Gotisk Skriftlæsning 2021

Lørdage på datoerne 11.9., 9.10., 13.11. og 11.12. kl. 10-12 i Rådhuskælderen, hvor vi læser deltagernes egne dokumenter. 

Alle er velkomne, kom på deltagerlisten ved at maile til per.maack@andersen.mail.dk .            

        



Workshop for slægtsforskere 2021

Historisk Arkiv's hjemmeside
To tirsdage i måneden på datoerne 24.8., 14.9., 28.9., 12.10., 26.10., 9.11., 23.11. og 14.12. kl. 9-12 på Historisk Arkiv. 

Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen. 

Kontaktadresser: kc@teka.dk eller gerda@logy.dk 

Slægtsforskningscafé 2021

Den første torsdag på datoerne 2.9., 7.10., 4.11. og 2.12. kl. 14.30 - ca. 16 i det gamle rådhus med korte oplæg om emner fra slægtsforskningen, spørgsmål og diskussion. 

Gratis adgang for alle. 

Få reminder forud for caféen ved at maile til jebrasmussen@gmail.com


Tid og sted

Alm. møder kl. 19 i Forsamlingsbygningen, Østergade 9 i Hjørring. 

Ekskursionen 28.9. kl. 19 ved arkivet på det tidligere rådhus, Jørgen Fibigersgade 26 i Hirtshals. 

Foredraget 10.11. i bibliotekets mødesal i Metropol, Østergade 30 i Hjørring. 

Kaffe og brød kan købes i pausen ved møderne for 25 kr. 

Opdateret 27. august 2021