Sommerudflugt til Sæby Museum


Medlemsmøde
Tirsdag d.28.maj 2019 kl. 19.00

Rundvisning ved museumsinspektør Jens Tidemann

Sted: Sæby Museum
Deltagere: 25


Sæby museum har i år 100 års jubilæum. I den anledning handler de aktuelle udstillinger om, hvordan man i tidens løb har haft forskellige måder at fremvise genstandene på, og hvad man har lagt vægt på at samle ind over tid.
Museets begyndelse siger meget: En udstilling på kurbadehotellet af gammelt bohave medførte en stor indlevering. Alt hvad der var ”gammelt” var vigtigt uden hensyn til alder eller proveniens, og intet blev registreret, hverken giver, sted, brug eller alder. Og udstillingen så ud derefter: hylder fyldt med usorteret materiale. Siden kom der mere styr på det, der var jo ingen grund til at have 5 høvle og 6 Madam Blå. I takt med at lokalerne blev bedre fra et lille lokale på skolen til gymnastiksalen til nuværende Konsul Ørums gård, først sammen med turistforeningen, siden i egen ret. Der blev ryddet op og ud. Materiale, der ikke var ”kendt” og ikke lokalt røg først. På nuværende tidspunkt er man nået til sammenlægning og specialisering med Bangsbo i Frederikshavn og Fortidsminderne i Skagen, så Sæby tager sig af turisme, Frederikshavn tager sig af skibsbygning og Skagen af strandinger, nu under det fælles navn Kyst museet. Forgængeren tidsmæssigt for dette var en øget fokusering på temaer i udstillingerne. Omkring 2010 var tendensen dog nærmest, at alt skulle digitaliseres og vises på skærme, ja man kunne næsten undvære genstandene selv. Den holdning er heldigvis ved at forsvinde til fordel for mere ”hands-on”, men Sæby Museum har to meget relevante, interessante og velopbyggede skærmvisninger om hhv. kalkmalerierne i Sæby Kirke og historierne om Sæbygård.
Om turismen i Sæby: siden 1890’erne var der en stigende interesse for friluftsliv og badeferier og sundhed. Sæby havde en dejlig strand og en jernkilde og smukke bøgeskove ganske tæt ved. Skovene tiltrak malerne, så der også i Sæby var en malerkoloni, som dog ikke var fastboende. Deres malerier af det idylliske område  -og bare dette at der var nogle kendte mennesker man kunne rende på- tiltrak andre turister, og malerierne kom jo ud i hele landet som, for byen, ganske gratis reklame. Museet har en fin lille samling af disse malerier og interessante genstande fra jernkilden, bl. a. et helt rustfarvet glaskrus med rustfarvet glassugerør. Det har været godt for blodprocenten i en anæmisk tidsalder efter jerngryderne! I øvrigt var der en kildekone ved kilden så længe som op til midten af 1960erne.


Referent: Gunvor Johnsen