Ny hjemmeside!

Velkommen til Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn.

Dette er vores hjemmeside og der kommer løbende nyt indhold. Forslag og ideer er velkomne og man må også gerne gøre opmærksom på hvis der er fejl eller forkerte informationer.
Send gerne jeres kommentarer og forslag til Cai-Erik på editor@slfhj.dk

Sommerudflugt

Tirsdag d. 29. maj 2018

Byvandring i Lønstrup 

/v Allan Normann Sørensen

Deltagere: 23

Vi samledes omkring båden i redningsstationen fra 1936. Her fortalte Allan om det danske redningsvæsen fra 1852, hvor redningsstationen i Lønstrup, der har ligget forskellige stedet i byen, var en af de første med raketapparat og redningsstol, frem til i dag, hvor alle aktioner udgår fra Hirtshals.
Videre fortalte han om fiskeriet: Efter krigen var det 16 både, som indtil 1963 blev halet op af et spil, trukket ved håndkraft. Midt i 1960’erne opstod pludselig fiskedød, der bevirkede, at de fleste solgte deres både. I dag er der kun lidt fritidsfiskeri.
På turen gennem byen fortalte han om den vilde storm i 1983, der helt fjernede bådpladsen. Efter at høfderne blev bygget har der ikke været flere skred.
 Undervejs stoppede vi ved en betonklump, som var de sørgelige rester af en pragtvilla, der bl. a. har været ejet af Aage Stentoft, og som blev stormens bytte i 1967.
Signalmasten er flyttet ind i landet 4 gange.
I kløften fik vi historien om den store naturkatastrofe i 1877, hvor skyer med farve som tørv åbnede sig og vandmasserne skyllede adskillige huse væk – 400 m fra stranden på en sandbanke lå en fiskers yderdør. Denne katastrofe blev starten på Lønstrups fremtid som turistby med en skrap lokalplan, der sikrer at byen bevarer sit hyggelige miljø.
Endvidere hørte vi om de 3 forfaldne hoteller, der brændte, men nu er genopført.
Endelig fik vi historien om kronprins Christian og kronprinsesse Alexandrine, der ønskede overnatning på Linnemanns Hotel. Det kunne ikke lade sig gøre. Derfor ligger Kongevillaen ikke i Lønstrup, men i Skagen.
En spændende tur gennem Lønstrup, krydret med Allans anekdoter og egne oplevelser, sluttede ved Kompasrosen, udført af lokale kunstnere, foran Lønstrup Biograf, der fylder 100 år i år.

Referent: Lise Surland

Privatlivspolitik for Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn

1. udgave af privatlivspolitikken den 20. maj 2018.

Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegns dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Sommerudflugt til Lønstrup den 29. maj

Byvandring i Lønstrup 

/v Allan Normann Sørensen

Fiskeriet, redningsvæsenet, naturkatastrofen og hotelbranden.

Vi mødes tirsdag d. 29. maj 2018 kl. 19.00 ved Den gamle Redningsstation, Nordre Strandvej, Lønstrup.
Efter rundvisningen samles vi ved madpakkehuset, hvor egen medbragt kaffe kan nydes.

Ønskes kørelejlighed kontakt Per Maack Andersen tlf. 98927075.

Fusion: "Danske Slægtsforskere"

For et par uger siden var Per til møde i Middelfart, hvor 4 generalforsamlinger resulterede i opløsning af SSF og stiftelse af Danske Slægtsforskere.

I den nye landsforening er medlemskab personligt, hvilket indebærer modtagelse af bladet Slægtsforskeren 4 gange årligt og fuld adgang til hele foreningens hjemmside.

Vedtægterne indeholder desuden mulighed for at lokalforeningerne kan lave en partnerskabsaftale med hovedforeningen, herunder deltagelse i et lokalforeningsråd med valg af to repræsentanter til hovedforeningens bestyrelse og som kontaktled mellem lokalforeningerne. De nærmere betingelser for partnerskabsaftalen beslutter den ny bestyrelse midt i juni. Formand for Danske Slægtsforskere blev den tidligere SSF-formand Kirsten Sanders.

Ny slægtsforskerfusion

Den 5. maj 2018 besluttede de to store, danske foreninger med slægtsforskere at fusionere under det nye navn ”Dansk Slægtsforskere”. Foreningen, der således kommer til at omfatte næsten 10.000 slægtsforskere, er en sammenlægning af DIS-Danmark Slægt og Data og Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger.

