Referat: Arkivbesøg

        

Tirsdag d. 26. september 2023

Arkivbesøg Lokalhistorisk Arkiv for Vittrup og Omegn


Deltagere: 8 + 3 lokale
Sted: Lokalhistorisk Arkiv for Vittrup og Omegn.
Referent: Lise Surland

Mon ikke dette er landets mindste arkiv?
Men at lokalerne er små, betyder ikke, at engagementet er tilsvarende lavt.
Arkivleder Poul Erik Kammer fortalte om arkivets spæde start for 27 år siden i et pri-vat hjem. Herfra flyttede det til lokaler på Vittrup Efterskole. Da den gik konkurs, flyttede arkivet til de nuværende lokaler, der ejes af borgerforeningen. I øjeblikket er huslejen, at en af de frivillige holder omgivelserne, men der er søgt Hjørring Kommune om tilskud til husleje.

På arkivet modtages ikke genstande, men kun arkivalier, som bestyrelsen og de fri-villige arbejder flittigt med at registrere på Arkibas. Man har modtaget en stor mængde aviser, der nu gennemgås og registreres. Ligeledes er bestyrelsen og 3 frivillige i gang med at registrere landejendomme, hvoraf en del har hørt under Børglum Kloster. De er nu klar til at blive lagt på Arkibas. De frivillige vil gerne fort-sætte med at registrere husene i Vittrup. Arkivet har 2000-3000 registreringer på Arkiv.dk. Indleverede gårdmalerier gemmes kun, hvis man kender gårdene.

Poul Erik Kammer understregede, at selv om der ikke kommer mange besøgende i arkivet, er det vigtigt, at det er bemandet med folk der er lokalkendte.

Vittrup opstod, da jernbanen kom, som stationsby med bl. a. telefoncentral og en del butikker. Den sidste købmand lukkede i 2016.
Vittrup Kirke, hvor der kun er gudstjeneste en gang om måneden, hører under Børglum Sogn.

På opfordring fra Poul Erik Kammer fortalte Jan om Vennebjerg Mølle, og Peer fortal-te om Slægtshistorisk Forening for Hjørring og Omegn ( fra Skagen til Aalborg) og vores mange aktiviteter: Foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet og Bibliote-ket, slægtscafé, workshop, gotisk håndskrift, DNA-gruppe, samt et godt samarbejde med arkivet.

Og så var der kaffe med Pers dejlige arkivkringle.

Det er altid spændende at, hvor forskellige de lokalhistoriske arkiver er, bare inden-for det forholdsvis lille område, vi kan nå ud til på en tirsdag aften.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.