Slægtsforskningscaféen 2018

Den første torsdag på datoerne 4.10., 1.11. og 6.12. kl. 14.30-16.30 i det gamle rådhus med korte oplæg om emner fra slægtsforskningen, spørgsmål, diskussion og kaffe. Gratis adgang for alle. Få reminder forud for caféen ved at maile til knudma1@gmail.com

4 oktober. 
Løkkens bygningshistorie, ved fhv. trafikchef Hans Fink, Løkken. Efter dette indlæg, besøg hos naboen til Det Gamle Rådhus, nemlig Historisk Arkiv, hvor der serveres kaffe og Arkivar Helle Thrane vil vise rundt.

1 november. 
Besøg på Læsesalen på Rigsarkivet (tidligere Landsarkivet) i Viborg.

6 december.
Skolearkivalier ved Arkivar Lone Venderby, Kommunearkivet i Hjørring.