Invitation til: Slægtshistorisk Weekend 2018

Fredag den 14. til søndag den 16. september 2018


Nørgaards Højskole
Vestre Ringvej 9, 8850 Bjerringbro


Weekenden byder på følgende foredrag:

 • Michael Dupont: Arkivalier før kirkebøgerne, herunder skattemandtal og regnskaber
 • Helle Sigh: Strandinger
 • Ulrich Alster Klug: Skolevæsen og skoleholdere
 • Jacob Helmdahl Gren: DNA og Slægtsforskning (samt workshop)
 • Per Andersen: Persondataloven og slægtsforskeren
 • Michael Dupont: Sygdomme og epidemier


Efter sit foredrag holder Jacob Helmdahl Gren en workshop, hvor du har mulighed for at få
hjælp til at tolke DNA-resultater, så man måske lettere kan forstå, hvordan man kommer videre
med disse.
Derudover vil der være workshops, hvor du vil have mulighed for at få hjælp og inspiration til
brug af følgende:

 • Legacy
 • FamilySearch
 • Brothers Keeper
 • Billedbehandling
 • Slægtsforskernes Bibliotek


Endelig vil der naturligvis som sædvanlig være mulighed for socialt samvær med ligesindede,
krydret med god mad, lokkende bøger, en slægtsforskerpris og andet spændende ….

Vi glæder os til at se jer alle sammen.

Venlig hilsen

Sammenslutningen af Slægtshistoriske Foreninger og DIS-Danmark


PS: Husk computeren
- i år bliver der brug for den !


Medlemsmøde - referat

Tirsdag d. 3. april 2018 kl. 19.00

Find spor af slægten og lokalhistorien på vore lokal- og stadsarkiver og på arkiv.dk                                        

v/ stadsarkivar Jørgen Thomsen, Odense

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 26

Jørgen Thomsen blev i 1978 ansat som redaktør på værket om Odenses historie, der udkom 10 år senere ved 1000 året for det første skriftlige vidnesbyrd om byen. Det gav ham et solidt kendskab til lokalhistorien, og efterfølgende blev han ansat som byens arkivleder. Han har desuden i mange år været formand for Sammenslutningen af lokalhistoriske Arkiver og er dermed bredt orienteret om de ikke-statslige arkiver i Danmark.
Det første lokalarkiv blev oprettet i 1937 af provisor Hans Brandt i Fåborg. Efter kommunalreformen i 1970 øgedes antallet af arkiver væsentligt, og den tredje vigtige begivenhed var, da lokalarkivernes fælles registreringssystem ARKIBAS i 2015 gjorde det muligt at søge i arkivalierne online på adressen www.arkiv.dk.
I dag er der mellem 600 og 700 lokalarkiver i de 98 kommuner. Deres samlinger består af billeder, personarkiver samt virksomheders og foreningers arkiver. Desuden findes her dele af de kommunale arkiver, mere ligger i kommune- og stadsarkiver og fra gammel tid har landsarkiverne også modtaget arkivalier fra kommunerne. 580 af lokalarkiverne er koblet på arkiv.dk, og her registreres antallet af årlige brugere i millionklassen.
Før 1837-40 findes meget lidt i lokalarkiverne af interesse for slægtsforskere. Efterfølgende kommer byråd i byerne og sogneforstanderskaber på landet med gode kilder. Her findes forhandlingsreferater, som ofte indeholder sager om enkeltpersoner. Desuden arkivalier vedrørende skole-, fattig-, skatte- og bygningsvæsen. Foredragsholderen krydrede sine oversigter med konkrete historier fra Odense, og søgninger på arkiv.dk blev også demonstreret.
Forsamlingen fik indtryk af en engageret historiker med stor lyst til at formidle historien. Bag på hans bil findes en streamer med sentensen: Historien kommer man ikke udenom.
Også betydningen af det frivillige arbejde blev pointeret. I Odense udfører de 50 frivillige 7-8 årsværk – det samme som de ansatte.
Om fremtiden for arkiv.dk udtrykte Jørgen Thomsen håbet om at få flere arkiver med ved at få deres registreringer overført til ARKIBAS. Også digitalisering af trykt materiale var ønskeligt. Endelig nævnte han Odensedatabasen.dk, hvor søgning på tværs om enkeltpersoner kan give henvisning til alt materiale, hvor personen optræder.

Referent Per Maack Andersen

Hent præsentationen som PDF-fil - klik her!VINTERSÆSONEN`S SIDSTE SLÆGTSFORSKNINGS CAFE.

På torsdag den 5. April fra kl.14.30 til 16.30 indbydes til vintersæsonens sidste Slægtsforskning's Cafe, der er en aktivitet under Slægtshistorisk Forening.

Cafe'en afholdes som sædvanlig i den tidligere byrådssal på det Gamle Rådhus i Hjørring, der jo i dag ejes af Vendsyssel Historiske Museum.

Vi får besøg af IT konsulent Cai-Erik Kj. Andersen, Hjørring , der vil fortælle om det altid aktuelle emne nemlig
“SIKKER OPBEVARING AF SLÆGTSDATA PÅ COMPUTEREN”.

