SLFHJ Tirsdagsmøde 10. marts 2020

Arkivar Mette Seidelin:

Inden for hjemmets fire vægge. Husspektakler og vold ca. 1900-1970.

Vi skal tilbage til de gode gamle dage, hvor kønsrollerne stod knivskarpt: Mor gik hjemme og far gik på arbejde – i hvert fald ideelt set. Familiens ve og vel blev i denne periode i stigende grad understøttet af staten, samtidig med at også ligestillingen kom i fokus. Derfor er det på mange måder paradoksalt, at staten glimrede ved sit fravær, når familielivet gik galt, og far slog mor.
I foredraget skal vi dykke ned i politiets arkiver for at se nærmere på, hvad der kunne foregå inden for hjemmets fire vægge. Fokus er rettet mod husspektakler. Sagerne kan fortælle os om voldens og ufredens mange former i familielivet, og de giver indblik i, hvordan myndighederne håndterede denne type problemer i familien – men sagerne fortæller også en interessant historie om, hvordan hverdagen burde have været, og hvilke idealer om ”den gode hustru” og ”den gode ægtemand” parterne ikke havde formået at leve op til.