SLFHJ: Tirsdagsmøde 26. marts 2019

Tirsdag den 26. marts 2019

Ekskursion til Vejby lokalhistoriske Arkiv.

Arkivet har til huse i Vejby gamle Skole, der ligger 1 km nord for Vejby på Vejbyvej 603.    Vejbyvej udgår mod nord fra vej 593 mellem Vrå og Børglum, hvorfra der er ca. 3 km. til Vejby.
Vi vil få en orientering om arkivet og mulighed for at kigge i dets indhold af billeder og arkivalier.
Arkivet vil sørge for vores aftenkaffe.