SLFHJ: Tirsdagsmøde 9. april 2019

Tirsdag d. 9. april 2019 (FU)

Erik Kann, seniorkonsulent og slægtsforsker: På kryds og tværs i det gamle herredsfoged-arkiv.

Herreds- og byfogderne var i tiden frem til 1919 særdeles indflydelsesrige og magtfulde embedsmænd, der ikke kun havde domsmyndighed men oveni også den politimæssige myndighed for indbyggerne i deres retskreds. Denne sammenblanding er helt unik og giver anledning til et omfattende kildemateriale. I foredraget inviteres du også med til Nordjylland, hvor en voldsom familiefejde får helt uventede konsekvenser for familien på en gård uden for byen Taars.