Referat: Historiker Tommy P. Christensen: FOTOGRAFIER

Tirsdag d. 11. april 2023 kl. 19.00

Forsamlingsbygningen                       

Deltagere: 26

Referent: Gunvor Johnsen 


Dagens bedste bemærkning:

Nybegyndere tror altid, at det vigtigste er at komme i gang med at finde aner. Det er det ikke. Bøgerne løber ingen vegne. Men det gør mennesker. Det vigtigste er at møde op hos alle relevante personer, gamle familiemedlemmer, kusiner og fætre, gamle klassekammerater og arbejdsfællesskaber og få sat navne og anledninger på gamle billeder. Så kan der måske også komme årstal og historier på nu og ellers senere. Hvem, Hvad, Hvor og Hvornår er evigt gyldige, når man arbejder med fotos. Og husk, at den, der mangler på familiebilledet, kunne være fotografen. Vi er mange, der ærgrer os over det, vi aldrig fik spurgt om og opklaret i tide. 

Ødelæg ikke billederne. Brug en blød blyant til at skrive et nummer et diskret sted på bagsiden og før en nummerliste med oplysninger. Tag en kopi eller brug madpapirsmetoden til gruppebilleder. Så er der gjort en god begyndelse. Husk også, at når vi er væk, så er alle vores billeder på telefonen også væk, så få printet ud og skriv oplysninger op i tide.

Andet der kan tidsfæste et billede: Frisurer, tøj, hattetyper, bilnumre (før 1958 eet bogstav for amt), bil-, bus- og sporvogns typer. Personernes levetid, fotografens arbejdsperiode. (Pas på Elfeldt, han udgav andres billeder, også nogle meget ældre end han selv.)  Selve fototypens opfindelsestidstidspunkt og ankomst til Danmark. Måske er der opbevaret fotos fra den relevante fotograf.

Portræteftersøgning: 

  1. Det Kgl. Biblioteks portrætregistrant (også mange almindelige mennesker). 
  2. De forskellige er-hvervs Stat. 
  3. Dansk biografisk Leksikon, 3. udgave bind 16, har et totalt register over personer i alle udgaver. I artik-lerne henvises til, hvor der hænger billeder af personerne. 
  4. Der blev i 1800tallet malet mange portrætter, så opsøg bøger om portrætmalerne. Især Jens Juhl og C.A.Jensen malede oceaner af borgere (Claus M. Smidt: En guldaldermalers skæbne. Portrætmaleren C.A.Jensen). På www.kulturarv.dk/kid/soegkunstner.dk kan man finde henvisning til portræt-malere og deres portrætterede. 
  5. www.Danmarkskirker.natmus.dk/danmarks-kirker med mange præster.  
  6. lokalarkiver.

Om mode: 

  1. Nationalmuseet. Danske dragter, Moden 1840-1890. Arnold Buscks forlag. 
  2. På de ovenfor omtalte portrætmalerier kan man se mange typer hovedtøjer. 
  3. Det engelske forlag Shire har udgivet nogle meget velillustrerede små bøger om f. eks. Fashion in the 1920s og Edwardian Fashion.  
  4. Brudebilleder gennem 100 år. Bruden var i sort. Slægten nr. 46 juli 2012 s. 7-16.

Har man interesse i fototyper, så er der et fotomuseum på den Sorte Diamant i Kbh. Også Bornholm Museum har lister over fotografer og lign. Vores eget museum i Hjørring har lige nu en udstilling om 10 kvindelige fotografers virke 1872-1925. Fotohistorie kan også findes på
www.photo-gallery.dk/fotohistorie, ligesom Makadams Förlag har udgivet en tommetyk bog: Ett Medium för Visuel Bildning, som kan anbefales.

Foredragsholderen sendte mange interessante bøger rundt, men da han var kommet helt fra Malmø, havde han kun kunnet medbringe en lille andel af sit righoldige bibliotek. Tommy har lagt hele sin litteraturliste på sin hjemmeside, og den er værd at gæste.  https://sites.google.com/site/tommypers/home 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Bemærk! Kun medlemmer af denne blog kan sende kommentarer.