Referat: Tirsdagsmøde

Tirsdag d. 9. april 2019 kl. 19.00
v/ Erik Kann

På kryds og tværs i det gamle herredsfogedarkiv

Sted: Forsamlingsbygningen
Deltagere: 45

 Herredsfogeden (på landet) og byfogeden (i byerne) var både dommer og politimester. Ved underretten fungerede retsbetjenten, der både kunne anholde og afsige dom. Arkivet er kæmpestort, men opdelt i flere grupper:
A. Reversaler og arkivfortegnelser
B: Justits- og politivæsen samt skøde-pantevæsen (frem til 1927)
C: Fogedforretninger (bl.a. ligsyn, udsættelser, tvangsauktioner)
D:Notarialforretninger (bl. a. attestation af forskellige dokumenttyper
E: Skifte- og overformynderivæsen
F: Auktionsvæsen
G: Politiforvaltning(bl. a. tyendeprotokoller, der i byer i 1854 og på landet i 1875 afløste præstens til- og afgangslister fra 1812. Udstedelse af pas.)
H: Næringsvæsen
J: Borgerligt ægteskab og navneforandring
K: Tiendevæsen
L: Regnskabsvæsen
M: Udskrivningsvæsen
N: Almindelig korrespondance
O: Diverse

Erik Kann anbefalede at tage udgangspunkt i sognet (hvilken jurisdiktion hører sognet under? Brug Dig-Dag.dk. Brug Stiftstidender og Berlingske Tidende 1786-1904.

Efter pausen fortalte Erik Kann den indviklede historie om, hvordan Thomine Jensen gift med Niels Jensen ved transporter af panter på Øster Kragdrup sikrer sig, at hendes uægte søn Niels Chr. Julius Kristiansen har penge nok til gode, til at udlæg-ningen til ham af Øster Kragdrup er uundgåelig.

Referent: Lise Surland

Her er links til det materiale han lovede os.

Retsbetjentarkiver, litteraturliste, Hjørring - Klik her...

Erik Kan, På kryds og tværs i herredsfogedarkiverne - Klik her...