Gotisk Skriftlæsning 2021

Lørdage på datoerne 11.9., 9.10., 13.11. og 11.12. kl. 10-12 i Rådhuskælderen, hvor vi læser deltagernes egne dokumenter. 

Alle er velkomne, kom på deltagerlisten ved at maile til per.maack@andersen.mail.dk .            

        Workshop for slægtsforskere 2021

Historisk Arkiv's hjemmeside
To tirsdage i måneden på datoerne 24.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11. og 14.12. kl. 9-12 på Historisk Arkiv. 

Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen. 

Kontaktadresser: kc@teka.dk eller gerda@logy.dk 

Slægtsforskningscafé 2021

Den første torsdag på datoerne 2.9., 7.10., 4.11. og 2.12. kl. 14.30 - ca. 16 i det gamle rådhus med korte oplæg om emner fra slægtsforskningen, spørgsmål og diskussion. 

Gratis adgang for alle. 

Få reminder forud for caféen ved at maile til jebrasmussen@gmail.com
Efterårets andet foredrag i Slægtsforsknings Cafe'en.

Torsdag den 7. oktober klokken 14.30 til 16.30 i Det Gamle Rådhus, Hjørring.

 Overskrift:

 Maren Olufsdatter – gift med 4 præster

Rubjerg Maarup sogne 1618-1707

 
Thorkild Christensen vil fortælle om sin 7x tipoldemor der levede i 1600-tallet, og blev gift med 4 præster i samme kald i Rubjerg-Mårup sogne. Nok var det normalt den gang, at en præsteenke blev gift med den næste præst i kaldet - men 4 gange! Thorkild har fundet frem til hendes familieforhold, og giver også en beskrivelse af de forhold hun levede under, og det samfund hun levede i, et samfund med krige, brandbeskatninger, sandflugt og fattigdom, og hvor Danmark var på randen af udslettelse.     

 
På grund af renovering af facaden på Det gamle Rådhus, er indgangen flyttet til Rådhusets sydside, ad køkkendøren i gårdhaven.

Tid og sted

Alm. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring. 

Ekskursionen 28.9. kl. 19 ved arkivet på det tidligere rådhus, Jørgen Fibigersgade 26 i Hirtshals. 

Foredraget 10.11. i bibliotekets mødesal i Metropol, Østergade 30 i Hjørring. 

Kaffe og brød kan købes i pausen ved møderne for 25 kr. 

Opdateret 27. august 2021