Velkommen!

Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn.

Dette er vores hjemmeside og der kommer løbende nyt indhold. Forslag og ideer er velkomne og man må også gerne gøre opmærksom på hvis der er fejl eller forkerte informationer.
Send gerne jeres kommentarer og forslag til Cai-Erik på editor@slfhj.dk

Gotisk skriftlæsning 2019

Lørdage på datoerne 5.1. (bemærk første lørdag), 9.2., 9.3. og 13.4. kl. 10-12 i Rådhuskælderen, hvor vi læser deltagernes egne dokumenter.

Alle er velkomne.

Kom på deltagerlisten ved at maile til Per Maack på adressen per.maack@andersen.mail.dk

Workshop for slægtsforskere 2019

Historisk Arkiv's hjemmeside
To tirsdage i måneden på datoerne 8.1, 22.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 14.5., 28.5. og 11.6.  kl. 9-12 på Historisk Arkiv.

Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen.

Kontaktadresser: K... på mail kc@teka.dk eller Gerda ...  på mail gerda@logy.dk

Slægtsforskningscafé 2019

Den første torsdag på datoerne 3.-1., 7.-2., 7.-3. og 4.-4. er kl. 14.30-16.30 i det gamle rådhus med korte
oplæg om emner fra slægtsforskningen, spørgsmål, diskussion og kaffe.

Gratis adgang for alle.

Få reminder forud for caféen ved at maile til K... på adressen knudma1@gmail.com

Vinterprogrammet for Slægtsforskning’s Cafeen 2019 er skruet således sammen:

Torsdag den 3. Januar; De militære lægdsruller ved Fhv. arkivar Jørgen Clausager, Østervraa.

Torsdag den 7. Februar; Personnavnenes historie ved Arkivar Erik S. Christensen, Frederikshavn.

Torsdag den 7. Marts; Borgernes kontakt med “det offentlige” (kirke, stat, amt. kommuner, domstole mv.) - hvor fandt den sted med eksempler fra Hjørring , ved Fhv. museumsdirektør Mogens Thøgersen, Hjørring.

Torsdag den 4. April; Hele 2 emner, kom og hør om “Ingstrup projektet”, samt anvendelsen, herunder det nyeste, i det uundværlige værktøj for slægtforskere “Family Search”. Emnerne behandles af Slægtsforskerne Gerda Jensen, Vraa, og Kurt Christensen, Hjørring.

Tovholderne i Cafe'en siger mange tak for den fantastiske og dejlige opbakning i 2018, og håber naturligvis, at dette vil fortsætte i 2019.

SLFHJ: Tirsdagsmøde 9. april 2019

Tirsdag d. 9. april 2019 (FU)

Erik Kann, seniorkonsulent og slægtsforsker: På kryds og tværs i det gamle herredsfoged-arkiv.

Herreds- og byfogderne var i tiden frem til 1919 særdeles indflydelsesrige og magtfulde embedsmænd, der ikke kun havde domsmyndighed men oveni også den politimæssige myndighed for indbyggerne i deres retskreds. Denne sammenblanding er helt unik og giver anledning til et omfattende kildemateriale. I foredraget inviteres du også med til Nordjylland, hvor en voldsom familiefejde får helt uventede konsekvenser for familien på en gård uden for byen Taars.

SLFHJ: Tirsdagsmøde 26. marts 2019

Tirsdag den 26. marts 2019

Ekskursion til Vejby lokalhistoriske Arkiv.

Arkivet har til huse i Vejby gamle Skole, der ligger 1 km nord for Vejby på Vejbyvej 603.    Vejbyvej udgår mod nord fra vej 593 mellem Vrå og Børglum, hvorfra der er ca. 3 km. til Vejby.
Vi vil få en orientering om arkivet og mulighed for at kigge i dets indhold af billeder og arkivalier.
Arkivet vil sørge for vores aftenkaffe.

SLFHJ: Tirsdagsmøde 12. marts 2019

Tirsdag d. 12. marts 2019 (FU) 

Lars Kjærgaard Kristensen: Danske udvandrere i USA.      

Vores medlem har været på studietur i USA og vil fortælle om danske institutioner og arkiver, give links til lokaltbaserede dansk-amerikanske slægtsforsknings-hjemmesider og brugen af familie eller private kontakter til at spore efterkommere af danske udvandrere – alt illustreret med egne eksempler.   

SLFHJ: Tirsdagsmøde 12. februar 2019

Tirsdag d. 12. februar 2019 (FU) 

Peter Olsen, lærer og slægtsforsker: Død af unaturlige årsager.    

