Slægtsforskningscafé 2021

Den første torsdag på datoerne 2.9., 7.10., 4.11. og 2.12. kl. 14.30 - ca. 16 i det gamle rådhus med korte oplæg om emner fra slægtsforskningen, spørgsmål og diskussion. 

Gratis adgang for alle. 

Få reminder forud for caféen ved at maile til jebrasmussen@gmail.com
Efterårets andet foredrag i Slægtsforsknings Cafe'en.

Torsdag den 7. oktober klokken 14.30 til 16.30 i Det Gamle Rådhus, Hjørring.

 Overskrift:

 Maren Olufsdatter – gift med 4 præster

Rubjerg Maarup sogne 1618-1707

 
Thorkild Christensen vil fortælle om sin 7x tipoldemor der levede i 1600-tallet, og blev gift med 4 præster i samme kald i Rubjerg-Mårup sogne. Nok var det normalt den gang, at en præsteenke blev gift med den næste præst i kaldet - men 4 gange! Thorkild har fundet frem til hendes familieforhold, og giver også en beskrivelse af de forhold hun levede under, og det samfund hun levede i, et samfund med krige, brandbeskatninger, sandflugt og fattigdom, og hvor Danmark var på randen af udslettelse.     

 
På grund af renovering af facaden på Det gamle Rådhus, er indgangen flyttet til Rådhusets sydside, ad køkkendøren i gårdhaven.