Medlemsmøde - Referat

Tirsdag d. 14. november 2018

Bidrag til jævne folks levnedsbeskrivelse  i første halvdel af 1800-tallet

v/ arkivar og seniorforsker Asbjørn Romvig Thomsen

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: ca. 30

Asbjørn Romvig Thomsen, fotograf Flemming HansenDa Asbjørn gik i 8. klasse, var historielæreren en dag syg. Vikaren tog klassen med på besøg på Landsarkivet i Viborg. Asbjørn blev så fascineret, at vejen hermed var banet til hans for hans karriere som arkivar og seniorforsker på Rigsarkivet i Viborg.
Han har udgivet bøgerne:” Uægte børn – udstødte eller integrerede”, ” Lykkens smedje” og ”Sociale relationer i en brydningstid”.
Foredraget bygger på en mikrohistorisk undersøgelse i Junget, Torum og Selde sogne i Salling, dækkende 1 0/00 af landets befolkning og areal.
Population: børn født i de 3 sogne 1750-1830, deres forældre, bedsteforældre, ægtefæller og svigerbørn. 
Kildemateriale: Fødsel, vielse, død, familiære relationer, næringsvej, adgang til jord. Formue. Sociale relationer.”Sallingdatabasen”. 
Det historiske skelet: kirkebøger ( bl. a. hvor ofte er en person fadder/hvem er faddere til hans egne børn), folketællinger. Stamtavlen.
Kød på skelettet: 
Almindelige kilder (findes om alle): Erhverv, ejendom, højde, skifte. I undersøgelsen ejede 6 personer med indbyrdes) familierelationer, 80 % af den samlede formue. Netværk i sognet. Fæster/selvejer. 
Ualmindelige kilder: Enkeltsager som fx fadderskabssager (udlagt barnefader har ofte samme fornavn som biologisk far), fængselssager, fattigsager, korrespondance med myndighederne, separationspapirer.
Har man kriminelle aner, er lykken gjort.
En god biografi:
1. Samle alle kilderne
2. Sammenlign med naboers liv
3. Sammenhold med de lokale og regionale omgivelser.

Et spændende foredrag, der blev levendegjort ved eksempler fra Asbjørns slægt.


Referent: Lise Surland