Workshop for slægtsforskere 2021

Historisk Arkiv's hjemmeside
To tirsdage i måneden på datoerne 24.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11. og 14.12. kl. 9-12 på Historisk Arkiv. 

Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen. 

Kontaktadresser: kc@teka.dk eller gerda@logy.dk