Ny hjemmeside!

Velkommen til Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn.

Dette er vores nye hjemmeside og der mangler måske stadig noget indhold. Forslag og ideer er velkomne og man må også gerne gøre opmærksom på hvis der er fejl eller forkerte informationer.
Send gerne jeres kommentarer og forslag til Cai-Erik på post@cai-erik.dk.

Medlemsmøde, referat

Tirsdag d. 14. november 2017 kl. 19.00

Om at finde personer i 1900-tallet

v/Per Andersen

Sted: forsamlingsbygningen
Deltagere: 33 Slfh og FU

Al slægtsforskning handler om flid, tålmodighed og fantasi  -og så selvfølgelig om kilder. Det gælder også søgninger i 1900tallet, som oven i belastes med hensyntagen til nulevende, etiske overvejelser og tidsregler for offentliggørelse af data. Per Andersen, der hjælper mange slægtsforskere her og i udlandet, belyste alle problemerne ved interessante eksempler, som han havde fundet gennem sit arbejde. Disse refereres af etiske hensyn naturligvis ikke. Per Andersen havde også en masse gode og for de fleste ukendte ideer til, hvor man måske kan være heldig at finde noget guf. Disse adresser udsendes af Slfh til medlemmerne. Fire gode steder at skaffe hjælp: dels FamilySearch (der lige nu udvides med rigtig meget nyt materiale) og Dis Danmarks hjemmeside med kildelister og bibliotek, dels sammes forum for medlemmerne samt facebooks Slægtsgruppe.


Referent: Gunvor Johnsen 

Gotisk skriftlæsning

Lørdage på datoerne 9.9., 14.10., 11.11. og 9.12. kl. 10-12 i Rådhuskælderen, hvor vi læser deltagernes egne dokumenter.
Alle er velkomne.
Kom på deltagerlisten ved at maile til Per Maack på adressen per.maack@andersen.mail.dk

Workshop for slægtsforskere

Historisk Arkiv's hjemmeside
To tirsdage i måneden på datoerne 12.9, 26.9., 10.10., 24.10., 14.11., 28.11., 12.12.  kl. 9-12 på Historisk Arkiv.

Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen.

Kontaktadresser: K... på mail kc@teka.dk eller Gerda ...  på mail gerda@logy.dk

Slægtsforskningscafé

Den første torsdag på datoerne 7.9., 5.10., 2.11. og 7.12. kl. 14.30-16.30 i det gamle rådhus med korte
oplæg om emner fra slægtsforskningen, spørgsmål, diskussion og kaffe.

Gratis adgang for alle.

Få reminder forud for caféen ved at maile til K... på adressen knudma1@gmail.com

Museumsforeningen

Vendsyssel Historiske Museum's hjemmeside

Slægtshistorisk Forenings medlemmer har adgang til arrangementer i Museumsforeningen ved Vendsyssel Historiske Museum.
Se indlæg i VHM-Nyt eller på https://vhm.dk/

Tirsdag 12/12: Danskerne i fest og glæde

Tirsdag d. 12. december kl. 19.00 (FU)

Folkedans 1905
Per Sørensen, erhvervspædagog & danse- og musikforsker, Kolding: Danskerne i fest og glæde.       
I gamle dage var der ikke mange muligheder for at more sig, dog har dans gennem århundreder været én af de centrale muligheder for underholdning i alle samfundslag.
Vi skal her møde en slægtsforsker, der har specialviden indenfor dans og musik, og han vil, i billede og lyd, fortælle om, hvad vore aner dansede, når de var til gilde. Per Sørensen ledsages af sin kone Pia Sørensen, der vil spille og være med til at vise nogle danseeksempler.

Alm. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring.
Kaffe og brød kan købes i pausen ved møderne for 20 kr.

