Velkommen!

Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn.

Dette er vores hjemmeside og der kommer løbende nyt indhold. Forslag og ideer er velkomne og man må også gerne gøre opmærksom på hvis der er fejl eller forkerte informationer.
Send gerne jeres kommentarer og forslag til Cai-Erik på editor@slfhj.dk

Medlemsmøde - referat

Tirsdag d.4.12.2018 kl. 19.00

Julemøde v/ Agnete Birger Madsen.

”- et meget ilde berygtet Fruentimmer” 

Sted: Det gamle Rådhus.
Deltagere: 51 Slfhj og Museumsforenngen

Agnete er en kærkommen gæst i Slfhj, hvor hun flere gange har fortalt om sæder og skikke i sognene omkring og især i Hjørring og sine bøger derom. Hendes egen slægt stammer fra et utal af uægte børn og fattigfolk, især fra Sct. Hans sogn, og nu også ”et meget ilde berygtet Fruentimmer” fra Sdr. Harritslev! (Agnete har skrevet ph.d. om de uægte børn.) Nu hørte vi om Kirsten Andersdatter Kusks hårde liv og livslange kamp med myndighederne i Hjørring, og en særlig atmosfære gav det, at vi sad i det selv samme rum, som rettergang og forhør for 170 år siden havde fundet sted i, og lige oven på arresten, hvor vi i øvrigt drak kaffe og spiste julekage og alt det slik som traditionen tro hører til julemødet.
Kirsten Kusk var født i 1808 og døde 1860. Hun var mistænkt og anklaget for lidt af hvert og en hel del, især tyveri og hor. De personer, vi hørte om, levede deres liv som hårdt arbejdende arbejdskraft på de store gårde syd for byen, især Aastrup. Når man var fattigfolk, måtte man klare sig, som man bedst kunne. Autoriteterne og myndighederne: præst og degn, skolelærer, godsejer og herredsfogeden i Hjørring var ikke på fattigfolks side.
Kirsten blev separeret efter få år, men ikke skilt, for den svært drikfældig ægtemand forsvandt sporløst og efterlod Kirsten med to børn. Hun forelskede sig i en anden separeret og boede sammen med ham resten af livet, men det var jo den rene og skære utugt, som jævnligt medførte forhør og straf på vand og brød! Det kneb nu med beviserne, også dem for tyveri, for Agnete fortalte også, hvordan fattigfolk holdt sammen og ikke angav hinanden, hvis man var venner. Kirstens venner beholdt hun hele livet, og også sine børn tog hun kærligt vare på.

Rigtig mange af os har sådanne fattigfolk i slægten, som har hutlet sig igennem livet på ikke helt ærlig vis under usle forhold. Men også fattigfolk har deres ære og gør det bedste, de kan under de givne omstændigheder ----undtagen nok der, hvor sprut og spil tog overhånd.


Referent: Gunvor Johnsen

JULEGAVE


Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie ønsker alle en rigtig glædelig jul!


Hver dag i december indtil juleaften kommer der en ny vejledningsvideo for slægtsforskere og personalhistorikere på vores hjemmeside www.genealogi.dk. Her kan man se, hvordan man arbejder med gamle kort, realregistre, skøde- og panteprotokoller, svenske arkivalier og meget meget mere … Du får også nogle gode fif til at undersøge, om du er efterkommer efter Gorm den Gamle.

Videoerne kan fra den 1. december findes her: https://genealogi.dk/index.php/julekalender.html

 Med julehilsner

Samfundets bestyrelse

JULEMØDE!

Julemødet tirsdag den 4. december med Agnete Birger Madsen finder sted i byrådssalen på det gamle rådhus på Torvet i Hjørring. Desværre var stedet ikke kommet med i programmet for 2. halvår 2018.

Bemærk at vores nye landsorganisation Danske Slægtsforskere frem til nytår har et specielt tilbud om medlemskab frem til 31.12. med 3 numre af bladet Slægtsforskeren.
Personligt medlemskab er en betingelse for at modtage fremtidige blade.

