Workshop for slægtsforskere 2019

Historisk Arkiv's hjemmeside
To tirsdage i måneden på datoerne 10.9, 24.9., 8.10., 22.10., 12.11., 26.11. og 10.12. kl. 9-12 på Historisk Arkiv.

Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen.

Kontaktadresser: kc@teka.dk eller gerda@logy.dk