Workshop for slægtsforskere 2019

Historisk Arkiv's hjemmeside
To tirsdage i måneden på datoerne 8.1, 22.1., 12.2., 26.2., 12.3., 26.3., 9.4., 23.4., 14.5., 28.5. og 11.6.  kl. 9-12 på Historisk Arkiv.

Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen.

Kontaktadresser: K... på mail kc@teka.dk eller Gerda ...  på mail gerda@logy.dk