Generalforsamling

Formandens beretning for året 2022

COVID-19 er nu blevet nedgraderet til en infektion på linje med influenza, og krig, inflation og ny regering har næsten fået os til at glemme, at Forsamlingsbygningen for et år siden var lukket, så vi måtte udskyde generalforsamlingen til april. Vi fik da besluttet nye vedtægter, som var nødvendiggjort af pengeinstitutternes hvidvaskregler. De kan ses på vores hjemmeside. Hugo Kristensen fortalte efterfølgende om Martinus Rørbyes rejse i Vendsyssel i 1833 illustreret med hans egne akvareller, hvor man f.eks. kunne se Tolne bakker som et træløst hedelandskab. Også Skagen besøgte han. Byens opståen og historie før malerne hørte vi om i februar, og selv besøgte vi lokalarkivet i byens gamle arrest. Birgit Løgstrup fortalte om pigerne i stavnsbåndstiden, som ikke var bundet til fødesognet som karlene, men af deres køn, og endelig havde vi fællesforedrag med biblioteket om tiden før retsreformen 1919 ved Lars Andersen fra Aalborg. Det gik jeg selv glip af som isoleret med Corona

Sommerudflugten fik vi igen arrangeret den sidste dag i maj. Turen gik til Vennebjerg Kirke, hvor Jan Rasmussen viste rundt i flot forårsvejr. Bagefter kørte vi til Lønstrup, hvor kaffe og kringle blev nydt.    

Efter sommerferien havde vi møder om faderskab, alimentation og skilsmisse med Svend-Erik Christiansen, DNA og slægtsforskning ved DS-formand Kirsten Sanders og husmænd gennem tiderne fortalt af Peter Korsgaard. Med to års udsættelse lykkedes det at afvikle julemødet med Erik Kann. Han viste os, hvad nysgerrighed og vedholdenhed kan føre til af slægtshistoriske ”krøller”. Ekskursionen gik til lokalarkivet i Gærum, og samarbejdsaftenen tog Lise Surland sig af i caféen i Forsamlingsbygningens stueetage. Alle 7 foredrag i den forgangne sæson var arrangeret i fælles-skab med Folkeuniversitetet, som ordner alt det praktiske. Vi deltager fast i deres to årlige komitémøder.

Efter generalforsamlingen i april konstituerede bestyrelsen sig med Jan Rasmussen som ny kasserer, da Erik Christiansen ønskede at blive frigjort fra arbejdet med regnskab og udsendelse af mails til medlemmerne. Tak til Erik for 24 års arbejde med vores pengesager. Overdragelsen viste sig at være en vanskelig proces, som vores webmaster Cai-Erik Andersen til sidst var behjælpelig med. Men det betød, at kontingentopkrævningerne til de medlemmer, der ikke havde betalt ved møderne i april, først blev udsendt i efteråret. Sammen med Corona-afmatningen, som mange foreninger har oplevet, er det nok årsagen til et fald i antallet af medlemmer, som nu udgør 96. Vi må gøre en aktiv indsats i de velfungerende aktiviteter Slægtscafé, Workshop og på skriftlæsning for at skaffe nye medlemmer. På en seniormesse, som Hjørring Kommune arrangerede i oktober, fik vi udbredt kendskabet til slægtsforskningen gennem snak og hjælp til mange besøgende, og vi kom med på kommunens foreningsoversigt. Heldigvis er der fortsat sorte og ikke røde tal på regnskabet.

Jeg deltog i Danske Slægtsforskeres årsmøde, men havde ikke mulighed for at være med ved lokalforeningsrådsmødet. DS fungerer rigtig godt med en informationsrig hjemmeside slaegt.dk, det tilbagevendende efterårskursus, mange nye skanninger af nyttige bøger for os i Danske slægtsforskeres Bibliotek og et flot medlemsblad. Vi kan kun opfordre til at tegne sig som medlem og derved bidrage til, at vores tilskud fra DS øges.  

Tak til bestyrelsen for veludført arbejde i det forgangne år. Gunvor og Lise laver læseværdige referater fra møderne, som kan ses på hjemmesiden. Webmaster har besluttet at sløjfe Facebook-gruppen, fordi der var meget ringe trafik. Men Museumsforeningen har mange aktiviteter, hvortil vi har adgang. Dem medtager Cai-Erik også, så tak til ham for arbejdet med hjemmesiden. En tak skal også lyde til arrangørerne af slægtscafé, Workshop, kaffelav og Knud Møller Andersen, som administrerer medlemmernes adgang til Nordjyske Avisarkiv gennem foreningens licens. 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.