Ledvogterens Ane Petra blev blot 8½ år gammel, og Trine hængte sig efter 7 års ægteskab med Thomas - det kan vi læse i kirkebøgerne - men hvor kan vi finde mere om dødsårsager og bevæggrunde for selvmord? Foredraget vil vise, hvordan dødsattester, politirapporter, avisartikler samt arkivalier indsamlet af Statens Statistiske Bureau kan bidrage med oplysninger, når forfædrene døde af unaturlige årsager.

Tid og sted

Alm. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring.

Kaffe og brød kan købes i pausen ved møderne for 20 kr.

Kontingent for foreningen: 175,- kr. pr. år.

Mærket (FU) betyder at arrangementet er i samarbejde med Folkeuniversitetet.

Ekskursionen d. 26.-3. i Vejby kl. 19. Kørelejlighed kan arrangeres.

Generalforsamling 29.-1. 2019

Tirsdag d. 29. januar kl. 19.00

Generalforsamling. 

Generalforsamling.
Efter generalforsamlingen fortæller vores medlem Lis Molsen om projekt ”Fiskebakken”. Hun har taget initiativ til et erindringsværksted på Historisk Arkiv med beboere fra området, der lå syd for Sct. Olai Kirke i Hjørring. Det blev ryddet i 1960’erne og omdannet til parkeringsplads.     

Vi skal høre om idéen bag projektet og om arbejdet, der fortsat er i gang, opleve glimt fra livet og se billeder fra Fiskebakken.

Medlemsmøde - referat

Tirsdag d.4.12.2018 kl. 19.00

Julemøde v/ Agnete Birger Madsen.

”- et meget ilde berygtet Fruentimmer” 

Sted: Det gamle Rådhus.
Deltagere: 51 Slfhj og Museumsforenngen

Agnete er en kærkommen gæst i Slfhj, hvor hun flere gange har fortalt om sæder og skikke i sognene omkring og især i Hjørring og sine bøger derom. Hendes egen slægt stammer fra et utal af uægte børn og fattigfolk, især fra Sct. Hans sogn, og nu også ”et meget ilde berygtet Fruentimmer” fra Sdr. Harritslev! (Agnete har skrevet ph.d. om de uægte børn.) Nu hørte vi om Kirsten Andersdatter Kusks hårde liv og livslange kamp med myndighederne i Hjørring, og en særlig atmosfære gav det, at vi sad i det selv samme rum, som rettergang og forhør for 170 år siden havde fundet sted i, og lige oven på arresten, hvor vi i øvrigt drak kaffe og spiste julekage og alt det slik som traditionen tro hører til julemødet.
Kirsten Kusk var født i 1808 og døde 1860. Hun var mistænkt og anklaget for lidt af hvert og en hel del, især tyveri og hor. De personer, vi hørte om, levede deres liv som hårdt arbejdende arbejdskraft på de store gårde syd for byen, især Aastrup. Når man var fattigfolk, måtte man klare sig, som man bedst kunne. Autoriteterne og myndighederne: præst og degn, skolelærer, godsejer og herredsfogeden i Hjørring var ikke på fattigfolks side.
Kirsten blev separeret efter få år, men ikke skilt, for den svært drikfældig ægtemand forsvandt sporløst og efterlod Kirsten med to børn. Hun forelskede sig i en anden separeret og boede sammen med ham resten af livet, men det var jo den rene og skære utugt, som jævnligt medførte forhør og straf på vand og brød! Det kneb nu med beviserne, også dem for tyveri, for Agnete fortalte også, hvordan fattigfolk holdt sammen og ikke angav hinanden, hvis man var venner. Kirstens venner beholdt hun hele livet, og også sine børn tog hun kærligt vare på.

Rigtig mange af os har sådanne fattigfolk i slægten, som har hutlet sig igennem livet på ikke helt ærlig vis under usle forhold. Men også fattigfolk har deres ære og gør det bedste, de kan under de givne omstændigheder ----undtagen nok der, hvor sprut og spil tog overhånd.


Referent: Gunvor Johnsen

JULEGAVE


Samfundet for Dansk Genealogi og Personalhistorie ønsker alle en rigtig glædelig jul!


Hver dag i december indtil juleaften kommer der en ny vejledningsvideo for slægtsforskere og personalhistorikere på vores hjemmeside www.genealogi.dk. Her kan man se, hvordan man arbejder med gamle kort, realregistre, skøde- og panteprotokoller, svenske arkivalier og meget meget mere … Du får også nogle gode fif til at undersøge, om du er efterkommer efter Gorm den Gamle.