Tilmelding finder man på www.slaegtogdata.dk – bliv medlem nu – dsshop.dk – bliv medlem/”slægtsforskeren” i grøn bjælke – medlemstilbud 62,50 – køb – til kassen.

Medlemsmøde - Referat

Tirsdag d. 14. november 2018

Bidrag til jævne folks levnedsbeskrivelse  i første halvdel af 1800-tallet

v/ arkivar og seniorforsker Asbjørn Romvig Thomsen

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: ca. 30

Asbjørn Romvig Thomsen, fotograf Flemming HansenDa Asbjørn gik i 8. klasse, var historielæreren en dag syg. Vikaren tog klassen med på besøg på Landsarkivet i Viborg. Asbjørn blev så fascineret, at vejen hermed var banet til hans for hans karriere som arkivar og seniorforsker på Rigsarkivet i Viborg.
Han har udgivet bøgerne:” Uægte børn – udstødte eller integrerede”, ” Lykkens smedje” og ”Sociale relationer i en brydningstid”.
Foredraget bygger på en mikrohistorisk undersøgelse i Junget, Torum og Selde sogne i Salling, dækkende 1 0/00 af landets befolkning og areal.
Population: børn født i de 3 sogne 1750-1830, deres forældre, bedsteforældre, ægtefæller og svigerbørn. 
Kildemateriale: Fødsel, vielse, død, familiære relationer, næringsvej, adgang til jord. Formue. Sociale relationer.”Sallingdatabasen”. 
Det historiske skelet: kirkebøger ( bl. a. hvor ofte er en person fadder/hvem er faddere til hans egne børn), folketællinger. Stamtavlen.
Kød på skelettet: 
Almindelige kilder (findes om alle): Erhverv, ejendom, højde, skifte. I undersøgelsen ejede 6 personer med indbyrdes) familierelationer, 80 % af den samlede formue. Netværk i sognet. Fæster/selvejer. 
Ualmindelige kilder: Enkeltsager som fx fadderskabssager (udlagt barnefader har ofte samme fornavn som biologisk far), fængselssager, fattigsager, korrespondance med myndighederne, separationspapirer.
Har man kriminelle aner, er lykken gjort.
En god biografi:
1. Samle alle kilderne
2. Sammenlign med naboers liv
3. Sammenhold med de lokale og regionale omgivelser.

Et spændende foredrag, der blev levendegjort ved eksempler fra Asbjørns slægt.


Referent: Lise Surland

Medlemsmøde- referat

Tirsdag d. 30. oktober 2018

Samarbejdsmøde

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 11

Traditionen tro startede mødet med, at hver enkelt deltager fortalte om, hvad han/hun er optaget af for tiden. – Det er dog ikke et krav for deltagelse i samarbejdsmødet, at man har noget at fortælle. Det er tilladt at lytte og deltage i den generelle snak. –

Som altid kom vi vidt omkring:
Rejse til USA for at finde slægtninge, der stammer fra bl. a. Tårs og Løkken
Lægdsrulleprobkemer
Folketællinger
Opsøge slægtninge og optage samtaler på bånd
Maleri af slægtsgård
Hjørring 1855
Fordelen ved at have slægten organiseret i et slægtsprogram
Barnebarn på 13 med begyndende interesse for slægten
Tømning af faders hus. Sortering af papirer. Tanker om etikken i at læse afdø-des breve
Selvmord
Druknehuset
DNA –test
Workshoppen går godt. Der kommer jævnligt nye deltagere
Kortlægning af Ingstrup og omegn i samarbejde med egnssamlingen i Saltum
Tipoldefar, udvandret til Australien? New Zealand? Kan man søge på netttet?
Bedsteforældres breve, der beskriver dagligdagsting som f. x. den månedlige storvask
Mediastream: aviser, der er lukkede, men ikke overtaget af andre, kan ses på til 1962
Undervejs blev der ivrigt kommenteret og givet gode råd.

