Referat: Generalforsamling

Tirsdag d. 23. januar 2024
Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 21
Referent: Lise Surland


 1. Valg af dirigent: Jens Peter Fage, som konstaterede, at alle formalia var i orden vedr. afholdelse af generalforsamling.
 2. Formandens beretning: Formanden, Per Maack Andersen, aflagde beretning.
 3. a. Kommentarer:  

  • Gerda fortalte om forsøg på ændring af workshoppen. Man gik tilbage til det oprindelige koncept.
  • Per har forsøgt at kontakte ældresagen vedr. fælles introduktionseftermiddag for nybegyndere. Det er ikke lykkedes.
  • Forslag om mentorordning.
  • Tak til Per for 40 år som formand.

  Beretningen blev godkendt.

 4. Kassereren, Jan Rasmussen, gennemgik regnskabet 2023, som blev godkendt.
 5. Indkomne forslag: Ingen.
 6. Budget for 2024 og fastsættelse af kontingent: Både budget 2024 og uændret kontingent på 175 kr. blev godkendt.
 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Jan Rasmussen, Gunvor Johnsen og Lise Surland blev alle genvalgt.
 8. Valg af Suppleant: Knud Møller Andersen blev genvalgt.
 9. Valg af Revisor: Anna Lise Christoffersen blev genvalgt.
 10. Eventuelt: 

 • Nordjyskes avisarkiv: SLFHJ betaler grundabonnement på 500 kr. Medlemmer af foreningen kan få abonnement for 250 kr. Man skal henvende sig til Jan Rasmussen.
 • Traktementet i pausen vil fremover være: Små rullepølsemadder, øl, sodavand og postevand. Pris 25 kr. Kathe Larsen sørger for, at det kommer op.
 • Kontingent, 175 kr. indbetales på MobilePay 3927VT eller Sparekassen Danmark: reg.nr.: 9070 Konto: 1625905717

Efter generalforsamlingen fortalte Jan Rasmussen om Vennebjerg Mølle, dens ejere gennem årene, bl. a. maleren Johannes Hofmeister og møllelauget. 

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig:

 • Formand: Per Maack Andersen
 • Kasserer: Jan Rasmussen
 • Sekretær: Gunvor Johnsen
 • Sekretær: Lise Surland
 • Bestyrelsesmedlem og webmaster: Kathe Larsen

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.