Medlemsmøde - referat

Tirsdag d. 25. 2018 kl. 19.00
v/ Kirsten Sanders

Om den nu gennemførte sammenslutning af SSF og DIS-Danmark i DS

Sted: forsamlingshuset
Deltagere: 24

Kirsten var formand i SSF, paraplyorganisationen for slægtshistoriske lokalforeninger og
næstformand i DIS-Danmark, en organisation som optog individuelle medlemmer og som arbejdede for at styrke digitalisering og brug af data ved slægtsforskning. Kirsten gjorde rede for, at det tidligere var svært at få f.eks. Rigsarkivet i tale, fordi vi var to meget forskellige organisationer med forskellige dagsordener. Nu står vi meget stærkere, hvad man allerede kan se resultater af i samarbejdet med div. arkiver. Vi er som interessenter langt den største brugergruppe, og den nye organisation, hvor vi alle står samlet, kaldet DS (Danske Slægtsforskere), har alene til formål at udvide gruppen af slægtsforskere og gøre arbejdet hjemme ved computeren nemmere i de allerede kendte kilder og at tilføje uanede nye på nettet.
Det årligt støttebeløb, som Slfhj modtager fra DS, vokser med antallet af personer, der melder sig ind i DS. Det alene kunne være en god grund til at gøre det, men den vigtigste er dog, at vi alle er flittige brugere og har stort udbytte af det arbejde, som den nye organisation påtager sig. For at se, hvad der faktisk arbejdes på for pengene, er Kirsten Sanders OH at finde her på hjemmesiden.

Vær opmærksom på, hvis du melder dig ind nu, at så får du medlemskab for resten af 2018 samt 3 numre af Slægten (som er en del af medlemskabet) samt div. andet materiale for kun 62.50 kr. NB Foreningen er en non-profit-forening.

Referent: Gunvor Johnsen.


Kirsten Sanders præsentation kan hentes her - klik her!