Referent: Lise Surland

Café i Viborg

Som det vil være bekendt afvikles November måneds Slægtsforskning’s cafe IKKE på Det Gamle Rådhus i Hjørring. Vi har jo nemlig torsdag den den 1. November Cafe på Rigsarkivets afdeling i Viborg (Landsarkivet) med start kl. 09.00.


Arkivet er beliggende på adressen Ll. Sct. Hans Gade 5, 8800 Viborg. Klik her for at finde vej...

Medlemmer fra Viborg Slægtshistoriske Forening har lovet at være behjælpelig ved vores besøg og vi må jo netop denne torsdag hvor vi besøger arkivet, snakke på læsesalen !!
Af hensyn til medhjælpen samt evt. behov for introduktion til arkivet, vil vi gerne kunne melde tilbage hvormange vi deltager.
Såfremt du ønsker at deltage, bedes du senest den 24. Oktober meddele dette til mig, enten på mail/SMS/telefon (se venligst nederst).
Såfremt du ønsker kørelejlighed til arkivet bedes du også nævnte dette, da vi et vist omfang har mulighed for at arrangere dette.

Ved 1. gangs besøg på arkivet er det vigtigt at huske billedlegitimation og Sygesikringsbevis.

Så vel mødt i Viborg den 1. November.

Knud Møller Andersen

Telf 29 72 05 09

Medlemsmøde - referat

Tirsdag d. 25. 2018 kl. 19.00
v/ Kirsten Sanders

Om den nu gennemførte sammenslutning af SSF og DIS-Danmark i DS

Sted: forsamlingshuset
Deltagere: 24

Kirsten var formand i SSF, paraplyorganisationen for slægtshistoriske lokalforeninger og
næstformand i DIS-Danmark, en organisation som optog individuelle medlemmer og som arbejdede for at styrke digitalisering og brug af data ved slægtsforskning. Kirsten gjorde rede for, at det tidligere var svært at få f.eks. Rigsarkivet i tale, fordi vi var to meget forskellige organisationer med forskellige dagsordener. Nu står vi meget stærkere, hvad man allerede kan se resultater af i samarbejdet med div. arkiver. Vi er som interessenter langt den største brugergruppe, og den nye organisation, hvor vi alle står samlet, kaldet DS (Danske Slægtsforskere), har alene til formål at udvide gruppen af slægtsforskere og gøre arbejdet hjemme ved computeren nemmere i de allerede kendte kilder og at tilføje uanede nye på nettet.
Det årligt støttebeløb, som Slfhj modtager fra DS, vokser med antallet af personer, der melder sig ind i DS. Det alene kunne være en god grund til at gøre det, men den vigtigste er dog, at vi alle er flittige brugere og har stort udbytte af det arbejde, som den nye organisation påtager sig. For at se, hvad der faktisk arbejdes på for pengene, er Kirsten Sanders OH at finde her på hjemmesiden.

Vær opmærksom på, hvis du melder dig ind nu, at så får du medlemskab for resten af 2018 samt 3 numre af Slægten (som er en del af medlemskabet) samt div. andet materiale for kun 62.50 kr. NB Foreningen er en non-profit-forening.

Referent: Gunvor Johnsen.


Kirsten Sanders præsentation kan hentes her - klik her!

TILBUD!

Dette afsnit på hjemmesiden vil være stedet, hvor der kommer gode tilbud, spændende informationer og andet interessant fra andre foreninger, grupper eller organisationer.
Finder I noget interessant eller kommer der spændende nyt andre steder fra, som I synes vil være interessant for andre i foreningen, så send det til undertegnede, så sætter vi det op her på siden.
mvh
Cai-Erik Andersen
editor@slfhj.dk

Gratis plads i "skyen"

Gratis 10 GB plads i skyen
Jeg er ved at afprøve en lidt mere ukendt Cloud-(sky)-tjeneste: pCloud.
Den fungerer som de øvrige og man får umiddelbart 10 GB gratis plads.

