Workshop for slægtsforskere 2022

Historisk Arkiv's hjemmeside

To tirsdage i måneden på datoerne 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 12.4., 26.4., 10.5., 24.5. og 14.6. kl. 9-12 på Historisk Arkiv. 

Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen. 


Kontaktadresser: kc@teka.dk eller gerda@logy.dk