Medlemsmøde- referat

Tirsdag d. 30. oktober 2018

Samarbejdsmøde

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 11

Traditionen tro startede mødet med, at hver enkelt deltager fortalte om, hvad han/hun er optaget af for tiden. – Det er dog ikke et krav for deltagelse i samarbejdsmødet, at man har noget at fortælle. Det er tilladt at lytte og deltage i den generelle snak. –

Som altid kom vi vidt omkring:
Rejse til USA for at finde slægtninge, der stammer fra bl. a. Tårs og Løkken
Lægdsrulleprobkemer
Folketællinger
Opsøge slægtninge og optage samtaler på bånd
Maleri af slægtsgård
Hjørring 1855
Fordelen ved at have slægten organiseret i et slægtsprogram
Barnebarn på 13 med begyndende interesse for slægten
Tømning af faders hus. Sortering af papirer. Tanker om etikken i at læse afdø-des breve
Selvmord
Druknehuset
DNA –test
Workshoppen går godt. Der kommer jævnligt nye deltagere
Kortlægning af Ingstrup og omegn i samarbejde med egnssamlingen i Saltum
Tipoldefar, udvandret til Australien? New Zealand? Kan man søge på netttet?
Bedsteforældres breve, der beskriver dagligdagsting som f. x. den månedlige storvask
Mediastream: aviser, der er lukkede, men ikke overtaget af andre, kan ses på til 1962
Undervejs blev der ivrigt kommenteret og givet gode råd.

Referent: Lise Surland