Om det betyder noget for dig, ved jeg ikke, men det er fysisk placeret i Schweiz og derfor ikke i USA.

For øjeblikket er der kampagne så man for et engangsbeløb kan få op til 2 TB plads - livet ud!
Men her kan du afprøve det gratis i første omgang

https://my.pcloud.com/#page=register&invite=uBrAZpp868y

Hilsen Cai-Erik

Gode ideer om alt...

Tanken med siden "Teknik og ideer" er at dele gode ideer om teknik, it, bøger, informationer, links m.m.
Har du en god ide eller et tips eller noget spændende at dele med andre, så skriv til redaktøren, så sætter vi det ind på siden.


editor@slfhj.dk

Medlemsmøde - referat

Tirsdag d. 11.09.2018

Sådan skriver du en bog om din families liv

v/ Anne Holm Christensen
Historiker og forfatter
Sted: Forsamlingsbygningen
Slfhj og FU
Deltagere: 30

Anne startede med at fortælle om Else Marie, der opbevarede al sin forskning i mapper – en hel trailer fuld. Da hun pludselig blev kørt ihjel, var hendes mand nær ved at køre det hele på lossepladsen, men en kusine reddede alle mapperne og afleverede den på arkivet Albertslund.
Ud fra sine 3 bøger beskrev Anne forskellige måder at skrive en slægtsfortælling på. Fælles for dem alle er, at man skal holde sig målet for øje.
Caroline Jönsson foregår år 1800 – 1965. Det er en fremadskridende fortælling om både nogle konkrete personer og om, hvad der skete på egnen.
St. Thomas Mysteriet foregår 1872 – 1900. Her er brugt berettermodellen: Anslag – præsentation – uddybning – point of no return – konfliktoptrapning – klimaks – udtoning. En roman med grundlag i virkeligheden,
Vores liv foregår 1920 – vores tid. Den indeholder interview af 13 gamle mennesker.
Uanset hvilken metode, man anvender, må der indsamles stikord. Man må beslutte, hvor meget , der må digtes, for at binde historien sammen. Fortælling i nutid virker mere dramatisk end i datid. Er der din familie eller en familie. Skriv løs fra 1. til sidste kapitel. Det giver bedre flow i fortællingen. Gennemskriv flere gange og få læst grundig korrektur.
Og så kommer alt det praktiske: Husk litteraturliste. - Indsættes billeder, skal man være opmærksom på ophavsret. - Opsætning kan laves i Publisher. - Eget forlag/professionelt forlag. - ISBN? - Bogformat. - Omslag. - Forord. - Bagsidetekst. - beregning af pris. - Pligtaflevering til Det Kongelige Bibliotek eller Statsbiblioteket i Aarhus.
Man kan jo også bare vælge at skrive til sig selv og sine nærmeste og samle historierne i ringbind.

Referent: Lise Surland

Slægtsforskningscaféen 2018

Den første torsdag på datoerne 4.10., 1.11. og 6.12. kl. 14.30-16.30 i det gamle rådhus med korte oplæg om emner fra slægtsforskningen, spørgsmål, diskussion og kaffe. Gratis adgang for alle. Få reminder forud for caféen ved at maile til knudma1@gmail.com

4 oktober. 
Løkkens bygningshistorie, ved fhv. trafikchef Hans Fink, Løkken. Efter dette indlæg, besøg hos naboen til Det Gamle Rådhus, nemlig Historisk Arkiv, hvor der serveres kaffe og Arkivar Helle Thrane vil vise rundt.

1 november. 
Besøg på Læsesalen på Rigsarkivet (tidligere Landsarkivet) i Viborg.

6 december.
Skolearkivalier ved Arkivar Lone Venderby, Kommunearkivet i Hjørring.

