (Landsarkivet). Der deltog 25 i besøget. Vi fik engageret og god hjælp af 9 medlemmer fra Slægtshistorisk Forening for Viborg og omegn, og vi kvitterede med 1/2 flaske Vendsyssel Bjæsk til hver enkelt hjælper. Bjæsken var fremstillet af Pia Jensen fra Tornby Bjæsk Laug.

Vi siger mange tak for den fantastiske og dejlige opbakning til Cafe'en i 2017, og håber naturligvis, at dette vil fortsætte i 2018.

Vi har bestræbt os på, med jeres hjælp, at sammensætte et vinterprogram der forhåbentligt findes interessant for de fleste.

Cafe'en har også i 2018 åben den første torsdag i hver måned fra kl 14.30 til 16.30, og som sædvanlig på Det Gamle Rådhus i Hjørring.

Vinterprogrammet har flg. indhold - i overskrifter;

4. Januar - Fhv. arkivar Jørgen P. Clausager, Ø. Vraa.  "Om uægte børn, plejebørn og adoptivbørn".

1. Februar - Fhv. direktør Hans Fink, Løkken. "Bygningshistorie fremfundet via arkivalieronlinie".

1. Marts - Bibliotekar Helle Dorf, Hjørring. "Lokal bøgerne og Slægtsforskning".

5. April - IT Konsulent Cai-Erik Andersen. "Sikker opbevaring af Slægtsdata på computeren".

Med disse ord ønskes alle en rigtig glædelig jul samt på gensyn til et forhåbentligt godt Slægtsforsknings år 2018.

Mange hilsner fra

Knud Møller Andersen

Medlemsmøde, referat

Tirsdag d. 12. 12. 2017 kl. 19.00

Julehyggemøde

Danskerne i fest og glæde

v/ Per Sørensen

Som traditionen byder afholdtes julemødet med kaffe og kage og masser af slik og et program, som udstråler fest og glæde. Per Sørensen fortalte, hvordan han var begyndt som familieslægtsforsker men kedede sig og derfor  siden kastede sig over musik- og dansehistorie, hvor der er lige så spændende arkivarbejde og gamle billeder at grave sig ned i. Så fulgt op med festlige dansebilleder arbejdede vi os fra kalkmaleriernes kædedanse til Chr. Firtals pardans menuet, til 1800tallets polka og nutidens negermusik med cakewalk, charleston og rock´n roll.
Mode inden for dans opstod i de fine klasser, Ludvig d. 14 var f.eks. først med menuet, hvor han selv kunne brillere foran hoffet, og bredte sig derfra ned gennem klassesamfundet, med forandringer undervejs.
Danmark var altid med på noderne, for vi var en søfartsnation med forbindelser til verden omkring os. Indvandrere og fremmede hære bragte også nyt: engelske og polske danse som eksempel.
Og der var jo rig anledning til fest og dans og musik: Årets fester som jul og midsommer, valborgsaften og høstgilder, livets fester som bryllup og begravelser og div. fester som markedsdage og skiftedage.
Og hvor levede den gamle dansetraditionen længst? –og hvor fandt man hovedinspirationen til at genoplive folkedanserforeningerne? VENSYSSEL!

Sted: forsamlingshuset
Deltagere: 24
Referent: Gunvor Johnsen

Generalforsamling 23.-1. 2018

Tirsdag d. 23. januar kl. 19.00

Generalforsamling. 

Forsamlingsbygningen. Efter generalforsamlingen fortæller vores bestyrelsesmedlem Lise
Surland om sin tip-oldefar Henrich Petersen - den sidste sognedegn i Toksværd.

Se kalenderen for aktiviteter nederst på hjemmesiden

Fremover vil de forskellige aktiviteter i foreningen fremgå af den kalender man kan se nederst på hjemmesiden. Den er også vist her i kort form:


VEDTÆGTER

VEDTÆGTER FOR SLÆGTSHISTORISK FORENING FOR HJØRRING OG OMEGN

§ 1
Foreningens formål er at samle slægtshistorisk interesserede for ved fælles indsats, foredrag og ekskursioner at øge kendskabet til slægts- og lokalhistorisk forskning.

§ 2
Indmeldelse sker hos bestyrelsen. Medlemmernes ægtefæller har adgang til foreningens arrangementer. Kun personligt medlemskab giver stemmeret.

§ 3
Foreningens møder afholdes fortrinsvis i perioden fra september til april.

Ny bog: Slægtsforskning for begyndere

Har du en slægtning, som er interesseret i slægtsforskning, så er Jørgen Greens nye bog »Slægtsforskning for begyndere« en oplagt gavemulighed.

Medlemmer af de slægtshistoriske foreninger kan ved bestilling af bogen hos Forlaget Grifo inden 10. december købe bogen for 150 kr. inkl. forsendelse (normalpris 198 kr).

Bestilling skal ske via mail til bestilling@grifo.dk


TILBUD!

Dette afsnit på hjemmesiden vil være stedet, hvor der kommer gode tilbud, spændende informationer og andet interessant fra andre foreninger, grupper eller organisationer.
Finder I noget interessant eller kommer der spændende nyt andre steder fra, som I synes vil være interessant for andre i foreningen, så send det til undertegnede, så sætter vi det op her på siden.
mvh
Cai-Erik Andersen
editor@slfhj.dk

Julegave!

Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie ønsker alle en rigtig glædelig jul!

Hver dag i december indtil juleaften kommer der en ny vejledningsvideo for slægtsforskere og personalhistorikere på deres hjemmeside www.genealogi.dk. Her kan man se, hvordan man arbejder med lægdsruller, fattigvæsen, faderskabssager, skattemandtal samt opslagsværker, og meget meget mere …

Videoerne kan fra den 1. december findes her: www.genealogi.dk/index.php/video

Informationen er sendt fra
Michael Dupont, formand for Samfundet

Medlemsmøde, referat

Tirsdag d. 14. november 2017 kl. 19.00

Om at finde personer i 1900-tallet

v/Per Andersen

Sted: forsamlingsbygningen
Deltagere: 33 Slfh og FU

Al slægtsforskning handler om flid, tålmodighed og fantasi  -og så selvfølgelig om kilder. Det gælder også søgninger i 1900tallet, som oven i belastes med hensyntagen til nulevende, etiske overvejelser og tidsregler for offentliggørelse af data. Per Andersen, der hjælper mange slægtsforskere her og i udlandet, belyste alle problemerne ved interessante eksempler, som han havde fundet gennem sit arbejde. Disse refereres af etiske hensyn naturligvis ikke. Per Andersen havde også en masse gode og for de fleste ukendte ideer til, hvor man måske kan være heldig at finde noget guf. Disse adresser udsendes af Slfh til medlemmerne. Fire gode steder at skaffe hjælp: dels FamilySearch (der lige nu udvides med rigtig meget nyt materiale) og Dis Danmarks hjemmeside med kildelister og bibliotek, dels sammes forum for medlemmerne samt facebooks Slægtsgruppe.


Referent: Gunvor Johnsen 

Gotisk skriftlæsning

Lørdage på datoerne 6.1. (bemærk første lørdag), 10.2., 10.3. og 14.4. kl. 10-12 i Rådhuskælderen, hvor vi læser deltagernes egne dokumenter.

Alle er velkomne.

Kom på deltagerlisten ved at maile til Per Maack på adressen per.maack@andersen.mail.dk