Medlemsmøde, referat

Tirsdag d. 24. oktober 2017 kl. 19.00

Samarbejdsmøde

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 15

 Mødet  startede med, at hver deltager fortalte om, hvad han/hun var optaget af for tiden. Selv om de fleste havde deres aner i det Nordjyske, kom vi vidt omkring, både geografisk og med hensyn til, hvem anerne var og hvad de havde  bedrevet.
Der blev fortalt om:

 • Kilder til historien om oldefar, den radikale debattør Christian Ledet. 
 • Valgmenighedspræst Bertelsen, Vrå.
 • Tyven, der først kom på vand og brød i Hjørring Arrest og senere havnede i Viborg Tugthus.
 • Affotografering af skifter på Rigsarkivet i Viborg.
 • Fortællinger og affotografering af fotos hos en 98-årig moster.
 • Forskning i Sønderjylland, hvor der er skrevet meget lidt. Det danske hovedbibliotek i Flensborg kan måske hjælpe.
 • Foto der skulle dateres og personerne identificeres.
 • Familier med mange uægte børn. I en familie blev fædre fundet i overpræsidiet.
 • Modehandlersken, der lukkede butikken i Lemvig og rejste udenbys for at føde sin datter. Vendte tilbage og genåbnede butikken. Ingen fader omtalt og der blev ikke søgt om bidrag.
 • Løkkens Vejkro gennem 150 år
 • Vendsysselslægter på Gerdas hjemmeside: Gerdalogy.dk 


Efter kaffen, hvor snakken gik livligt, fik vi en orientering om DNA test og hvad den kan bruges til.

Referent: Lise Surland