Medlemsmøde - referat

Tirsdag d. 11.09.2018

Sådan skriver du en bog om din families liv

v/ Anne Holm Christensen
Historiker og forfatter
Sted: Forsamlingsbygningen
Slfhj og FU
Deltagere: 30

Anne startede med at fortælle om Else Marie, der opbevarede al sin forskning i mapper – en hel trailer fuld. Da hun pludselig blev kørt ihjel, var hendes mand nær ved at køre det hele på lossepladsen, men en kusine reddede alle mapperne og afleverede den på arkivet Albertslund.
Ud fra sine 3 bøger beskrev Anne forskellige måder at skrive en slægtsfortælling på. Fælles for dem alle er, at man skal holde sig målet for øje.
Caroline Jönsson foregår år 1800 – 1965. Det er en fremadskridende fortælling om både nogle konkrete personer og om, hvad der skete på egnen.
St. Thomas Mysteriet foregår 1872 – 1900. Her er brugt berettermodellen: Anslag – præsentation – uddybning – point of no return – konfliktoptrapning – klimaks – udtoning. En roman med grundlag i virkeligheden,
Vores liv foregår 1920 – vores tid. Den indeholder interview af 13 gamle mennesker.
Uanset hvilken metode, man anvender, må der indsamles stikord. Man må beslutte, hvor meget , der må digtes, for at binde historien sammen. Fortælling i nutid virker mere dramatisk end i datid. Er der din familie eller en familie. Skriv løs fra 1. til sidste kapitel. Det giver bedre flow i fortællingen. Gennemskriv flere gange og få læst grundig korrektur.
Og så kommer alt det praktiske: Husk litteraturliste. - Indsættes billeder, skal man være opmærksom på ophavsret. - Opsætning kan laves i Publisher. - Eget forlag/professionelt forlag. - ISBN? - Bogformat. - Omslag. - Forord. - Bagsidetekst. - beregning af pris. - Pligtaflevering til Det Kongelige Bibliotek eller Statsbiblioteket i Aarhus.
Man kan jo også bare vælge at skrive til sig selv og sine nærmeste og samle historierne i ringbind.

Referent: Lise Surland