Medlemsmøde, referat

Tirsdag d. 24. oktober 2017 kl. 19.00

Samarbejdsmøde

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 15

 Mødet  startede med, at hver deltager fortalte om, hvad han/hun var optaget af for tiden. Selv om de fleste havde deres aner i det Nordjyske, kom vi vidt omkring, både geografisk og med hensyn til, hvem anerne var og hvad de havde  bedrevet.
Der blev fortalt om:

 • Kilder til historien om oldefar, den radikale debattør Christian Ledet. 
 • Valgmenighedspræst Bertelsen, Vrå.
 • Tyven, der først kom på vand og brød i Hjørring Arrest og senere havnede i Viborg Tugthus.
 • Affotografering af skifter på Rigsarkivet i Viborg.
 • Fortællinger og affotografering af fotos hos en 98-årig moster.
 • Forskning i Sønderjylland, hvor der er skrevet meget lidt. Det danske hovedbibliotek i Flensborg kan måske hjælpe.
 • Foto der skulle dateres og personerne identificeres.
 • Familier med mange uægte børn. I en familie blev fædre fundet i overpræsidiet.
 • Modehandlersken, der lukkede butikken i Lemvig og rejste udenbys for at føde sin datter. Vendte tilbage og genåbnede butikken. Ingen fader omtalt og der blev ikke søgt om bidrag.
 • Løkkens Vejkro gennem 150 år
 • Vendsysselslægter på Gerdas hjemmeside: Gerdalogy.dk 


Efter kaffen, hvor snakken gik livligt, fik vi en orientering om DNA test og hvad den kan bruges til.

Referent: Lise Surland

Medlemsmøde, referat

Tirsdag d. 10.10.2017 kl. 19.00

Måltidet historie: Hvad spiste vores forfædre? 

v/Bettina Buhl
Det Grønne Museum, tidl. Gl. Estrup
Sted: forsamlingshuset
Deltagere: Slfh og FU, 42


På 2½ time nåede vi fra stenaldermanden til Karolinepigerne. Det gik stærkt, men det var sjovt og oplysende. Ikke bare fik vi nævnt maden, men også kilderne til den viden, og også hvad der kunne have været af fødevarer men måske manglede, fordi der intet kildemateriale er overleveret. Hvornår og hvorfor blev vi agerbrugere, når tidligere tider havde en meget mere varieret kost med mindre arbejde? Svar: vi ville nok have byg til at lave øl af. Broncealderen havde fine drikkekar og plukkeområder for hver til bær, som især kunne bruges til grød og til at forbedre smagen. Jernaldermanden spiste kød, vikingerne spiste også rugbrød. Fra middelalderen findes den første kogebog (Sorø Kloster). Chr.2s hollændere på Amager indførte rodfrugter og mælkeprodukter, de første gårdmejerier hed Hollænderier. Nu indgår ærter i mange retter. Ikke bare sundt, men også nemt at opbevare, da de kan tørres. Derfor er også fisk godt til saltning og kål kan stå længe ude i vinteren. Kålgårde, abildgårde og humlehaver begynder at optræde i registrene. Øl indgik i mange retter. Da vi taler om åbne ildsteder blev kager kogt i fedt (Klejner og æbleskiver!).
Støbejernskomfuret og bageovnen ændrede totalt maden. Senere først kødhakkemaskinen, så isskab og køleskab.
Detaljer: I 1918 brugte en arbejderfamilie 70% af deres sindtægt på mad. AMO betyder Amerikansk Mel fra Odense! Pebernødder var egentlig det sidste dejskrab fra æltekaret, måske med lidt hvedemel og krydderier i.
Foredragsholderen havde også en finger med i spillet i Badehotellets køkken! En glimrende aften.


Referent: Gunvor Johnsen

Tid og sted

Alm. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring.
Kaffe og brød kan købes i pausen ved møderne for 20 kr.

Kontingent for foreningen: 175,- kr. pr. år.

Mærket (FU) betyder at arrangementet er i samarbejde med Folkeuniversitetet.