Videoerne kan fra den 1. december findes her: https://genealogi.dk/index.php/julekalender.html

 Med julehilsner

Samfundets bestyrelse

JULEMØDE!

Julemødet tirsdag den 4. december med Agnete Birger Madsen finder sted i byrådssalen på det gamle rådhus på Torvet i Hjørring. Desværre var stedet ikke kommet med i programmet for 2. halvår 2018.

Bemærk at vores nye landsorganisation Danske Slægtsforskere frem til nytår har et specielt tilbud om medlemskab frem til 31.12. med 3 numre af bladet Slægtsforskeren.
Personligt medlemskab er en betingelse for at modtage fremtidige blade.

Tilmelding finder man på www.slaegtogdata.dk – bliv medlem nu – dsshop.dk – bliv medlem/”slægtsforskeren” i grøn bjælke – medlemstilbud 62,50 – køb – til kassen.

Medlemsmøde - Referat

Tirsdag d. 14. november 2018

Bidrag til jævne folks levnedsbeskrivelse  i første halvdel af 1800-tallet

v/ arkivar og seniorforsker Asbjørn Romvig Thomsen

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: ca. 30

Asbjørn Romvig Thomsen, fotograf Flemming HansenDa Asbjørn gik i 8. klasse, var historielæreren en dag syg. Vikaren tog klassen med på besøg på Landsarkivet i Viborg. Asbjørn blev så fascineret, at vejen hermed var banet til hans for hans karriere som arkivar og seniorforsker på Rigsarkivet i Viborg.
Han har udgivet bøgerne:” Uægte børn – udstødte eller integrerede”, ” Lykkens smedje” og ”Sociale relationer i en brydningstid”.
Foredraget bygger på en mikrohistorisk undersøgelse i Junget, Torum og Selde sogne i Salling, dækkende 1 0/00 af landets befolkning og areal.
Population: børn født i de 3 sogne 1750-1830, deres forældre, bedsteforældre, ægtefæller og svigerbørn. 
Kildemateriale: Fødsel, vielse, død, familiære relationer, næringsvej, adgang til jord. Formue. Sociale relationer.”Sallingdatabasen”. 
Det historiske skelet: kirkebøger ( bl. a. hvor ofte er en person fadder/hvem er faddere til hans egne børn), folketællinger. Stamtavlen.
Kød på skelettet: 
Almindelige kilder (findes om alle): Erhverv, ejendom, højde, skifte. I undersøgelsen ejede 6 personer med indbyrdes) familierelationer, 80 % af den samlede formue. Netværk i sognet. Fæster/selvejer. 
Ualmindelige kilder: Enkeltsager som fx fadderskabssager (udlagt barnefader har ofte samme fornavn som biologisk far), fængselssager, fattigsager, korrespondance med myndighederne, separationspapirer.
Har man kriminelle aner, er lykken gjort.
En god biografi:
1. Samle alle kilderne
2. Sammenlign med naboers liv
3. Sammenhold med de lokale og regionale omgivelser.

Et spændende foredrag, der blev levendegjort ved eksempler fra Asbjørns slægt.


Referent: Lise Surland

Medlemsmøde- referat

Tirsdag d. 30. oktober 2018

Samarbejdsmøde

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 11

Traditionen tro startede mødet med, at hver enkelt deltager fortalte om, hvad han/hun er optaget af for tiden. – Det er dog ikke et krav for deltagelse i samarbejdsmødet, at man har noget at fortælle. Det er tilladt at lytte og deltage i den generelle snak. –

Som altid kom vi vidt omkring:
Rejse til USA for at finde slægtninge, der stammer fra bl. a. Tårs og Løkken
Lægdsrulleprobkemer
Folketællinger
Opsøge slægtninge og optage samtaler på bånd
Maleri af slægtsgård
Hjørring 1855
Fordelen ved at have slægten organiseret i et slægtsprogram
Barnebarn på 13 med begyndende interesse for slægten
Tømning af faders hus. Sortering af papirer. Tanker om etikken i at læse afdø-des breve
Selvmord
Druknehuset
DNA –test
Workshoppen går godt. Der kommer jævnligt nye deltagere
Kortlægning af Ingstrup og omegn i samarbejde med egnssamlingen i Saltum
Tipoldefar, udvandret til Australien? New Zealand? Kan man søge på netttet?
Bedsteforældres breve, der beskriver dagligdagsting som f. x. den månedlige storvask
Mediastream: aviser, der er lukkede, men ikke overtaget af andre, kan ses på til 1962
Undervejs blev der ivrigt kommenteret og givet gode råd.

Referent: Lise Surland