Referat - Medlemsmøde

Tirsdag d.10.02. 2020 kl. 19.00

Vold indenfor hjemmets fire vægge 1945-1970

v/Mette Seidelin, Rigsarkivet.

Sted: forsamlingshuset
Deltagere: 29

Hvad er husspetakler egentlig for noget? Råber man bare op? Er det OK at smide fjernsynet ud af vinduet? Må man stikke konen et par flade? Må man måske ligefrem give konen et tiltrængt lag bank? Det blev vi meget klogere på under aftenens foredrag. Ja, man må råbe, og ja man må smide rundt med tingene, det hører under ordenspolitiet, men nej, vold er forbudt, og hører og hørte under kriminalpolitiet… eller er det nu sådan ude i de små hjem?  Var det sådan?

Holdningen til vold i hjemmet ændrede sig drastisk med kvindebevægelsens vækst omkring 1970, men hvordan var situationen i samfundet inden da? Mette havde gennemgået 428 sager, der var registreret som husspetakler og 46 voldssager i Odense Politikreds fordelt på 3 år sidst i 40erne og 3 år sidst i 50erne samt brevkasserne i Familiejournalen de relevante år. Også 111 sager, 1912-18, tilfældigt fundet fra Københavns Politikreds, Ordenspolitiet, var inddraget. Der var selvfølgelig sager, der bare var fuldemandskasten rundt med tingene og skænderier om penge og husførelsens elendighed, men ganske mange af husspetaklerne indeholdt også vold mod kvinder. (Også få mod mænd! De var ikke blevet undersøgt nærmere og indeholdt sikkert et stort, flovt mørketal.) Ud over Mettes gennemgang af en række sager fik vi udleveret 6 sager, hvor vi selv skulle vurdere, hvorfor disse ikke blev sendt videre til kriminalpolitiet. Det gav en vældig snak ved bordene og bagefter med Mette.
     
I sagerne var der noget, der gik igen: mændene syntes, at kvinderne havde fortjent hvad de fik: de var dovne, sløsede, passede ikke huset, maden var ikke parat, når de kom hjem, og børnene blev ikke passet ordentligt. Kvinderne angav drukkenskab og skænderier om børn og familiemedlemmer som årsag til balladen. Politiet blev oftest hidkaldt for at hidse parterne ned og gik så igen, når parterne havde lovet at holde fred.
     
Hvorfor sendte betjenten ikke sagerne videre til kriminalpolitiet, når de skulle efter loven? Var han doven? Havde han ondt af manden med den kone? Ville han ikke skabe mere ballade i hjemmet?
Ganske få kvinder ville gå videre med skilsmisse, men næsten ingen vil have politiet til at gøre mere. En enkelt nat i detentionen for at sove rusen ud, måske?

Af de 428 husspetakelsager indeholdt de 264 vold. Af dem blev 14 forelagt kriminalpolitiet, 5 heraf blev undersøgt nærmere og én blev dømt.
En god aften med vældig debat.Referent: Gunvor Johnsen