Referat: Tirsdagsmøde

Medlemsmøde
Tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 19.00

Ekskursion til Vejby Lokalhistorisk Arkiv 

Sted: Vejby gl. skole
Deltagere: 15

Formand Frede Jensen fortalte om arkivet, der er bygget på hans egen samling af billeder og dokumenter. Arkivet har til huse i den gamle skole, som er Vejbys medborgerhus, og i dag ejes af Hjørring Kommune. Brugerne har lagt et stort arbejde i vedligeholdelse af bygningen, som kommunen nu vil sælge. Beboerforeningen besluttede i 1999 at oprette arkivet, der blev åbnet i 2000. Da lokalet også bruges af andre, består arkivet af et lille rum og to skabe. Som vi har set det i andre små arkiver, kniber det med at få arkivalierne registreret i Arkibas bl. a. fordi så få af de frivillige kan bruge computer. Men i Vejby er meget samlet i fine mapper med billeder, artikler m. m. fra slutningen af 1800 tallet frem til i dag.
Foredraget var en nøgtern fortælling om sognet, krydret med historier, bl. a. om Rottbøll, der i 1830 ikke ville lade fæstebønderne købe deres gårde. De anlagde sag og vandt. Om Nationalmuseet, der beskrev kirkens kalkmalerier og tårn. Det var Vejby Kirke på Sjælland, de beskrev. Om Stygge Krumpen, som de fleste forbinder med Børglum Kloster, men som boede på Sejlstrup Gods, der var bispesædet.
Det er altid en glæde at se den entusiasme, de frivillige på de små lokalarkiver lægger for dagen.

Referent: Lise Surland