Jeg kommer,siger Cai-Erik,både ind på sikring af data og sikring generelt i form af adgangskoder, og sikring mod virus og andet uønsket indblanding.
Hovedemnet er sikkerhed generelt, og en gennemgang af metoder til at gemme lokalt og gemme i “skyen”.
Niveauet bliver for begyndere, men tilstedeværende nørder er velkomne til at dele ud af deres erfaringer siger Cai-Erik Kj. Andersen videre.

Alle kan gratis deltage i arrangementet, og der IKKE krav om medlemskab af Slægtshistorisk Forening.

Under mødet bydes der som sædvanlig på kaffe/the med småkager og en god snak, samt dialog med instruktøren.

Vel mødt.

ADRESSEÆNDRINGER

Flytter du eller ændrer du telefonnummer eller e-mailadresse, så skal der gives besked til kasserer Erik W. Christiansen. Du finder hans telefonnummer og e-mailadresse under "Praktisk Information".

Fødsler, jordemødre og kirkegangskoner

Medlemsmøde
Tirsdag d. 13.03.2018 kl. 19

Fødsler, jordemødre og kirkegangskoner 
v/Torben Albret Kristensen

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere Slfhj og FU: 30

Hos vores aner, der primært boede på landet, var det vigtigt, at familien fik mindst én levedygtig dreng, der kunne arve gården.
Der var helt frem til år 1900 knyttet meget overtro og mange ritualer til graviditet og fødsel bl.a.: Piger med spidse knæ kan kun få piger. 
Drenge, der får sand på sig, kan ikke avle børn. 
Kønnet er pigens ansvar. 
Kan kvinden ikke avle børn, er det Guds straf, kan manden ikke, er det hekseri.     

I 1750 blev Fødselsstiftelsen i København  oprette, så ugifte piger kunne føde under ordnede forhold og barnet blive bortadopteret. De fleste kvinder fødte hjemme med erfarne nabokoner som hjælpere. Indtil langt op i 1900-tallet var fædrene ikke til stede. Efter fødslen blev der holdt barselsgilder/barselsstuer for nabokvinderne, der kom med ”barselspotter”.

Vi fik en fin beskrivelse af udviklingen fra 1537, hvor de første uuddannede jordemødre nævnes, til uddannelse, løn og pligter bliver formaliseret.

GUDHJEMTID

Medlemsmøde
Tirsdag d.27.02 2018 kl. 19.00

GUDHJEMTID v/Poul Duedahl 

I samarbejde med biblioteket.

Bogen Gudhjemtid er første bind i Århus Universitets nye 100 sider/100 måneder/ 100 kr.s serie, og handler om tidens historie. Og ligesom bogen er morsom, var også forfatteren virkelig værd at høre på.
Vi hørte om tidsangivelsens historie fra vand- og sandure til Bornholmerure og allemandseje. Og det der gjorde størst indtryk på referenten: vi hørte om, hvordan man i det urløse bondesamfund for ikke så længe siden måtte alliere sig med ejeren af den mest stabile hane. Hvor er det mærkeligt at tænke på, at hvis man var tilsagt hos herredsfogeden eller godsejeren kl 10, så havde man dels ingen anelse om, hvornår kl 10 overhovedet var, men heller ikke om, hvor lang tid det tog at komme derhen.
I byerne indrettede man sig efter, hvad klokkeren, der passede kirkeuret, nu lige syntes, men helt galt gik det, hvis der var mere end et kirkeur i byen, og da vi nåede hen i 1880erne, hvor kirkerne, telegrafvæsenet, postvæsenet og togene mente, de hver især havde patent på den rigtige tid.
Man havde virkelig 4 tider samtidig i alle byer i en periode.
Noget måtte gøres, og da først englænderne som tidens største søfartsnation og koloniherre i 1884 havde sat sig på GMT, 0 grader gennem London, og længdegraderne, var det nemt at indføre fælles tid, selv om det tog nogle år.
Franskmænd!!!
Alle beliggenheder inden for hver 15 grader, som svarer til en klokketime, øst eller vest for Greenwich, fik samme time, minut og sekund, og den mest korrekte tid inden for den 1-times zone, måtte være lige midt i. Og i Danmark er det derfor den astronomiske tid lige udenfor Gudhjem. Det var synd, at foredraget ikke var solgt under en mere fængende titel, for vi, der mødte, havde en dejlig, fornøjelig aften.

Sted: Hjørring bibliotek
Deltagere: 50

Referent: Gunvor Johnsen 

ÆNDRING! ÆNDRING!

Slægtsforsknings Cafe skulle have haft besøg af Bibliotekar Helle Dorf, der skulle have fortalt om “Lokalbøgerne og Slægtsforskning”. Hun har imidlertid, her til aften, desværre måttet melde afbud pga. en pådraget influenza. 