Medlemsmøde - referat

Tirsdag d. 28. 08. 2018 kl. 19.00

Fra fattiggård til plejecenter

v/ Lone Venderby
Arkivar ved Hjørring Kommunearkiv

Sted: Rådhuskælderen
Slfhj og FU.
Deltagere: 37
Referent: Gunvor Johnsen

Med syvtommersøm blev det slået fast, at der ikke er noget, der hedder ”de gode, gamle dage”. Som optakt til det efterfølgende besøg i Vendsyssel Historiske Museums aktuelle udstilling fortalte Lone levende og engageret om udviklingen indenfor omsorg for de nødlidende. Indtil ca. 1850 blev de elendige, de gamle, de forladte børn og de psykisk syge sendt på rundtur i sognene. Der skulle bare af ”lejerne” gøres rede for, én gang om året, at de modtagne personer stadig var i live. Først med indførelsen i 1849 af den grundlovssikrede ret til fattighjælp, hvis forsørgelsen ikke påhvilede andre, begyndte udviklingen frem mod nutidens plejecentre. Betingelsen for at få hjælp var, at man uforskyldt skulle være kommet i nød, og så skulle det i øvrigt være så uattraktivt som muligt at være på kommunekassens bekostning, så man inspireredes til at komme ud igen i en fart. En ting var de slette boligforhold, op til 6 på hvert værelse, og at der skulle arbejdes, f.eks. ved at slå skærver, man fortabte også sine borgerrettigheder 10 år ud i fremtiden, også selv om det var ens fraskilte eller døde ægtefælle, der havde modtaget hjælp. Langsomt, med nye love, 1891 bortfald af økonomisk hjælp til læge, jordemoder og begravelse som udløser af fortab, 1907 indførelse af begrebet ”værdigt trængende,” der kunne få hjælp uden tab af rettigheder, og 1933 hvor fattiggårdene bliver til arbejdsanstalter og forsorgshjem,  forbedredes situationen, selv om vurderingen af behovet oftest mere var et skøn end en ret. 1957 kom loven om Folkepension og i 1961 bortfaldt loven om tab af rettigheder helt.


Fattiggårde Alderdomshjem       
Ikke-værdigt trængende Værdigt trængende
Skam Ære, også for byen
Pligt Ret
Straf Belønning
Arbejde Lommepenge
Udgangsforbud Personlig frihed til kl. 21.30
45 -90 gr kød Over 100 gr kød om dagen
 


Møder efteråret 2018

Revideret 25.-9.
Tirsdag d. 25. september
Kirsten Sanders, formand for Danske Slægtsforskere:

Den ny landsforening og lokalforeningerne.

I maj blev SSF og DIS-Danmark sammenlagt til Danske Slægtsforskere. Den samler slægtsforskerne i én slagkraftig landsorganisation, men betyder også forandringer for lokalforeningerne med nye muligheder økonomisk og administrativt og for deres enkeltmedlemmer i relation til hovedforeningen. Herom orienterer Kirsten Sanders og lægger op til diskussion af de nye vilkår.

.
Tirsdag d. 30. oktober 

Samarbejdsaften 

med slægtshistoriske oplevelser, spørgsmål og fortællinger fra de fremmødte medlemmer.


Tirsdag d. 13. november (FU)
Asbjørn Romvig Thomsen, arkivar:

Bidrag til jævne folks levnedsbeskrivelse i første halvdel af 1800-tallet.

Hvor findes de arkivalske kilder til historierne om vore aner?


Tirsdag d. 4. december (FU)
Historiker Agnete Birger Madsen, Århus:

- et meget ilde berygtet Fruentimmer.

I sin bog med denne titel bruger forfatteren sine egne aner til at beskrive fattigfolk og kvindfolk på landet i midten af 1800-tallet. Det er en fortælling om fattigfolk og udstødelse, om forbudt kærlighed, om myndighedernes magtudfoldelse, om fattige lurendrejere og ikke mindst om kampen for at overleve.