Workshop for slægtsforskere 2020

To tirsdage i måneden på datoerne 14.1., 28.1., 11.2., 25.2., 10.3., 24.3., 14.4., 28.4., 12.5., 26.5. og 9.6. kl. 9-12 på Historisk Arkiv.
Udveksling af erfaringer, gensidig hjælp og støtte i et uformelt socialt samvær over en kop kaffe om arbejdet med slægtsforskningen.

Kontaktadresser: kc@teka.dk eller gerda@logy.dk