Så dette indlæg må vi gemme til senere.

I stedet har Formanden for Slægtshistorisk Forening for Hjørring og omegn Per Maack Andersen, med kort varsel lovet at være substitut og fortælle om sin oldemor, modehandlerinde Justine Sløk fra Lemvig og processen frem mod den skrevne historie om hende.

Vi beklager naturligvis denne sene ændring, men sygdom er jo alle mands og damers herre.


Så vel mødt til Per’s indlæg.

OBS: Helles foredrag er nu planlagt til torsdag d. 6. september 2018

Ekskursion

Tirsdag d. 17. april kl. 19.00

Ekskursion til Lokalhistorisk Arkiv for Øster Brønderslev og Hallund Sogne


Arkivet ligger i kælderetagen på plejehjemmet ”Elmehøj”, Elmevej 89 i Øster Brønderslev. Fra motorvejsafkørsel 7, Brønderslev Syd, køres mod øst ad Øster Brønderslevvej, der bliver til Elmevej. Arkivet ligger tv. lige efter kirken. Arkivleder Per Drustrup orienterer om dets indhold, som der bliver mulighed for at søge i. Arkivet serverer kaffe til vores medbragte arkivkringle. 

Nordjyske Historiske Avisarkiv.

Også i 2018 er der mulighed for at købe adgang til Nordjyske Mediers Historiske Avisarkiv. Du kan som medlem af Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn, eller som deltager i Slægtsforsknings Caffen, købe et årsabonnement for adgang til arkivet til favørpris - 250 kr for et år (normalpris er 500 kr).

Arkivet omfatter følgende aviser:
Nordjyske Stiftstidende, Vendsyssel Tidende, Morsø Folkeblad, Thisted Dagblad, Løgstør Avis, Fjerritslev Avis, Skagens Avis og Frederikshavns
Avis.

Vær venligst opmærksom på, at såfremt du har abonnent på Nordjyske Stiftstidende, omfatter dette abonnement også adgangen til det Historiske Avisarkiv.

Du kan “snuse” til Avisarkivet ved at klikke her, nordjyske-avisarkiv.dk

Såfremt du ønsker at købe adgang til Avisarkivet fra starten af en ny abonnementsperiode, til favørpris, bedes du rette henvendelse til undertegnede pr. telefon eller mail senest den 18. februar 2018. Du skal ved tilmeldingen oplyse navn, adresse, telefonnummer og mail adresse.

Generalforsamling - referat

Tirsdag d. 23. januar 2018 kl. 19.00
Sted: forsamlingshuset
Deltagere: 29 deltagere fra Slfhj.

Referent: Gunvor Johnsen

1. Valg af dirigent. Mogens Thøgersen foreslået og valgt. Indkaldelse og dagsorden rettidigt udsendt og dagsorden godkendt.

2. Formandens beretning. Godkendt.
Underpunkt: sammenlægning af DIS og SSF. Foreløbig plan for nye regler udsendt i december 2017 til alle medlemmer. På dette grundlag fik formanden mandat til at deltage i SSFs generalforsamling i april med det formål at ned-lægge SSF. Dog er dette på betingelse af at det endelige sammenlægningsforslag ikke afviger væsentligt fra det udsendte. Er dette tilfældet, skal der afholdes ekstraordinær generalforsamling i Slfhj inden mødet i april.

3. Kassereren forelagde regnskab og budget. Godkendt
Cafe bestyrerne bestemmer, om cafeen kan opfordre til frivillig betaling af kaffe. Spørgsmål om gebyr til banker, som er gået fra 450 kr til 1200 kr. Dette skyldes nyt krav om forsikring til CVR registrerede foreninger.

4. Kontingent uændret. 117 medlemmer d. 1.1.2018

5. Genvalgt til bestyrelsen: Jan Rasmussen, Gunvor Johnsen og Lise Surland

6. Genvalgt som suppleant: Knud Møller Andersen

7. Genvalgt som revisor: Anna Lise Christoffersen

8. Ingen forslag modtaget fra medlemmerne

Tak og gave til Asger Bruun for mange års arbejde med hjemmesiden og tak og gave til Cai-Erik Kjøller Andersen for at ville overtage arbejdet med hjemmesiden og for meget rost fornyelse af denne.
Opfordring fra Cai-Erik til at indmelde stort som småt til hjemmesiden, der kan have interesse for andre slægtsforskere.

Traditionen tro fortalte et medlem, Lise Surland, alene for æren, om sin 2x tipoldefa-der, den meget begavede men desværre også temperamentsfulde Heinrich Petersen, 1748-1827, som skulle have været præst og oplagt steget i hirakiet, men måtte ”nøjes” med at blive den sidste degnelærer i Toksværd. Spændende personlige oplysninger om denne mands lange liv og færden.