Den glemte inkvisition

 Tirsdag den 17. november (FU)

Lars Andersen, historiker Aalborg Universitet: Den glemte inkvisition

- Forbryderbander, kriminaldommere og 1800-tallets hemmelige retsvæsen i Danmark.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med biblioteket, hvis mødesal benyttes.